Onsdag 26. juni 2019 Lederen

Ikke alene

• Nok en gang har en streik i helsesektoren blitt avsluttet med tvang. Søndag avblåste arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) streiken med tvungen lønnsnemnd, etter sigende på grunn av fare for liv og helse. Som vi viste i gårsdagens avis, er dét regelen snarere enn unntaket når helsepersonell går til streik. 18 av 22 helsestreiker de siste 30 årene har endt i tvungen lønnsnemnd, viser en gjennomgang Fafo-forsker Kristine Neergaard har gjort for Klassekampen. De ansatte i helsesektoren er blant de lavest lønnede i Norge, og det er dypt foruroligende at de i praksis ikke kan streike for bedre lønns- og arbeidsvilkår.

• Striden mellom partene i den tre uker lange streiken har dreid seg om pensjonsoppsparing fra første krone for noen av landets aller mest utsatte arbeidstakere: deltidsansatte i stillinger på under 20 prosent. For å unngå at streiken skulle stanses av regjeringen, forteller representanter for Fagforbundet at de hele veien har signalisert at de var villige til å gi dispensasjoner fra streiken, dersom sykehusledelsene ba om dette. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sier at den på prinsipielt grunnlag ikke søker om dispensasjon, fordi den mener det ikke skal være opp til streike­komiteene å vurdere hva som er forsvarlig drift. Derfor gikk det som det måtte gå: Nok en helsestreik ble avsluttet med tvang.

• LO og Fagforbundet uttrykker naturlig nok skuffelse over resultatet. Ekstra provoserende er det selvsagt at det er en blå regjering som griper inn mot et krav den også har stemt ned på Stortinget: pensjon fra første krone. Regjeringen har begrunnet motstanden mot pensjonskravet med at saken bør løses av partene i arbeidslivet. Nå har vi sett hvordan det gikk. Trepartssamarbeidet i arbeidslivet skal sikre gode rammer for konfliktløsning, men det er avhengig av at det ikke alltid er én part som må bøye av, slik tilfellet raskt blir i helsesektoren. For alle praktiske formål er mange av Norges lavest lønte i dag fratatt arbeiderbevegelsens sterkeste våpen: streikeretten. Men de trenger ikke stå alene. Saken bør engasjere hele fagbevegelsen.