Tirsdag 4. juni 2019 Lederen

Belysning

• Forrige uke la Helse Sør-Øst fram en vurdering av hva det vil innebære å bygge ut nye Oslo universitetssykehus på Ullevål framfor Gaustad. Vurderingen har fått navnet belysning og skal anslagsvis si noe om alternativet til dagens Gaustad-plan, uten å gå veien om full utredning. Målet med belysningen var å stilne kritikerne, som de siste årene har blitt stadig flere. I dag består Ullevål-fløyen av de ansattes styrerepresentanter fra Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Fagforbundet og politikere fra Senterpartiet, Rødt og SV. Oslo Arbeiderpartiet vedtok også å utrede Ullevål sykehus på sitt årsmøte i vår, i strid med rådene fra byrådsleder Raymond Johansen og partileder Jonas Gahr Støre.

• Utbyggingen av Oslo universitetssykehus vil bli Norges største byggeprosjekt noensinne. Planen som foreligger vil koste om lag 50 milliarder kroner. Belysningen helseforetaket har fått, anslår at det vil koste svimlende 12,8 milliarder mer og forsinke prosjektet med sju år å bygge på Ullevål framfor Gaustad. Problemet med belysningen er at den ikke tilfredsstiller noen. Det som er belyst, er helt andre alternativer for fordeling av oppgaver enn det Ullevål-miljøene ønsker å utrede. I Dagens Næringsliv i går gir sjefingeniør Eilif Holte helseforetaket strykkarakter. Holte er en av Norges fremste eksperter på kvalitetssikring av store bygg, og han mener prosjekter av denne størrelsen trenger utredning av likeverdige alternativer.

• Allerede da belysningen ble bestilt av styret i Helse Sør-Øst i januar, ble den omtalt som «skuebrød». Arne Strand i Dagsavisen skrev at «Belysningen vil antakelig bli gjort av de samme økonomene som har regnet ut at det er rimeligere å bygge tre skyskrapere på en liten tomt på Gaustad, enn det er å pusse opp Ullevål som ligger på et område regulert for sykehusdrift, og som har god plass til nye bygg». Helseforetaket kunne spart både tid og penger på å droppe en belysning ingen vil ha eller anerkjenner. Foretaket kunne også vist at de tok de faglige innspillene på alvor ved å virkelig vurdere dem. I stedet har det gått prestisje i sykehussaken.