Torsdag 27. juni 2019 Politikk

Erna Solberg vil regne seg fram til et høyere forsvarsbudsjett for å nå Natos pengemål:

Vil blåse opp budsjettet

SOMMERLIG: Statsminister Erna Solberg (H) holdt i går pressekonferanse i statsministerboligens hage i Oslo. Her flankert av statssekretærene Rune Alstadsæter (H) og Sunniva I. Steinstad (H).

PRESS: USA presser knallhardt på for at Norge skal bruke 2 prosent av BNP på forsvar. Nå vil Erna Solberg løse knipa ved å regne annerledes.

FORSVAR

Norge er under hardt press fra USA og Nato for å øke bevilgningene til Forsvaret.

Samtidig som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) møter sine Nato-kolleger til toppmøte i Brussel, bekrefter statsminister Erna Solberg at regjeringen jobber med en ny måte å beregne forsvarsbudsjettet. Det innebærer ikke nødvendigvis økte bevilgninger til Forsvaret.

– Vi jobber med sammenlikning av tall. Det er nok en del ting vi ikke har med i beregningen av forsvarsbudsjettet som andre land har med. Danmark gjorde en sånn øvelse, og Jens Stoltenberg har oppmuntret til det. Det vil også kunne bety at vi sammenlikner litt mer epler og epler, sier Solberg til Klassekampen etter regjeringens halvårlige pressekonferanse i statsministerboligen.

– Du vil blåse opp budsjettet?

– Hvis vi ikke har de samme tingene inne når vi sammenlikner med andre land, så må vi jo …

– Hva kan legges til?

– Vi jobber med spørsmålet.

Toprosentmålet:

• Nato-landene har forpliktet seg til å bruke 2 prosent av egen BNP på forsvar innen 2024.

• I 2019 vil Norge bruke 1,7 prosent av BNP, ifølge Natos siste beregninger.

• Regjeringen har nå satt i gang med ny langtidsplan for forsvarssektoren for 2021 til 2024. Denne vil legge føringer for forsvarsinvesteringer i årene som kommer.

Gap på 20 milliarder

Under Nato-toppmøtet i Wales i 2014 forpliktet alle medlemslandene seg til å bruke 2 prosent av BNP på forsvar innen 2024. I dag er det bare USA, Storbritannia og Hellas som oppfyller kravet.

Tirsdag presenterte Nato-sjef Jens Stoltenberg en oversikt som viser status for hvert enkelt land. Her er det beregnet at Norge vil bruke 1,7 prosent av BNP på forsvar i 2019, slik VG omtalte tirsdag. Samtidig faller Norge fra 10. til 13. plass blant Natos 29 medlemsland.

Erna Solberg har lenge vært skeptisk til å knytte forsvarsbevilgningene opp mot BNP. Tidligere i år anslo hun at dette per i dag utgjør et gap på 20 milliarder kroner for Norge.

Statsministeren presiserer likevel at Norge bruker nest mest penger per hode i Nato og at bevilgningene gradvis trappes opp.

– Vi har et veldig høyt BNP på grunn av oljevirksomheten. Vi vil naturligvis si at siden vi putter pengene våre i Oljefondet, og ikke tar alt inn i norsk økonomi, så blir det ikke disponibelt i budsjettet på samme måte for oss. Det imponerer ikke de andre landene, men det er fortsatt norsk politikk.

Ingen garanti

Sterke krefter i Høyre har presset på for at partiet må markere seg som et tydeligere forsvarsparti. Under vårens landsmøte vedtok partiet likevel et kompromiss der Norge skal nå Nato-målet innen 2024, men «at oppnåelsen av dette målet avhenger av de årlige budsjettprioriteringene og utviklingen av BNP».

Erna Solberg vil ikke gi noen garanti om at Norge skal oppfylle målet.

– Vi jobber med langtidsplanen, så jeg kan ikke si hva som er realistisk eller ikke. Men det er et gap som er stort å fylle, og i tillegg må vi vite at vi bruker hver krone fornuftig, sier statsministeren.

– Det er jo også grenser for hva du kan bruke penger på, på en fornuftig måte og på kort sikt. Jeg hører at det er andre partier som er kritiske, som Arbeiderpartiet. De har foreslått marginalt mer penger til Forsvaret enn oss. Vi har hatt en voldsom økning i våre budsjetter.

Til tross for press utenfra, står Solberg fast på at Norge gradvis må bygge opp Forsvaret.

– Amerikanerne har gitt i oppdrag til sine ambassadører å pushe knallhardt for å få til mer. Vi kommer til å fortsette å mene det vi mener: Vi har en langtidsplan, vi har en måte å organisere utviklingen av vårt forsvar på, og vi bruker kronene vi har til forsvar ved å bygge sten på sten.

politikk@klassekampen.no