Tirsdag 2. juli 2019 Lederen

EØS-floke

• Fellesforbundets representantskap har vedtatt å utrede EØS-avtalen, med 55 mot 8 stemmer. Det er et forsøk på å stilne EØS-motstanden i forbundet og hindre et utmeldingsvedtak på landsmøtet i oktober. Mange som har jobbet for at et av LOs største forbund skal si opp EØS-avtalen, er skuffet. De vil fram mot høsten arbeide aktivt i forbundet for å få delegatene til å avvise utredningsforslaget og likevel stemme for utmeldelse. Alle som har lest offentlige utredninger, vet at de kan si bortimot hva som helst, ettersom myndigheten som formulerer spørsmålene og setter sammen utredergruppa, i stor grad kan styre konklusjonene.

• Likevel kan det komme mye interessant ut av en utredning, særlig ettersom EØS-feltet er håpløst underbelyst i det offentlige Norge. I Dagbladet i går fortalte tidligere sjeføkonom i LO Stein Regaard at et av problemene i forvaltningen av EØS-avtalen er at politikere og økonomer i altfor stor grad har overlatt debatten til jussen. Regaard er i dag spesialrådgiver i LO, og han undersøker nå hvordan norsk politikkutforming påvirkes av EU. Målet er å sikre legitimitet for EØS-avtalen. Hans erfaring fra Hjelmeng-utvalget og møter med byråkrater og politikere, har overbevist ham om at Norge i altfor liten grad jobber for å forbedre avtalen. En god utredning kan være god folkeopplysning om forvaltningens endrede rolle. Byråkratene skal gjennomføre de folkevalgtes planer innenfor loven, men begrenser også politikken når de ukritisk gir EU-retten forrang.

• At Fellesforbundet-ledelsen går inn for utredning av EØS, kan ikke bety annet enn at den er usikker på om den kan forhindre et vedtak om oppsigelse på landsmøtet. Utredningen skaper like fullt problemer for Ap. Handlingsrommet som etterlyses, er i dag i hendene på en borgerlig regjering som bruker sin posisjon til å styrke NHO på bekostning av LO. Det gjør EØS-spørsmålet i fagbevegelsen enda mer akutt. Aps posisjon blir nærmest umulig: Partiet setter nå sin lit til at høyresida trår varsomt og gir LO-kollektivet noen seire for å stagge motstanden mot EØS.

Tallene i valgresultatet er blitt endret.

Artikkelen er oppdatert: 2. juli 2019 kl. 11.08