Lørdag 25. mai 2019 Innenriks

• Naboer fortviler over hyblifisering av familieleilighet • Oslo kommune bekymret for utviklingen

Leilighet ble til ti hybler

GJENNOMTREKK: En tidligere familieleilighet i en gammel bygård i Leiv Eirikssons gate på Frogner i Oslo er blitt til ti hybler med hyppig utskiftning. Naboene har kjempet imot eieren i lang tid. Saken er et eksempel på hyblifisering, som kommunen nå ser stadig mer av.

FEIDE: På Frogner i Oslo er en familieleilighet ombygd til ti hybler. Naboene i sameiet har i lang tid kjempet mot utleiemogul og tidligere bystyre­politiker Nordan Helland.

boligfella

Nordan Helland, tidligere bystyrepolitiker i Oslo og vararepresentant på Stortinget for Høyre, kjøpte leiligheten i Leiv Eirikssons gate 1 i august 2016. Han gikk umiddelbart i gang med å bygge om. Inn kom lettvegger og køyesenger, og den tidligere familieleiligheten med to soverom og tre stuer ble til en leilighet med ti små hybler. Sove­rommene er fra 6 til 10,4 kvadratmeter.

I et brennhett boligmarked er det store penger å tjene på å dele opp en leilighet i mindre hybler til utleie. Fenomenet kalles hyblifisering og er i ferd med å bli vanlig i norske storbyer (se sidesak).

I Leiv Eirikssons gate 1 betaler leietakerne, flest studenter, i snitt 7700 kroner i måneden. Helland tjener 77.000 kroner i måneden på leiligheten, som er én av 16 utleieleiligheter han eier i Oslo.

Hyblifisering:

• Å bygge boliger om til hybelhus er et utbredt fenomen i flere norske storbyer. Det anses å forringe bomiljø og gi ustabilitet, støy og dårligere brannsikkerhet.

• Regjeringen har foreslått regler som skal gjøre det lettere å stoppe hyblifisering.

• Blant annet må sameiene samtykke med kvalifisert flertall til at seksjonseier kan tilrettelegge boligen for flere personer enn det som er vanlig for boliger med tilsvarende størrelse og romløsning.

Naboer varslet kommunen

Naboene mener bygården, som er fra 1898 og består av ni seksjoner, ikke har kapasitet til den intense utleiedriften.

– Leiligheten er omdannet til et minihotell av folk som skiftes ut hvert år. Det er null stabilitet. Hvis han får etablert at han har rett til å gjøre dette uten godkjennelse, så vil det være attraktivt for andre investorer å kjøpe andre seksjoner. Da har vi det gående, sier Vegar Vatne, nabo og styremedlem i sameiet.

Han mener denne formen for hyblifisering er en belastning for infrastrukturen.

– Men det bryr ikke Helland seg om, siden han ikke bor her selv, legger han til.

Vatne forteller at styret er bekymret for brannsikkerheten. Det har vært klager på matos, røyking, brannalarmer, overfylte søppelkonteinere, rot og skitt, opphopning av sykler og slitasje på fellesarealer. Etter først å ha gått en runde med Helland og hans advokater, valgte styret å varsle Plan- og bygnings­etaten i oktober 2016.

– Hvis Helland får godkjent drifta, vil det sette en presedens. Da kan hele bygården gjøres om til en utleie­sentral for eiendomsinvestorer, mens vanlige beboere presses ut. Da vil ikke bare infrastrukturen vår være sprengt, hele området vil merke konsekvensene, sier Vatne.

Trond Stenersen bor rett ved siden av hybelleiligheten og forklarer at han i over et år har slitt med å få solgt leiligheten sin.

– Mekler forklarte oss at det skyldes dette kollektivet.

Tvangsmulkt

Plan- og bygningsetaten mener ombyggingen er ulovlig. Etter en 2,5 år lang konflikt har de nå pålagt Nordan Helland å stanse utleiedriften og tilbakeføre leiligheten til slik den var før han overtok. Etaten har vedtatt tvangsmulkt, først på 40.000 kroner og deretter 60.000 kroner. Saken ble sendt videre til Fylkesmannen som står ved kommunens konklusjon.

– Leiligheten har ikke en forsvarlig planløsning når det gjelder brannsikkerhet og rømningsveier, og den mangler felles stue, sier Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i Plan og bygningsetaten.

De ber om strengere regler for å kunne slå kraftigere ned på denne typen hyblifisering.

– Våre tvangsmulkt blir småpenger i den store sammenhengen, sier hun.

– Intoleranse

Nordan Helland har besvart Klassekampens spørsmål på e-post, der han signerer som «stolt boligutleier». Han har følgende beskjed til sine naboer:

«Jeg opplever at sameierne er i overkant sensitive, konfliktorienterte og intolerante for mangfold, og at de derfor hausser opp og til dels oppkonstruerer problemer som i virkeligheten er minimale og enkelt kan håndteres gjennom et samarbeid de åpenbart ikke er interessert i å ha.»

