Fredag 7. juni 2019 Lederen

Farse

• Etter å ha ledet Samferdselsdepartementet i seks år truer Frp nå med å gå ut av regjeringen på grunn av samferdselspolitikken. Partiet har alltid ønsket å kutte bompengene og øke veiutbyggingen. Da de gikk inn i regjering i 2013, valgte de det siste. I samme periode har samferdselsbudsjettet eksplodert – fra 35,7 milliarder kroner i 2013 til 73,1 milliarder i år. Regjeringen har også laget en nasjonal transportplan fram til 2029. Der er det satt av svimlende 1064 milliarder kroner, hvor 131 milliarder skal hentes inn som bompenger. Konsekvensen av den elleville pengebruken er klar: Med Frp i regjering bygges det historisk mye vei. Og med Frp i regjering når bompengene historiske høyder. Det har aldri vært flere bomstasjoner (309). Det har aldri blitt hentet inn mer bompenger (13 milliarder). Den samlede bompengegjelda har aldri vært høyere (58 milliarder).

• Nå har Frp satt himmel og jord i bevegelse for å vise misnøye mot politikken de selv står bak. Onsdag fikk Siv Jensen med seg seks bompengekrav fra Frps landsstyre med marsjordre om å starte umiddelbare forhandlinger med regjeringskollegene i Høyre, Venstre og KrF. Dette skjer altså fem måneder etter at de samme partiene forhandlet om det samme i Granavolden-erklæringen. De nye kravene går ut på å stanse nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bybakker, innføre strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter, samt si nei til veiprising. Ser man bort fra det siste forslaget, som per i dag bare er et medieutspill fra Ap, er det vanskelig å se at Frp skal få gjennomslag. Kravene er direkte i strid med både regjeringsplattformen og nasjonal transportplan.

• Frp har pekt ut bypakkene som hovedproblemet med dagens bompenger. De hevder at pengene går til blomsterkasser i Oslo sentrum og arkitekttegnede T-bane-stasjoner. Det er en fin stråmann. Realiteten er at de store pengene går til å bygge motorveier utenfor byene, med fartsgrenser på 110 kilometer i timen. Om Frp virkelig vil kutte i bompengene, bør de begynne der det monner.