Onsdag 12. juni 2019 Lederen

Naturlov?

• Lønnsfesten for toppledere i statens selskaper fortsatte i fjor, viser regjeringens eierskapsmelding som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la fram i går. Ifølge meldingen har 15 av toppsjefene i de statlige eide selskapene fått mer enn 10 prosent lønnsvekst i fjor. Det interessante er at lønnsveksten tilsynelatende har lite med avkastningen å gjøre: For eksempel hadde både Yara International AS og Kongsberg Gruppen ASA negativ avkastning etter et hardt år på børsen. Selskapenes toppsjefer fikk likevel vekst i samlede godtgjørelser på henholdsvis 16 og 13 prosent. Konsernsjef i Yara Svein Tore Holsether tjente 13,1 millioner kroner i fjor, mens toppsjefen i Kongsberg Gruppen Geir Håøy mottok til sammen 8,9 millioner i fjor. Begge fikk også en solid bonus.

• De er ikke alene om å bli premiert selv om selskapene ikke går så godt som forventet. Norsk Hydro ASA måtte i fjor redusere aluminiumsproduksjonen sin i Brasil etter påstander om at selskapet hadde lekket bauksittrester i det lokale vannet. Slikt koster. Der avkastning inklusiv utbytte i 2017 endte på 55,2 prosent, var andelen i fjor negativ og endte på -34,9 prosent. Likevel fikk Svein Richard Brandtzæg 15,1 millioner kroner i lønn i fjor, en økning fra året før på 7 prosent. Toppsjef i Posten Norge AS Tone Wille hadde en lønnsøkning på 19 prosent fra 2017 til 2018, til tross for at Postens driftsresultat gikk ned i samme periode. Den samme Wille ba nylig Stortinget om å redusere antall postombæringsdager med den begrunnelse at nedgangen i postvolum ikke skal koste skattebetalerne for mye. Henstilling til sparing og moderasjon forsvinner tydeligvis når det kommer til avlønning av sjefer.

• Eierskapsmeldingen viser med all tydelighet at lederlønningene i mange av statens selskaper har gått over styr. Uansett om årsresultatene går opp eller ned, om selskapene vokser eller minker, så vanker det bonuser og lønnsvekst til toppsjefene. Det er som om det har blitt en naturlov at sjefene i statens egne selskaper skal tjene enorme summer, for så hvert år å øke mer enn alle andre. Det må ta slutt.