Torsdag 4. juli 2019

Manusvaskere mener norske forlag betaler så dårlig at det går utover kvaliteten på bøkene:

Krever oppvask i bransjen

ØNSKER ORGANISERING: Dagens satser er uanstendig lave, mener Sunnev Gran, som i disse dager samler manusvaskere til felles opprop mot forholdene i bokbransjen.

Manusvaskere protesterer mot dårlige betingelser i bokbransjen. Nå krever de større åpenhet om forlagenes lønnsvilkår.

bøker

Før ei bok kommer ut i handelen, har den som regel vært innom skrivebordet til en manus­vasker. Der blir teksten ryddet for uklare formuleringer, stavefeil og grammatiske unoter.

De som utfører denne jobben er gjerne så anonyme at ikke engang forfatterne vet hvem de er. Nå samler manusvaskerne seg for å si ifra om dårlige forhold i bransjen. I løpet av de siste ukene har manusvasker Sunnev Gran mobilisert sine kolleger med tanke på å danne en interesse­organisasjon.

– Dagens satser er uanstendig lave, og de gjenspeiler ikke mengden og typen arbeid manusvaskerne blir pålagt. Vi ber om at de gjør satsene for lønn og honorar åpne for offentligheten på forespørsel, sier Gran.

35 manusvaskere fra ulike forlag har nå samlet seg i en lukket Facebook-gruppe, og Gran forteller at de arbeider med et åpent brev til de norske forlagene.

Manusvask i norske forlag:

• Manusvaskere har samlet seg med ønske om å danne en interesseorganisasjon.

• Per i dag finnes ingen fagorganisasjon for manusvaskere, de forhandler selv sine satser med arbeidsgiver.

• Manusvaskerne Klassekampen har snakket med arbeider med manus i norske forlag.

– Mye samvittighet

Kaja Rindal Bakkejord arbeider også som manusvasker og tilhører gruppa som har gått sammen om å kreve bedre vilkår.

– Vi har drevet dette arbeidet hver for oss. Organisering er nødvendig for å opplyse forlagene om hvilket omfang det er på arbeidet vi gjennomfører.

Bakkejord mener at arbeidet manusvaskerne gjør må bli tatt på alvor.

– Forlagene er for slappe. Når de tilbyr 16 kroner for at vi skal gjennomgå tusen tegn, så tar de ikke normalkontrakten på alvor, sier hun.

Normalkontraktene regulerer avtaleverket i den norske bokbransjen. I normalkontrakten for faglitteratur framheves det at «forlaget har det redaksjonelle ansvaret for at verket ved utgivelse holder en faglig, pedagogisk og språklig standard som det er rimelig å stille til et verk av den aktuelle art».

Bakkejord er tydelig på at det er en klar sammenheng mellom god språkvask og verkets kvalitet:

– Språkvasken er en omfattende del av den litterære produksjonen. Jeg har ofte opplevd at vask har løftet manuset, eller reddet manus med dårlig forarbeid, sier Bakkejord.

Sunnev Gran trekker fram at tittelen «språkvasker» ofte ikke samsvarer med arbeidet som utføres, som hun mener er et redigeringsarbeid.

– Det er mye samvittighet i denne profesjonen. En av våre oppgaver er å påpeke feil og mangler i manus. For 17,50 kr per tusen tegn er det ikke mulig å gjøre skikkelig arbeid uten at timelønna synker til bunns, forteller Gran.

For et par uker siden sa hun opp sin avtale med Universitetsforlaget, som hun opplever som en av verstingene.

Feil i ferdig produkt

Dårlig manusvask blir med jevne mellomrom løftet fram i avisenes bokdekning. Sist da Bokmagasinets Tom Egil Hverven anmeldte Tonje Volds bok «Å lese verden», utgitt nettopp på Universitetsforlaget: «En hyppighet av feil jeg sjeldent ser maken til», skrev han om verket som ellers fikk gode skussmål fra både Hverven og andre.

Universitetsforlagets forlagssjef Hege Gundersen vil ikke kommentere denne enkeltsaken, men er klar på at det er forlaget som har ansvar for kvalitetssikring av manus. Gundersen forklarer at det er et marked med små marginer, men mener likevel at det er mulig å arbeide med språkvask på fulltid. Forfatter Tonje Vold stiller seg ikke kritisk til forlaget.

– Ingen versting

Forlaget Pax blir av manusvaskere Klassekampen har snakket med trukket fram som en av verstingene når det kommer til honorering.

Forlagsredaktør i Pax, Bjørn Smith -Simonsen, kan informere om at de opererer med lavere sats enn Universitetsforlagets norm på kroner 17,50 kr per tusen tegn. Han mener likevel at en sammenligning er urettferdig fordi redaktørarbeidet som ligger forut for språkvasken, er mer gjennomført. Smith-Simonsen har knyttet tre pensjonister til forlaget, som gjennomfører brorparten av vaskearbeidet.

– Språkvaskerne er løs­arbeidere som blir behandlet forskjellig hos forskjellige forlag, men ikke nødvendigvis bra, sier Smith-Simonsen.

Han tror at det er forskjell på hvor raskt arbeidet utføres og hvor god betalingen dermed blir:

– Det er forskjell på erfaring og kompetanse hos vaskerne. Noen er lynraske og gjør samtidig en god jobb, mens andre ikke er godt nok trent, sier han.

kultur@klassekampen.no

Bjørn Smith-Simonsen