Tirsdag 21. mai 2019 Kultur og medier

Barn med fri entré utgjorde 61 prosent av de besøkende ved Sørlandets Kunstmuseum i fjor:

Sponsing ga rekordbesøk

GODE BUSSER: Direktør Reidar Fuglestad brukte i fjor 1 million kroner på å busse skoleelever til Sørlandets Kunstmuseum. Pengene kom fra Ako Kunststiftelse, som eier kunstsamlingen til finansmann Nicolai Tangen (til høyre). FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

Sponsing av skoletransport bidro til ny besøksrekord for Sørlandets Kunstmuseum i fjor. Direktør Reidar Fuglestad tilbake­viser at museet har forsøkt å blåse opp besøkstallene.

KUNST

Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har lenge jobbet for å forvandle en forfallen ­silo­bygning i Kristiansand til et flunkende nytt museumsbygg. I fjor sa kulturminister Trine Skei Grande (V) ja til å bevilge 175 millioner kroner over statsbudsjettet – en ­tredjedel av byggebudsjettet på totalt 530 millioner. Men fortsatt gjenstår mye før ­første spadestikk kan tas.

I dag møtes hovedutvalget for kultur og utdanning i Vest-Agder for å behandle museets søknad om å doble Agder-fylkenes driftsstøtte fra 4 til 7,3 millioner kroner når det nye museet åpner i 2022.

Et av spørsmålene som kan bli avgjørende for utfallet, er hvorvidt budsjettene som er lagt for årene til 2022, ­framstår som realistiske.

Gruppeleder Randi ­Øverland i Vest-Agder ­Arbeiderparti har markert seg som en kritiker av prosjektet helt fra begynnelsen, og hun er langt fra overbevist.

– Vi kan ikke forvente å få alle svar på hvordan et ­framtidsprosjekt vil lykkes. Men i det minste må vi kunne kreve at alle tall og fakta blir lagt på bordet, og at det er full åpenhet om prosessen underveis, sier Øverland.

– I dette tilfellet er det grunn til å mistenke at viktige avgjørelser er tatt lang tid i forveien.

Kunstsiloen:

• I 2016 inngikk Ako Kunststiftelse og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) en avtale om å etablere et nytt kunstmuseumsbygg på den gamle Silokaia i Kristiansand. Bygget kalles Kunstsiloen.

• Ako Kunststiftelse eier kunstsamlingen til finansmann Nicolai Tangen. I avtalen står det at SKMU får evig disposisjonsrett til samlingen.

Må nå 150.000 innen 2022

Museets rapportering av ­besøkstall er et av premissene som motstanderne av kunst­silo-prosjektet har sådd tvil om. Tidligere i vår meldte ­Fædrelandsvennen at museet hadde økt antall besøkende med 50 prosent i 2018, til totalt 44.490 besøkende. På papiret er museet dermed godt i rute med å nå målet om 150.000 ­besøkende allerede i 2022.

Det som ikke ble kommunisert utad, var at mye av denne veksten kunne tilskrives en pengegave på 1 millioner ­kroner som var øremerket til å bekoste transport av skole­elever til museet. Fra museets budsjettsøknad til Kultur­departementet framkommer det at denne pengegaven ble gitt av Ako Kunststiftelse, den samme stiftelsen som museet samarbeider med for å få ­bygget Kunstsiloen.

Som gjenytelse vil stiftelsen donere en stor kunst­samling med moderne ­nordisk kunst, gitt av finansmannen Nicolai Tangen.

Av 44.490 besøkende ved SKMU i fjor var 27.289 barn og ungdom i alderen 0 til 16 år med gratis adgang. Dette tilsvarer en andel på 61 ­prosent.

Billettsalget sviktet

For museer tilknyttet det statlige museumsnettverket lå den gjennomsnittlige andelen barn og unge på 23 ­prosent i 2017, viser Kulturrådets ­statistikk.

Reidar Fuglestad, administrerende direktør ved SKMU, tilbakeviser anklager om at ­museet har forsøkt å tildekke at mye av publikumsveksten i fjor skyldtes skoleelever som fikk gratis transport.

– Vi ønsket å undersøke hvor stor etterspørsel det er etter slike opplegg ved museet dersom transporten allerede er betalt. Det viste seg at alle skoler vi spurte, takket ja til å delta, sier Fuglestad.

Han understreker at undervisnings­tilbudet bare er ett av flere områder som museet nå prøver ut for å teste etterspørsel og kapasitet fram til åpningen av det nye museet i 2022.

– Halvparten av veksten i fjor skyldtes andre typer ­satsinger. Blant annet har vi holdt kveldsåpent på onsdager og invitert til ulike typer arrangementer, noe som førte til vekst i antall voksne og ­mange nye betalende medlemmer til museets venne­forening.

Som følge av den høye andelen med gratis entré, endte billettinntektene i fjor på 1,1 millioner kroner, som er under halvparten av det som var budsjettert.

– Det er selvsagt beklagelig, vi skulle gjerne hatt større inntekter fra betalende besøk. Men vi jobber intenst med å nå våre inntektsmål, og føler oss trygge på at vi er i rute, sier Fuglestad.

Stiftelsen Cultiva, som har lovet 100 millioner kroner i støtte til kunstsilo-prosjektet, har nylig leid inn Oslo Eco­nomics til å kvalitetssikre ­prosjektet. Fuglestad mener budsjett og øvrige planer ­holder mål.

– Vi legger opp til en drift som er forsvarlig og godt innenfor det politiske ­myndigheter og andre aktører kan ta stilling til. Dersom Cultivas kvalitetssikring skulle påpeke noen svakheter, er det bare en fordel for oss, sier han.

jonas.braekke@klassekampen.no

Randi Øverland