Lørdag 1. juni 2019 Kultur og medier

Tirsdag forsvarte Øystein Djupedal Alliansens deltakelse på Arendalsuka – torsdag støttet han scenenekt:

Rydder på dansegulvet

U-SVING: Øystein Djupedal, primus motor for Arendalsuka siden 2012, hevder Alliansen er blitt mer ytterliggående det siste året. I fjor fikk partiet delta på den politiske festivalen.FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

Øystein Djupedal har vært opptatt av at Arendalsuka skal ha stor takhøyde, men støtter beslutningen om å utestenge Alliansen og Sian. – Vi lyttet til dem som føler seg utrygge, sier han.

kultur

Politikerveteranen Øystein Djupedal var en av initiativtakerne til Arendalsuka i 2012. Som leder av programkomiteen har han alltid vært opptatt av at det skal være stor takhøyde under arrangementet.

Og Djupedal mente lenge at det høyreekstreme partiet Alliansen og den islamkritiske gruppa Sian skulle få delta under årets festival.

«Det å heller tvinge disse meningene inn i et ekkokammer, har jeg ingen tro på», uttalte han til Filter Nyheter tirsdag denne uka.

Nå stiller han seg imidlertid bak beslutningen om utestengelse.

– Arendalsuka skal være en arena for alle, uansett religion, hudfarge og politisk ståsted. Men vi kan ikke ha deltakere som sprer hatefulle ytringer og har en aggressiv oppførsel. Det vil ha en ekskluderende og lammende effekt på andre personers deltakelse og engasjement under festivalen, sier Djupedal.

Strid om Arendalsuka:

• Den siste uka har Arendals­uka fått mye kritikk for et vedtak som tillot det høyreekstreme partiet Alliansen og den islamkritiske gruppa Sian å sette opp stand under festivalen.

• Det førte til trusler om boikott fra partiene på venstresida.

• Dermed snudde rådet i Arendalsuka og trakk tilbake tillatelsen de hadde gitt.

• Det førte til ny kritikk om at arrangørene på denne måten gir mer oppmerksomhet til Alliansen og Sian.

– Føler frykt og utrygghet

Opprinnelig hadde rådet for Arendalsuka gitt tillatelse til at Alliansen, med Hans Lysglimt Johansen i spissen, skulle få sette opp en stand under årets festival.

Men i løpet av den siste uka er det kommet kraftige reaksjoner fra ulike hold. Flere partier på venstresida, blant dem Arbeiderpartiet, truet med å boikotte hele festivalen.

Det førte til at rådet torsdag gjorde helomvending og trakk tilbake tillatelsen de hadde gitt til Alliansen og Sian.

– Det mest relevante argumentet for utestengelse vi har fått inn, er at Alliansen og Sian begrenser andres ytringsfrihet når de er her. Vi har fått tilbakemeldinger fra ungdommer som forteller oss at deres tilstedeværelse får dem til å føle frykt og utrygghet.

Det er et argument lederen av programkomiteen har stor forståelse for.

– Dette er mennesker med svært ytterliggående standpunkter. Vi snakker om holo­caustfornektelse og voldsforherligelse.

Slapp til i fjor

Det er også Djupedal som er arkitekten bak den noe pompøse rubrikken «demokratiets dansegulv», som Arendalsuka gjerne markedsfører seg under.

Men nå er ikke danse­gulvet lenger åpent for alle som vil svinge seg. Det var annerledes i fjor, da både Alliansen og Sian fikk taletid.

– Årsaken til at vi har sluppet dem til tidligere, er selvsagt ikke fordi vi står inne for deres meninger. Men vi har tenkt at det kanskje er enda verre å la dem holde på i sine ekkokamre. Når dét er sagt, synes jeg nok at spesielt Alliansen er blitt mer ytterliggående det siste året.

Det gjør at ting har endret seg siden i fjor, mener Djupedal.

– Det er ingen tvil om at demokratiet også skal være for dem som har ytterliggående standpunkter. Men når det viser seg at de ytterliggåendes rett til å uttale seg begrenser andres engasjement og ytringsmuligheter, må vi gjøre noe. Denne gangen har vi lyttet til dem som føler seg utrygge.

– Besserwisser-aktig

I går uttalte både Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås at utestengelsen bidro til å gi Alliansen mer oppmerksomhet. Selbekk mente det høyreekstreme partiet på denne måten fikk muligheten til å framstå som en martyr.

Hans Lysglimt Johansen i Alliansen sa til Klassekampen i går at utestengelsen «viser at demokratiet og ytringsfriheten må vike for den politisk korrekte agendaen».

– Gjør dere ikke Alliansen en tjeneste ved å utestenge dem?

– Det går det an å mene det. Samtidig er det noe besserwisser-aktig ved å komme med en slik kritikk nå. Da tar man i hvert fall ikke på alvor at vi har hatt en lang prosess i forkant av beslutningen. Jeg for øvrig sikker på at om vi hadde vedtatt å utestenge dem med en gang, ville vi fått masse kritikk da også.

Tidligere i vår arrangerte Arendalsuka et seminar ved Litteraturhuset i Oslo, hvor temaet var ytringsfrihet og deltakelse på festivalen.

– Vi konkluderte med at det ikke er slik at ethvert tenkelig standpunkt og enhver tenkelig organisasjon automatisk har en rett til være på Arendalsuka i ytringsfrihetens navn, forteller Djupedal.

Tok hensyn til ungdommen

Ifølge Djupedal var det særlig de mange henvendelsene fra unge som følte seg utrygge, som ble tunga på vektskåla.

– Vi har fått sterke tilbakemeldinger fra politisk aktiv ungdom, og det er innspill jeg vektlegger tungt.

Det var ikke bare ungdommer som stilte seg kritiske til deltakelsen. Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng gikk ut og truet med boikott av Arendalsuka.

– At et så stort parti kom banen, hadde kanskje mye å si for snuoperasjonen?

– Vi har fått mange hen­vendelser. Overraskende mange av dem kommer fra enkeltpersoner, men også fra organisasjoner og politiske partier. Det er totaliteten i dette som gjør at rådet enstemmig snur. Det er ikke én enkelt henvendelse.

I går uttalte jurist Anine Kierulf til Klassekampen at det er problematisk hvis ­sentrale ytringsarenaer styres av de største partienes krav.

Djupedal på sin side understreker tydelig hvem som er sjef i Arendal.

– Det er rådet i Arendalsuka som bestemmer hvem som skal delta under festivalen. Selv om vi kan framstå som inkonsekvente, har vi hatt en grundig prosess.

Tidligere denne uka valgte Djupedal å sitere den amerikanske presidenten John F. Kennedys tale fra 1962 om USAs romfartsprogram for å illustrere tankegangen bak Arendalsuka. Nå siterer han Kennedy igjen:

– Vi gjør ikke dette fordi det er lett, men fordi det er vanskelig. Vi ser jo at det er gode argumenter på begge sider.

– Enkelte vil kanskje mene at dere nå har valgt den lette utveien – ved å gi etter for presset?

– Det er alltid mulig å tolke ting negativt. Jeg mener derimot at prosessen vi har hatt i forkant av utestengelsen, har vært slående demokratisk. Vi har lyttet og tatt hensyn til de innspillene vi har fått.

dageivindl@klassekampen.no