Torsdag 20. juni 2019 Lederen

Returavtale

• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente av å bli videresendt til Kabul, men mora ble søndag returnert til Norge på grunn av sin helsetilstand. Det ble likevel besluttet at barna skulle videre til Kabul, før afghanske myndigheter sa nei. Ifølge den afghanske ambassadøren i Norge var det fordi familien var splittet. Abbasi-familien var godt integrert i Trondheim, og engasjementet fra blant andre Trondheims ordfører Rita Ottervik har satt utkastelsen på den rikspolitiske dagsordenen.

• Abbasi-familien kom til Norge i 2012 og fikk da midlertidig oppholdstillatelse, primært fordi mora ikke visste hvor barnas far var. Da han likevel dukket opp i 2014, ble oppholdstillatelsen trukket tilbake. Samme år forsvant han igjen, og siden har det ikke vært noen dokumentert kontakt mellom familien og faren. Så er spørsmålet om det er taktikk for å få opphold, eller om familien mangler mannlig nettverk i Kabul. Det er ansett som farlig og dessuten i konflikt med returavtalen mellom Norge og Afghanistan. Afghanske myndigheter mener returavtalen innebærer at blant annet barn, syke og familier uten mannlige omsorgspersoner ikke kan returneres. De mener Norge flere ganger har brutt avtalen.

• Abbasi-familiens sak viser først og fremst hvor komplisert flyktning­retur i praksis er, uavhengig av hva man mener om rettsvesenets behandling. Hvor vil det for eksempel være rett å returnere barna i Abbasi-familien, når to er født i Iran og aldri har vært i foreldrenes fødeland? Er det riktig at fattige og krigsherjede land som Afghanistan inngår returavtaler mot løfter om bistandsmidler? Og vil faren dukke opp igjen i Kabul og være familiens mannlige nettverk eller er han borte for godt? Norge har de siste årene vært det landet i Europa som returnerer flest mennesker til Afghanistan. Om returene er over grensa for det afghanerne opplever som ansvarlig, kan det også sette returavtalen i spill.