Lørdag 18. mai 2019 Lederen

Nedrig

• 8. mai, på selveste frigjøringsdagen, delte regjeringen ut medaljer til 16 norske soldater «for å anerkjenne veteranenes innsats». Seks dager seinere, i revidert nasjonalbudsjett, ble det verken delt ut medaljer eller anerkjennelse. I stedet flyttet regjeringen 48,8 millioner kroner fra kompensasjonsordningen for skadde veteraner for å dekke deler av regningen for hevingen av KNM Helge Ingstad. Regjeringens begrunnelse er at pengene uansett ikke ville gått til veteranene: «Både i 2017, 2018 og nå i 2019 ser vi at utbetalinger under den særskilte kompensasjonsordningen er lavere enn hva man forventet forut for budsjettåret», sa Frank Bakke-Jensen (H) til Forsvarets Forum denne uka.

• Dette er ikke første gang regjeringen bruker veteranene som en salderingspost i statsbudsjettet. Det er derfor verdt å gå bak tallene for å finne ut hvorfor pengene som er satt av til veteraner, ikke blir brukt. Og tallenes tale er klar: I toppåret 2013 ble det utbetalt 362 millioner kroner i kompensasjoner, mens 32 prosent av veteranene som søkte om penger fikk avslag. Siden den gang har utbetalingene sunket som en stein mens avslagsprosenten har skutt i været: I 2017 ble det bare utbetalt 41 millioner kroner, mens hele 87 prosent av søknadene ble avslått. Klassekampen har tidligere skrevet at både veteranenes organisasjoner og advokater mener dette skyldes en innstramming i praksisen. Regjeringen har avvist det hele og mener nedgangen skyldes at søkerne som nå får avslag har svakere bevis på at de har fått psykiske seinskader fra krigen.

• Erna Solbergs regjering har vist en stor iver etter å sende Norges unge kvinner og menn i kriger over hele verden. Iveren forsvinner når soldatene legger fra seg uniformen og blir veteraner. Denne avisa har tatt tydelig avstand fra norske krigseventyr i Afghanistan, Irak, Libya og Syria. Når Norge likevel sender soldater på livsfarlige oppdrag i utlandet, skal vi være de første til å stå opp for deres rettigheter når de kommer hjem. For å sitere avdøde Jon Michelet: «Vi er mot krigene, men for veteranene.»