Mandag 1. juli 2019 Lederen

Putins utsyn

• Financial Times trykket fredag et interessant intervju med Russlands president Vladimir Putin. I 20 år har Putin hatt utsikt fra toppen av den russiske maktpyramiden. Temaet som løper gjennom den halvannen time lange samtalen, er at verden nå er mer uforutsigbar og fragmentert enn noen gang tidligere i denne perioden. Han sier at han ikke ønsker seg tilbake til den kalde krigen, men legger til: «Den gang fantes det iallfall regler som alle deltakere i internasjonalt samkvem mer eller mindre respekterte. I dag virker det som om det ikke finnes noen regler».

• Putin er bekymret over USAs handelskrig mot Kina og amerikanernes motvilje mot å samarbeide om nedrustning av kjernefysiske våpen. Faren for et nytt atomvåpenkappløp er stor, og trusselen kommer ifølge Putin fra USA. Han advarer også mot at et USA-støttet regimeskifte i Venezuela kan få katastrofale følger. «Krigen pågår fremdeles i Libya. Hvorfor skal vi gjøre det samme i Venezuela?»

• Etter annekteringen av Krim i 2014 har Putin strevd med sanksjoner utenfra og økende sosial misnøye internt. Putin minner i intervjuet om at det ikke bare er han som har utfordringer. I Vesten er store deler av befolkningen i ferd med å vende etablerte partier ryggen. Putin argumenterer for at Trumps valgseier og det skiftende politiske landskapet i Europa dypest sett skyldes at det liberale politiske prosjektet har gått ut på dato. Økonomisk globalisering, liberal innvandringspolitikk og verdirelativisme er ifølge ham drevet så langt at innbyggerne sier stopp. «Middelklassen i USA har ikke tjent på globaliseringen. Den ble utelatt da kaka skulle fordeles. Trump-teamet sanset dette veldig klart og brukte det i valgkampen. Det er her vi må lete etter forklaringen for Trumps seier, ikke i påstander om utenlandsk påvirkning», sier han. Denne delen av intervjuet har fått Boris Johnson i Storbritannia og Donald Tusk i EU til å utstede fordømmelser. Det gir nok kortsiktig politisk gevinst på hjemmebane. I et langsiktig perspektiv kan det imidlertid være fornuftig å lytte til noe av det Putin sier.