Fredag 31. mai 2019 Kultur og medier

Utestengelsen av Alliansen fra Arendalsuka bidrar til å gi partiet mer oppmerksomhet, mener Fritt Ord-sjef:

Nekt kan styrke Alliansen

BLIR NEKTET: Hans Lysglimt Johansen i partiet Alliansen får ikke sette opp stand under Arendalsuka i august. Etter press fra andre deltakere, har rådet for Arendalsuka besluttet å utestenge Alliansen fra arrangementet. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Etter trusler om boikott har ledelsen i Arendalsuka bestemt seg for å stenge ute partiet Alliansen. – Ynkelig, sier Vebjørn Selbekk om snu­operasjonen.

kultur

– Når Arendalsuka nå velger å utestenge Alliansen, bidrar de til å gjøre partiet viktigere enn det er, sier Vebjørn ­Selbekk, redaktør i den kristne avisa Dagen.

De siste dagene har det blåst friskt rundt den politiske festivalen Arendalsuka. Festivalen, som finner sted i sørlandsbyen i midten av august, bruker ofte betegnelsen «demokratiets dansegulv» for å beskrive seg selv. At de setter sin ære i å ha stor tak­høyde for ulike politiske ytringer, ble tydelig i forrige uke.

Da ga rådet for festivalen tillatelse til at det høyreekstreme partiet Alliansen, med Hans Lysglimt Johansen i spissen, kan sette opp en stand i Arendal under arrangementet. Johansen har gjort seg bemerket som Holocaust-fornekter og har kommet med flere antisemittiske uttalelser.

Også den islamkritiske gruppa Sian hadde fått en plass under Arendalsuka. Det har fått flere til å reagere. Blant annet har flere partier på venstresida, med Arbeiderpartiet i front, truet med å ­boikotte festivalen.

Arendalsuka:

• Startet opp i 2012 som et uavhengig initiativ for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom.

• I år går festivalen av stabelen fra mandag 12. august til og med lørdag 17. august.

• Har som mål å bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

• Har fått kritikk for å la det høyreekstreme partiet Alliansen sette opp stand under arrangementet.

• Nå har Arendalsuka snudd og utestenger Alliansen.

Kuvending

Nå har altså rådet til Arendalsuka gjort kuvending. I går ble det kjent at de trekker ­tilbake tillatelsen som de tidligere har gitt til Alliansen og Sian. Harald Danielsen er sekretær for Arendalsukas råd og forteller at det er de mange reaksjonene som har ført til konklusjonen om å trekke ­tilbake tillatelsene de tidligere har gitt Alliansen og Sian.

– Vi fant ut at tillatelsen vi hadde gitt Alliansen og Sian, ville redusere bredden i ordskiftet så sterkt at det ville være i strid med våre visjoner og mål. Og det er et samlet råd som stiller seg bak denne ­beslutningen, sier Danielsen.

Redaktør Vebjørn Selbekk har i mange år vært en tydelig forkjemper for ytringsfri­heten. Nå er han skuffet over rådets snuoperasjon og kaller den opportunistisk.

– De burde hatt ryggrad til å stå imot presset. Rådet hadde gode og prinsipielle argumenter for ytringsfriheten da de ga Alliansen og Sian tillatelse til å sette opp en stand. At de nå kaster dem på båten, er svakt.

Onsdag gikk Aps parti­sekretær Kjersti Stenseng ut i Dagbladet og truet med full boikott eller kraftig ned­skalering av Arbeiderpartiets deltakelse under Arendalsuka ­dersom vedtaket om å slippe til Alliansen ble stående.

Tomme trusler?

Selbekk stiller seg svært svært kritisk til måten Ap har opptrådt på i ­denne saken.

– Truslene om boikott var et spill for galleriet. Nå har ­Arbeiderpartiet bidratt til å gjøre Alliansen til en martyr for ytringsfriheten, noe som er helt unødvendig. De aller fleste, og meg selv inkludert, tar avstand fra Alliansens ­tankegods. Derfor ville det vært langt bedre å la dem få dele ut sine brosjyrer i fred, sier ­Selbekk.

Også Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås mener utestengelsen bidrar til å gi Alliansen mer oppmerksomhet.

«Det er mye å si om både Alliansen og Lysglimts ­ekstremisme, og flere partiers ‘no platforming’ og boikottkampanje mot Arendalsuka. Det paradoksale er at de siste dagenes hendelser og nå den forutsigbare konklusjonen, bare har gitt Lysglimt all den oppmerksomhet motstanderne mente å hindre ham i få», skriver Åmås i en e-post.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, ­lever godt med kritikken fra Selbekk og forsvarer sitt ­utspill om boikott.

– Jeg ville gi en klar ­beskjed til Arendalsuka om at de måtte tenke seg om. Jeg synes ikke man skal bruke en slik arena til å spre rasisme, antisemittisme og hat. Som et stort politisk parti har vi en plikt til å gi beskjed om dette, sier Stenseng.

Hans Lysglimt Johansen i Alliansen synes det er trist at de nå blir utestenget fra Arendalsuka og mener det viser at realpolitikken rår over ­prinsippene.

– Dette viser at demokratiet og ytringsfriheten må vike for den politisk korrekte agendaen, sier han.

Johansen medgir også at de bevisst har posisjonert seg inn i en martyrrolle.

– Vi jobber for å sette ting på spissen, og det har vi klart i denne saken. Samtidig ­mener jeg vi gjør et viktig ­arbeid for den demokratiske debatten i Norge, og det kan være en utakknemlig opp­gave, sier ­Johansen.

– Kan begrense innsikt

Anine Kierulf er jurist og ekspert på ytringsfrihet. Hun påpeker at Arendalsuka er i sin fulle rett til å nekte Alliansen og Sian deltakelse.

Samtidig mener hun ­snu­operasjonen reiser noen prinsipielle problemstillinger.

– Det er grunn til å reflektere over hvem det er som «eier» valgene en festival som Arendalsuka foretar seg. Valgene kan framstå som mindre ­gjennomtenkte når det er press fra deltakerne og ikke nye, hittil uoverveide argumenter, som endrer dem.

Det gjelder særlig dersom presset kommer fra store og etablerte partier, mener Kierulf.

– Dersom det er slik at ­sentrale ytringsarenaer styres av store og mektige partiers krav, kan det begrense vår innsikt i de mest upopulære politiske partienes syn.

– Skal være trygt

Harald Danielsen i Arendalsuka ser at de nå kan framstå som opportunistiske.

– Jeg er klar over at denne avgjørelsen kan føre til reaksjoner. Men så har vi da heller ingen ambisjoner om å trekke grensa for ytringsfriheten reint juridisk. Vi arrangerer en festival i det offentlige rom, og vi legger vekt på at den skal være trygg for alle.

Det gjelder uansett hvilken hudfarge man har eller religion man bekjenner seg til.

– Når vi får tilbakemeldinger om at Alliansens deltakelse under Arendalsuka vil ­begrense muligheten enkelte har til å delta, vil vårt demokratiske dansegulv snevres inn. Da vil også de som ut­fordrer våre demokratiske verdier vinne, sier Danielsen.

dageivindl@klassekampen.no

Vebjørn Selbekk
Knut Olav Åmås