Torsdag 20. juni 2019 Innenriks

• Grønnsakshandlere sliter i Oslo sentrum • Redd for å miste flere kunder med bompengering

Østkanten sier nei til bommen

SLITER: De tradisjonelle innvandrerbutikkene som selger billig kjøtt og grønnsaker sliter når det blir dyrere for bilistene. Her er kjøttskjærer Ehsanullah Safi i aksjon i Tøyengata.

MÅLING: 7 av 10 på Stovner er svært negative til den nye bomringen i Oslo. Innvandrerbutikkene i sentrum frykter å miste kunder.

BOMPENGER

– Det hjelper ikke om vi har lavere pris på agurken. Med utgifter til parkering og bom lønner det seg for kundene å handle maten sin på Stovnersenteret, sier Noman Siddiqi.

I 33 år har han drevet dagligvarehandel i Tøyengata i Oslo. Nå har han lagt forretningen øst i Oslo sentrum for salg. Han vil heller satse på engros-virksomhet. Han er ikke alene. Flere såkalte innvandrerbutikker på Grønland i indre Oslo øst sliter.

En viktig grunn til det er at de har mistet en kundegruppe som før utgjorde ryggraden i omsetningen: Familier fra Groruddalen med bil som storhandler grønnsaker, ris og indiske og pakistanske matvarer på Tøyen og Grønland.

Dette har vi målt:

• Sentio har på oppdrag for Klassekampen gjennomført en meningsmåling i Oslo i perioden 11. til 13. juni.

• 800 personer har svart på spørsmålet: «1. juni åpnet en ny bomring i Oslo. Hvor positiv eller negativ vil du si at du er til denne». Svaralternativene har vært svært positiv, noe positiv, verken eller, noe negativ, eller svært negativ.

• 13 prosent oppgir at de er «svært positiv», 17 prosent «noe positiv», 22 prosent «verken eller», 17 prosent «noe negativ», 30 prosent «svært negativ», og 2 prosent «vet ikke».

• I kartet har vi slått sammen «svært negativ» og «negativ» for å vise andelen som er negative fordelt på Oslos bydeler.

Taper penger i sentrum

– Kunder som reiser kollektivt handler ikke så mye. Mange av kundene våre nå er indiske IT-ingeniører. De er stort sett enslige og kommer med T-banen, forteller kjøpmannen i Tøyengata, som også fortviler over at mange av de store grønnsakshandlerne i sentrum holder søndagsåpent, mens han holder søndagsfreden.

– Det taper vi penger på, sier han.

Litt lenger oppe i gata ligger grønnsaksbutikken Family Food. Innehaveren vil ikke ha navnet sitt på trykk i avisa. Også han kommer til å gi seg. At husleia har økt, er en viktig årsak. I tillegg bidrar færre og dyrere parkeringsplasser til at de mister kunder. Før var det gratis etter klokka 17. Nå må kundene betale fram til klokka 20.

– Det er jo da folk er ferdig på jobb og vil handle, sier han.

Da vi spør ham hva han tenker om bomringen, kommer svaret kontant:

– Jeg hater den.

Mer motstand enn før

«1. juni åpnet en ny bomring i Oslo. Hvor positiv eller negativ vil du si at du er til denne?» har Sentio research spurt representativt utvalg Oslo-borgere på oppdrag for Klassekampen.

30 prosent av osloborgerne er noe eller svært positive til de nye bomstasjonene. 47 prosent er noe eller svært negative til bomstasjonene.

Det viser en større motstand mot bompenger enn en tilsvarende målinger gjort for VG 12. juni, der 45 prosent av osloborgerne oppga at de stilte seg positiv til bompenger, mens 41 prosent stilte seg negative.

Flest negative i øst

Klassekampens måling viser også hvordan holdningene fordeler seg på bydelene og partiene.

Svarene viser at folk i bydelene lengst sør og øst i byen er overveiende mer negative enn de som bor i sentrum, vest og nord.

Ser vi på bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand under ett, er i snitt 65 prosent svært eller noe negative til den nye bomringen.

Andelen som er svært eller noe negative i bydelene i sentrum, vest og nord, er 40 prosent.

Stovner bydel er mest negativ til bompenger: hele 73 prosent er svært negative til bomringen.

I de sentrumsnære bydelene Gamle Oslo og St. Hanshaugen-Ullevål er folk mest positive til bomringen. I Gamle Oslo er 46 prosent svært eller noe positiv. Generelt er kvinner mer positive enn menn. Aldersgruppa 40–49 er mest positiv, mens aldersgruppa over 70 er mest negativ.

