Onsdag 12. juni 2019

Sykefraværet gikk svakt opp i første kvartal

Sykefraværet i første kvartal i år var 5,9 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra Nav og SSB. Det tilsvarer en økning på 1,1 prosent fra forrige kvartal.

Sykefraværet i første kvartal i år var 5,9 prosent, ifølge sesongjusterte tall fra Nav og SSB. Det tilsvarer en økning på 1,1 prosent fra forrige kvartal.
Det legemeldte sykefraværet i 1. kvartal 2019 var 5 prosent, og det egenmeldte var 0,9 prosent.
Sammenlignet med 4. kvartal i fjor økte det legemeldte fraværet med 0,6 prosent og det egenmeldte med 4,3 prosent. Til sammen blir dette en økning på 1,1 prosent, som tilsvarer en vekst på 0,1 prosentpoeng.
– Selv om sykefraværet har økt litt fra forrige kvartal, er sykefraværet stabilt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
Tallene er korrigert for sesongvariasjoner som skyldes blant annet influensa og bevegelige helligdager, slik at sykefraværet kan sammenlignes med kvartalene før, opplyser Nav.

Lavest i Oslo og RogalandFordelt etter arbeidssted hadde Oslo og Rogaland det laveste nivået på sykefraværet, med 5,8 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,9 prosent i første kvartal 2019.
Fylkene med sterkest nedgang i sykefraværet fra samme kvartal året før var Vest-Agder, Rogaland og Vestfold. Aust-Agder og Nordland hadde sterkest økning, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).
Disse tallene er ikke sesong- og influensajusterte, og de sammenlignes derfor med samme kvartal året før.
Det legemeldte sykefraværet var lavest i Oslo (4,5 prosent) og Rogaland (4,8 prosent). Fylkene med det høyeste sykefraværet av denne typen var Nordland (6,4 prosent) og Finnmark (6,3 prosent).

Nedgang i de fleste fylkerI de fleste fylker har det vært en nedgang i fraværet. Størst er nedgangen i Vest-Agder med 5 prosent. I Vestfold falt sykefraværet med 4,6 prosent, og i Oppland og Rogaland gikk det ned med 3,6 prosent.
Det legemeldte sykefraværet gikk opp i noen fylker. Mest økte det i Sogn og Fjordane med 6,2 prosent. Så fulgte Finnmark med 4,8 prosent og Nordland med en økning på 4 prosent.

Variasjon i varighetDet er opptil 18 dagers forskjell mellom fylkene når det gjelder gjennomsnittlig varighet på det legemeldte sykefraværet. Oslo har den korteste gjennomsnittlige varigheten (28 dager), deretter følger Akershus (31 dager) og Rogaland og Hordaland med (32 dager).
Nordland har den lengste varigheten (46 dager). Deretter følger Vest-Agder (45 dager) og Aust-Agder (43 dager).
(©NTB)