Tirsdag 11. juni 2019 Innenriks

• Tett kontakt mellom kommunen og hotellmagnater • Ingen referat fra møtene

Snudde etter lukket møte

SKJULTE MØTER: Nordkapp kommune har hatt utstrakt kontakt med Rica og Scandic om reguleringsplanen for Nordkapplatået. Ingen av møtene er referatført.

TAUSE: Nordkapp kommune gikk inn for privatisering av Nordkapplatået etter hemmelige møter med Scandic og Rica. Nå vil ingen fortelle hva som skjedde på møtene.

HVEM SKAL EIE NORDKAPP

31. august i fjor er en hel delegasjon fra Nordkapp kommune i Oslo, der de er invitert til møte med ledelsen i Scandic og Rica. Fem personer deltar fra Nordkapp kommune: rådmann Raymond Robertsen, kommuneplanlegger Vegard Juliussen, kommunens innleide advokat Espen Rønning og to innleide konsulenter fra ingeniørselskapet Multiconsult.

Temaet er planprosessen for området rundt turistikonet Nordkapplatået. Nordkapp kommune har på dette tidspunktet lagt opp til å omregulere deler av arealene til offentlig område, noe som vil kunne falle uheldig ut for Scandic og Ricas millioninntekter på platået.

I desember avholdes et nytt møte i Oslo der rådmann Raymond Robertsen deltar.

Striden om Nordkapp:

• I et møte i planutvalget i Nordkapp kommune i kveld er det ventet at en ny reguleringsplan for Nordkapplatået vil bankes gjennom.

• Kommunen går inn for full privatisering i den nye planen. Dette er en helomvending fra den opprinnelige planen, som la opp til offentlig regulering av deler av arealer.

• I en stor reportasje lørdag skrev Klassekampen om striden saken har skapt i kommunen.

• Saken avgjøres i et kommunestyremøte 20. juni.

Helomvending

Kort tid etter det siste møtet gjør kommunen en overraskende helomvending. 19. februar har kommunen foreslått full privatisering av arealet på Nordkapp.

Ingen steder i offentlige dokumenter er møtene eller den øvrige kontakten mellom kommunen og hotelltoppene omtalt eller henvist til. Det foreligger ikke referat. Verken kommunen eller Scandic vil si noe om hva som konkret er blitt sagt i møtene.

Rådmann Robertsen avviser at møtene fikk betydning for at kommunen snudde, og understreker at de har hatt møte med flere interessenter (se sidesak).

De to møtene i Oslo er bare en liten del av den utstrakte kontakten kommunen har holdt med hotelltoppene i Scandic og Rica. I juli i fjor dro en gruppe fra kommunen og Scandic på tur til Nordkapplatået. Etter befaringen satt de i møter på Scandic i Honningsvåg. Mellom august og desember var det dessuten tett kontakt mellom kommunen og Scandic og Rica.

Det eneste stedet vi finner opplysninger om kontakten, er i en spesifisert liste over fakturaer til kommunen fra advokatene Nissen, Kirksæther og Rønning i Hammerfest som Klassekampen har fått tilgang til. Her ser vi også at kommunens advokat har fakturert for ni telefonsamtaler med Ricas advokat Andreas Rørvik.

Usunt sterk kontakt

– Dette bekrefter egentlig det vi har gått rundt og hatt en følelse av: Kontakten mellom kommunen og Rica ser ut til å være usunt sterk, sier SVs ordførerkandidat i Nordkapp Jan Olsen.

Han er også kritisk til at store mengder av kommunens saksbehandling av Nordkappsaken ser ut til å gå via advokatene Nissen, Kirksæther og Rønning. Det bidrar til mindre innsyn og mindre åpenhet i prosessen rundt regulering og løyve.

– Advokatkontoret i Hammerfest framstår som et forvaltningsmessig svart hull hvor ting forsvinner og ingenting kommer ut, sier Olsen.

Ble ikke lyttet til

For Hurtigrutens kommunikasjonssjef Anne Marit Bjørnflaten var snuoperasjonen til kommunen i februar en stor overraskelse. Hurtigruten ønsker konkurranse på Nordkapplatået. Bjørnflaten har selv hatt tre møter med kommunen. Møtene de har hatt, har de selv måttet be om, sier Bjørnflaten.

– Det har heller ikke vært dialog mellom våre advokater og kommunens advokater. Vi har ikke opplevd at noen fra kommunen har tatt kontakt med oss med spørsmål om utdypninger. Vi har heller ikke blitt kontaktet og bedt om å utdype synspunktene våre i et brev, slik Rica og Scandic ble i februar, sier Bjørnflaten, som konkluderer med at Hurtigruten ikke er blitt lyttet til på noen punkter.

Eiendomsadvokat Ole Martin Jensen, som har engasjert seg i saken på eget initiativ, mener kommunen er i ferd med å regulere om til en avtale som vil gi Rica og Scandic en enorm omsetningsverdi på Nordkapp.

– Jeg har ikke ord for hvor lukrativt dette vil være for Rica og Scandic. Markedsverdien av Nordkapp vil fyke til verdensrommet med de grepene Nordkapp Ap er i ferd med å gjøre, sier Jensen.

astridm@klassekampen.no

Bekrefter møter

Rådmann Raymond Robertsen bekrefter i en epost til Klassekampen at to av møtene kommunen har hatt med Scandic har funnet sted i Oslo, i tillegg til møter i Honningsvåg.

«Et av to møter i Oslo som du nevner, ble avhold i Oslo, da undertegnede var på gjennomreise. Det andre ble avholdt i Oslo da dette var mest praktisk for alle deltagere. Det har også vært avholdt møter i Honningsvåg», skriver Robertsen.

På flere spørsmål om referat fra møtet, svarer han at Nordkapp kommune har hatt møter med forskjellige aktører i prosessen, og at det ikke er skrevet referat fra hvert av disse møtene.

Forvaltningsloven slår fast at muntlige opplysninger eller anførsler av avgjørende betydning for saken skal såvidt det er mulig nedtegnes eller protokollføres.

– Var noe av det som ble sagt på disse møtene utslagsgivende for at kommunen snudde?

«Vil ikke si at dette møtet var utslagsgivende for hvordan kommunen gikk videre i denne saken», svarer rådmannen.

Scandics direktør Svein Arild Steen-Mevold sier at de har hatt flere møter med kommunen, men at det ikke er noe uvanlig med dette.

– Vi håper og tror at kommunen tok noen av Scandics innspill til etterretning, og at innspillene gjorde det lettere for dem å ta en god beslutning, sier han.

Raymond Robertsen