Han viser til at han har en misteleietid på tolv måneder og at det er lite gjennomtrekk av leietakere.

«Dersom sameiet kan sannsynliggjøre at beboerne i denne seksjonen belaster renovasjon og annet mer enn øvrige seksjoner vil jeg betale for det, men flertallet av sameierne er ikke interesserte i annet enn å få fjernet disse 10 flotte rommene fra leiemarkedet, helt uten tanke for at studenter, unge som sparer til egen bolig, pendlere og andre med dårlig råd har behov for god tilgang på rom i bofellesskap.»

– Gjør du ikke strengt tatt dette for å tjene penger?

«Enhver privat virksomhet drives for å tjene penger. Dette er jo bærebjelken i landets verdiskaping og forutsetningen for at staten skal kunne få skatteinntekter som kan betale for trygder, utdanning, helse, forsvar, politi og velferd. Samtidig yter private virksomheter også et samfunnsbidrag ut over det å betale skatt. I mitt tilfelle skaffer jeg til veie boliger av god kvalitet til lav kostnad for mennesker som har dårlig råd. Det er jeg stolt av!»

– Kunne du bodd i dette kollektivet selv?

«Jeg hadde gladelig bodd i dette bofellesskapet, dersom det i en gitt situasjon var viktig for meg å redusere mine boutgifter kraftig.»

– Nå har konflikten med naboene pågått i over 2,5 år, og styret mener du trenerer. Hva er din kommentar til det?

«Jeg mener det viser at styret ser bort fra at Norge er en rettsstat. Seksjonseiers råderett er etter loven ment å være betydelig og reglene er svært uklare. Seksjonseier som blir beskyldt for «ulovlighet» har rett til å klage og få saken prøvd av høyere forvaltningsenhet eller hos domstolene. Både min advokat og jeg mente at ombyggingen ikke var søknadspliktig, og at jeg derfor hadde god grunn til å klage.»

Fra ti til sju

Helland har nå levert en ny plantegning til kommunen, med sju soverom i stedet for ti, som han mener imøtekommer pålegget. Han ber om at tvangsmulkta trekkes tilbake og at fristen på nytt skyves til 31. oktober. Plan- og bygningsetaten opplyser at de trolig vil konkludere neste uke.

Vegar Vatne i sameiet er utålmodig.

– Jeg kan ikke forstå at dette er å rette seg etter pålegget fra kommunen, som var å stanse den ulovlige drifta helt innen 5. mai. Nå sier han at han vil fortsette hotelldrifta som før, sier han.

Vatne mener det bare er et påskudd for Nordan Helland at han hjelper folk med dårlig råd.

– Han er ikke interessert i å prioritere svakere grupper, han er interessert i å prioritere sin egen lommebok, sier han.

emmat@klassekampen.no

Krever regler

Saken om leiligheten er tatt til Stortinget av sam­eiets advokat og ekspert på boligjuss, Dag Stadheim. Han la den fram som et eksempel på hyblifisering.

– Jeg ser en klar tendens til at man kjøper leilighet for å dele opp i mindre enheter for å tjene penger. Dette er et lovtomt rom som må tettes, sier han.

– Hva med argumentet om at dette er å hjelpe folk å skaffe bolig?

– Det er ikke lenger så stor boligmangel. Her tar man en kvadratmeterpris som er langt over hva jeg anser som sosialt fornuftig. Er det slik vi vil at folk skal prioritere pengene sine, å betale mange tusen kroner for en seng og et kjøleskap, eller er det bedre at kommunen satser på studentboliger som er beregnet på denne typen bosetting?

Plan- og bygningsetaten i Oslo opplever et økende antall henvendelser om hyblifiserte og usikre leiligheter.

– Vi har flere konkrete eksempler på at eier har bygd om, der antallet soverom økes betydelig sammenliknet med opprinnelig godkjent planløsning, hvor vi kan si at det ikke er i samsvar med plan- og bygningsloven, sier avdelings­direktør Anne-Marie Vikla. Hvis det blir veldig mange beboere, gjør det noe med bokvaliteten, forklarer hun.

– Mye midlertidighet og økt bruk kan gå utover brannsikkerheten. Strøm­anlegget er kanskje ikke dimensjonert for ti komfyrer kontra én.

Antall sekundærboliger har vært rekordhøyt i Oslo de to siste årene. Eier må søke dersom bruken av leiligheten endres vesentlig, men ifølge Vikla er det mange som ikke søker.

– Vi har i flere år etterlyst et klarere regelverk. At rom mangler dagslys, at det er støy og mye midlertidighet – slike ting må tydeliggjøres bedre, sier hun.

I et nytt lovforslag som er ute på høring, skjerper regjeringen reglene for å hindre hyblifisering.

OPPDELT: Plantegninger viser leiligheten slik den ble solgt i 2016 og slik den er blitt etter ombyggingen til ti små hybler.
Nordan Helland