Torsdag 27. juni 2019 Lederen

Legges ned

• I fjor feiret lærerutdanningen på Nesna 100-årsjubileum. Den er Nord-Norges nest eldste institusjon for høyere utdanning, men vil snart bare finnes i historiebøkene. I går vedtok styret ved Nord universitet at studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen blir avviklet. Sykepleierutdanningen i Sandnessjøen har en langt kortere historie enn lærerutdanningen på Nesna. Den ble opprettet i 2000 fordi distriktene på ytre Helgeland uttrykte behov for lokal sykepleierutdanning. Undersøkelser fra skolen viser at nesten alle som hadde bostedsadresse på Helgeland ved studiestart, ble boende. Slik sørger høgskolene for å holde nyutdannede i distriktene. For det er stort behov for lærere, sykepleiere og ingeniører i Distrikts-Norge.

• Det er likevel ikke avgjørende for hvordan de nye storuniversitetene prioriterer. De sammenslåtte universitetene skal produsere forskning av høy kvalitet, som blant annet måles i antall publiseringer per ansatt og antall doktorgrader. Det er dyrt å både ha en desentralisert modell med mange studiesteder med profesjonsutdanninger og å bygge opp sterke, akademiske forskningsmiljøer. Da er det distriktshensynene som ryker, ettersom kravene fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) primært dreier seg om forskningskvalitet og publiseringspoeng. I stedet for en modell med et tjuetalls høgskoler tilpasset landets behov, får vi nå noen få universiteter tilpasset Nokuts behov.

• Universitetsstyrene gjør som de gjør, fordi de frykter å sakke akterut og bli B-universiteter, slik Nord-rektor Hanne Solheim Hansen uttrykte det her i avisa tidligere i år. Konkurransestaten kan knapt illustreres bedre enn ved å se på endringene i høyere utdanning etter høgskole- og universitetsreformen. Den har blitt nok en omstrukturering som fører til mer sentralisering uten at distriktene høres. Nedleggelsene er dessuten direkte løftebrudd fra politikere og universitetsledelse. Da Nord universitet så dagens lys i 2016, avviste alle at det ville føre til nedleggelser av studiesteder, slik kritikerne fryktet. Fasiten fikk vi i går.