Onsdag 22. mai 2019 Utenriks

• USA stenger Huawei ute fra amerikanske teknologimarkeder • Europa er fremdeles åpent

Trump bygger teknomur

UTESTENGT: Det kinesiske teknologiselskapet Huawei er stengt ute fra amerikanske teknologimarkeder etter at USAs president Donald Trump erklærte at selskapet er en nasjonal sikkerhetstrussel. Her tar besøkende på en mobilmesse i Barcelona bilde av Huaweis nyeste modell. FOTO: JOSEP LAGO, AFP/NTB SCANPIX

MAKTKAMP: Utestengelsen av Huawei er et ledd i USAs handelskrig med Kina, sier Nupi-forsker ­Karsten Friis.

KINA

Den siste uka har vært dramatisk for Kinas største teknologiselskap. Torsdag i forrige uke satte USAs president ­Donald Trump Huawei på en liste over selskaper som ­utgjør en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Huawei mister dermed ­tilgangen til det aller meste av amerikansk teknologi – fra Googles software til mikrochips lagd av amerikanske selskaper. Det er dramatiske nyheter for en teknologi­gigant som har vokst på tett samarbeid med vestlige og spesielt amerikanske ­selskaper.

Trumps siste utfall mot Kina har fått en blandet ­mottakelse i USA. Mens ­amerikanere flest har fått et langt dårligere inntrykk av Kina de siste par årene, er amerikanske medier delt i ­synet på presidentens av­gjørelse.

Nyhetsbyrået Bloomberg publiserte mandag en ­leder­artikkel som kritiserte presidenten, og mente ­utestengelsen «ikke gir ­mening».

I Europa har nyheten blitt mottatt med hevede øyenbryn. Seniorforsker og ­forskningsleder ved Nupi Karsten Friis sier han stusset da han hørte nyheten.

– Jeg kan ikke se annet enn at det handler om å begrense Kinas tilgang til amerikansk teknologi, i en kontekst av USAs politiske konflikt med Kina, sier han.

Huawei:

• Privateid kinesisk industriselskap som produserer mobiltelefoner og annen telekommunikasjon. Har over 180.000 ansatte i 170 land.

• Huawei har fra flere hold blitt beskyldt for å være en forlenget arm for kinesisk etterretning, noe selskapet selv benekter.

• I forrige uke nedla president Donald Trump forbud for amerikanske selskaper mot å drive handel med Huawei siden administrasjonen oppfatter selskapet som en trussel mot nasjonal sikkerhet.

• Google har blitt presset til å avvikle sitt samarbeid med Huawei, og flere amerikanske komponentprodusenter følger nå etter. Kilde: NTB

Europa i villrede

Friis har jobbet med cyber­sikkerhet på Nupi i lang tid. Han mener det er grunner til å være forsiktig med kinesisk teknologi i kritisk infrastruktur, sånn som 5G-nettet europeiske land er i ferd med å bygge ut.

– Det er gode faglige grunner til å være bekymret, spesielt i de mest kritiske delene av 5G-nettet, sier Friis.

I Norge har det lenge vært stor motstand mot å la det ­kinesiskse selskapet bygge ut det nye 5G-nettet, som innebærer en oppgradering av det eksisterende mobilnettet til å kunne frakte langt større datamengder.

PST har advart mot å la ­Huawei bygge nettet, og ­begrunnet advarselen i ­selskapets tette forbindelser til kinesiske myndigheter.

En rekke europeiske land har hatt lignende debatter de siste månedene. Både ­Tyskland, Frankrike, ­Nederland og Storbritannia holder fremdeles døra åpen for det kinesiske selskapet, men vil samtidig sikre den kritiske infrastrukturen på nett.

Frankrikes president ­Emmanuel Macron sa på ­fredag i forrige uke at han vil balansere sikkerhet med ­tilgang på ny teknologi, ifølge Financial Times.

Den tyske kansleren Angela Merkel sa på sin side at sikkerhets­reglene for ut­bygging av det nye 5G-nettet var svært ­viktige, og at de ­ville være like for alle ­sel­skaper som deltar i ­konkurransen.

Spionasje alle veier

Amerikanske myndigheter begrunner utestengelsen med kinesiske myndigheters dataspionasje. Friis sier det er en anklage som også kan rettes mot USA.

– Vestlige selskaper og vestlig etterretning peker på Kina og Russland når de snakker om cyberspionasje, men vi vet jo at amerikanerne gjør det samme, sier han.

Friis mener likevel at amerikanerne kan ha et poeng. Det er vanskelig å få et godt bilde av hvor mye etter­retningsaktivitet stor­maktene driver med i cyberspace, men seniorforskeren mener det er sannsynlig at Kina driver spesielt mye med industrispionasje.

– Det eksisterer ingen ­objektiv, nøytral oversikt over dette. Men mye tyder på at kineserne har drevet langt mer industrispionasje enn de andre, sier han.

Han trekker også fram skjevheten mellom markedstilgang i vestlige land og Kina. Mens kinesiske selskaper har fått tilgang til vestlige markeder, har vestlige selskaper møtt på stadig større restriksjoner i Kina de siste årene.

Konsekvensen av den ­amerikanske utestengingen av Huawei og den voksende statlige kontrollen med ­hjemmemarkedet blir et delt internett, sier Friis.

– Vi kommer til å få en delt verden, der noen områder blir dominert av kinesisk teknologi, andre av vestlige. Mye ­tyder på at vi er på vei i den retningen, sier han.

magnusl@klassekampen.no