Billigere bompassering

– Det er synd hvis vi mister slike butikker, sier Sohaib Rashid.

Han forsyner seg med ingefær i Nordbygata dagligvare i Tøyengata. Innimellom ser han på mobilen for å sjekke sms fra kona om hvilke varer han skal kjøpe.

I dag kommer han med buss. Men i helgene pleier de å kjøre til Tøyengata for å handle grønnsaker og slaktevarer i innvandrerbutikkene.

– Her er det veldig bra utvalg, og det er billig. Parkering går som regel bra. Kona pleier å sitte i bilen mens jeg er inne og handler, sier han.

– Hva synes du om den nye bomringen?

– Det er ikke så dyrt, da. Jeg ringte faktisk Fjellinjen i dag for å sjekke: Det koster 20 kroner for en time. T-banebilletten koster 36 kroner, sier Rashid.

Vi må også ringe Fjellinjen AS, som leverer bomstasjonene til Oslo og Akershus.

Der får vi opplyst at det faktisk er rimeligere å kjøre inn til sentrum med det nye bomsystemet enn det var før. Fra Stovner til Tøyengata på en lørdag formiddag blir det 20 kroner å betale i bompenger, mot 45 kroner før. I rushtida mellom klokka 15 og 17 på ettermiddagen og klokka 6.30 og 9 på morgenen er prisen nå 25 kroner hver vei. Prisene forutsetter autopassbrikke.

– Hvorfor er folk så sinte når det faktisk er blitt billigere å kjøre inn til byen?

– Det er fordi Oslo går fra 29 til 80 bomstasjoner i Oslo. Derfor blir det dyrere for dem som kjører mange småturer, sier kommunikasjonssjef i Fjellinjen AS Håkon Nordahl.

Han legger til at det også har kommet på plass en bygrensering mot Follo i sør og Romerike i øst. Det rammer bydelene Stovner og Søndre Nordstrand som ligger helt ut mot bygrensa.

– Stem FNB, sier Fathalla Taib.

Han er på handletur hos grønnsakshandleren i Smalgangen på Grønland og har kjørt bil fra Bjørndal, en drabantby i Søndre Nordstrand.

Taib forteller at han har meldt seg inn i partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

– Hvorfor er du så imot bompenger?

– Bomstasjonene påvirker fritida mi. Det koster når jeg skal på trening for eksempel, sier han og legger til:

– Men jeg kommer aldri til å slutte å kjøre bil. Det er det de vil, ikke sant? Jeg skal bevise at det er ikke sånn det funker.

Ikke overraskende er det velgerne til det nye partiet FNB som er mest negative til de nye bomstasjonene i Klassekampens måling.

Negative Ap-velgere

Sentio har gradert svarene fra 0 til 100, der 0 er mest negativ og 100 er mest positiv. Den plasserer FNB-velgerne som mest negative (4), Frps velgere på andreplass (15), Høyre på tredjeplass (34).

På fjerdeplass kommer Arbeiderpartiet (44), mens samarbeidspartiene SV og MDG har velgere som er mest positive til bomstasjonene. 66 prosent av MDGs velgere er noe eller svært positive til bomstasjoner mens blant SVs velgere er 57 prosent noe eller svært positive.

innenriks@klassekampen.no

1. juni åpner en ny bomring i Oslo. Hvor positiv eller negativ er du til denne?

Talaat Ahmed

Bor i Oslo sentrum

– Det blir dyrt for mange. Hvis vi sammenlikner med andre land, så har de ikke bompenger. Det er veldig dyrt i Norge. Jeg skjønner at folk klager.

Emily Logan

Bor på Nesodden

– Jeg er negativ. Det blir veldig dyrt for familier som trenger bilen. I stedet for å innføre bomstasjoner, burde man heller jobbet for å bli kvitt mer av de forurensende bilene.

Julie Frøystad

Bor på Tøyen i Gamle Oslo

– Jeg er positiv. Det må bli dyrere å kjøre bil. Vi trenger reinere luft og mindre trafikk i byen. Jeg synes det er bra at sykkelveier prioriteres, og at færre kjører bil. Jeg ønsker meg generelt mindre biltrafikk.

Morten Juell

Bor på Nordstrand

– Jeg er positiv. Jeg har bil, men prøver å unngå å bruke den. For eksempel sykler jeg hit til Grønland for å handle. Vi må gjøre noen felles løft for felles goder. Å finansiere trikk og sykkelveier er bra for alle.

BILLIG: Sohaib Rashid liker å handle billige grønnsaker. Han synes heller ikke bompengepasseringen er så dyr.