Tirsdag 4. juni 2019 Innenriks

Helseforetaket i Møre og Romsdal vil legge ned rehabiliteringstilbudet på Nordmøre for å spare penger:

Kuttes i skyggen av fødestrid

KAN TA OVER: Sykepleier Hilde Leenen og vernepleier Hanne Hagen er klare til å ta over drifta av Aure Rehabiliteringssenter sammen med kollegene. Helse Møre og Romsdal vil legge ned behandlings­tilbudet på Nordmøre for å spare penger.

VIL JOBBE: Ansatte ved Aure Rehabiliteringssenter vil drive videre som arbeiderstyrt ­bedrift for å redde helsetilbudet til nordmøringene.

HELSE

Striden mellom folk og helseforetak på Nordmøre har blitt nasjonale nyheter.

Bunadsgeriljaen og kampen for fødestua i Kristiansund har fått mesteparten av oppmerksomheten, men også andre deler av helsetilbudet er truet av sentralisering og nedleggelse.

I skyggen av kampen om fødestua jobber ansatte og ­lokalsamfunnet i Aure kommune desperat for å redde ­rehabiliteringstilbudet på Nordmøre.

– Det viktigste for oss er ­pasientene. Legges vi ned, ­finnes det ikke noe spesialisert rehabilitering verken på Nordmøre eller i Romsdal. ­Ingenting mellom Trondheim og Ålesund, sier Hanne ­Hagen, vernepleier ved Aure Rehabiliteringssenter.

Helsekutt:

• Helse Møre og Romsdal har gått med store underskudd over lengre tid. De må spare penger for å finansiere nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjeltnes.

• Vedtaket om å legge fødeavdelingen i Kristiansund til Molde har skapt store protester og var utløsende årsak til etableringen av «Bunadsgeriljaen».

• Som et ledd i innsparingene ønsker helseforetaket også å avvikle Aure Rehabiliteringssenter, en av de største spesialiserte rehabiliteringsinstitusjonene i fylket.

• Aure har 3600 innbyggere og er en av ti kommuner på Nordmøre.

Nedskjæringer

Hun og sykepleier Hilde ­Leenen er to av de 45 ansatte på senteret som er den største kvinnearbeidsplassen i kommunen med litt over 3600 ­innbyggere.

I en av stuene i det store bygget med utsikt over Trondheimsfjorden, sitter pasienter og snakker lavmælt. Noen i rullestol.

Siden 1980 har det vært ­behandlingsinstitusjon her. I 1999 ble senteret utvidet med varmtvannsbasseng finansiert på dugnad fra kommunens innbyggere. Hvert år er rundt 600 pasienter inn her for ukelange behandlingsopphold som skal gjøre dem i stand til å klare seg på egen hånd i hverdagen.

Parkinsonpasienter og folk på arbeidsrettet rehabilitering etter sykdom eller med nedsatt arbeidsevne utgjør de største pasientgruppene, men langt ifra de eneste. En brei flora av pasienter med ulike fysiske lidelser fra kreft, MS, og ryggskader kommer hit for å få hjelp.

I juni kan det være slutt. Helseforetaket i Møre og Romsdal må spare penger. Styret har gitt signal om at de ikke lenger ønsker å drive ­rehabiliteringen i egen regi.

– Det er så lite framtids­rettet. Behovet for rehabilitering vil bare bli større etter hvert som vi skal jobbe ­lengre og folk blir eldre. Kostnadene ved å frakte ­pasienter i timevis for ­behandling blir stor, både økonomisk og for pasientene, sier Leenen.

«Plan B»

Leenen og Hagen håper helseforetaket skal snu og velge å beholde senteret som en del av helseforetakets drift, men de har også lagt en plan B.

Med hjelp fra den lokale gründeren Hans Ramsvik, har de ansatte opprettet et ­aksjeselskap som bidra til å drifte senteret videre. Alt overskudd skal gå til å styrke drifta av senteret.

Så langt har 27 ansatte og et titalls lokale bedrifter og privatpersoner kjøpt seg inn i selskapet.

Målet er en avtale med helseforetaket om at de kjøper tjenester fra den nye arbeiderbedrifta.

På den måten vil helseforetaket redusere antall ansatte og spare penger. ­Ansvar for vedlikehold skyves over på kommunen.

Kommunestyret har gjort ­hastevedtak på at de kan ta over bygget hvis det må til for å redde arbeidsplassen.

Både Hagen og Leenen er deleiere i det nye selskapet, men håper helseforetaket snur, så de ­slipper å ta over.

– Pasientene, behovet og fagmiljøet er der. Det bør være liv laga for videre drift, sier Hans Ramsvik.

Gründeren har egentlig hendene fulle med å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Tjeldbergodden i Aure, men har kastet seg inn i arbeidet for å redde rehabiliteringssenteret.

Han har presentert foretaket med en 30 siders prosjektskisse for hvorfor «plan B» er bedre enn nedleggelse.

– Alle pengene skal tilbake til bedriften. Det høres ikke ut som en lukrativ investering?

– Nei, det er ikke penger å tjene, men både konen og søsteren min jobber der. Sånn sett er det en investering i ­familieøkonomien, sier Ramsvik, spøkefullt.

Lokale konsekvenser

Også lokalsamfunnet i Aure og kommunene rundt har ­engasjert seg. Gjennom ­Facebook har gruppa «Leve Nordmøre» organisert ­demonstrasjoner med krav om likeverdig helsetilbud, og at Aure Rehabilitering skal bestå.

– Trøkket fra innbyggerene på Nordmøre er det som gir meg håp. Det sendes et klart signal til styret i helsefore­taket om at folk ikke godtar at store deler av fylket blir ­stående uten et fullverdig helsetilbud, sier Hanne Berit Brekken (Ap), fungerende ordfører i Aure.

Hun kritiserer det hun mener er snevert perspektiv hos helsetoppene.

– Kuttene ser kanskje bra ut i foretakets budsjett på kort sikt, men dette er å ­pisse i buksa. Pasienter vil gå uten behandling, bli sykere og trenge dyrere behandling seinere. I tillegg kommer ødeleggende ringvirkninger for ansatte som mister ­jobben, uten mulighet for å finne tilsvarende jobber i nærheten, sier Brekken.

Etter flere utsettelser ligger det an til at senterets endelige skjebne skal avgjøres på et styremøte 12. juni. Etter ­møter med Nils Kvernmo, ­direktør i Helse Møre og Romsdal har Brekken håp.

– Jeg opplever at de ikke lenger er komfortable med å legge ned all spesialisert ­rehabilitering med et pennestrøk. Vår klare forventning er at helseforetaket snur, sier Brekken.

På tross av gjentatte forespørsler, har Klassekampen ikke lyktes med å få kommentar fra Helse Møre og Romsdal til saken.

jos@klassekampen.no