Torsdag 4. juli 2019 Lederen

Tillit

• Ansatte ved lærerutdanningen på Nesna skriver i et brev til minister for høyere utdanning Iselin Nybø at de ikke har tillit til rektor og ledelsen ved Nord universitet. De mener grunnlagsmaterialet for beslutningen om å legge ned den 101 år gamle lærerskolen er manipulert slik at bare én konklusjon ble mulig: nedleggelse. Det er ikke så rart at ansatte reagerer når arbeidsplassen legges ned, men vi mener det er verdt å lytte litt ekstra nøye denne gangen.

• Prosessen som førte til nedleggelsen, har vært preget av brutte løfter. Da Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland slo seg sammen til Nord universitet for bare tre år siden, lovet så godt som alle at det ikke ville gå ut over lokale studie­steder. Tvert imot ville de bli styrket av universitetsstatusen. «Vi ble med på falske premisser. Vi hadde samtaler med Universitet i Tromsø om å fusjonere med dem, men valgte Nord Universitet fordi de ga bedre tilbud», sier Parat-leder ved Nesna Unn Storheil til Klasse­kampen i dag.

• Blekket var knapt tørt på sammenslåingsdokumentet før det nye universitetet vedtok å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen. Derfor lyder det hult når rektor og universitetsledelsen snakker om prosessen som om den er en vanlig omstillingsprosess, som i sin natur er krevende. Ja, endringer kan være krevende. Men dersom folk opplever at endringene er legitime og godt begrunnet, takler de dem og gjør for det meste det beste ut av situasjonen. Slik er det ikke i denne saken.

• Når ledere bryter løfter, ødelegger det tilliten. Nedleggelsen av Nesna skaper dessuten mistillit til politikere, som har abdisert i møte med strukturendringene i høyere utdanning. Mens plassering av skoletilbud tidligere var i selve kjernen av distriktspolitikken, er det i dag satt bort til universitetsstyrer som ber politikerne holde fingrene av fatet. Det skaper avmakt, sinne og til sjuende og sist mistillit til selve systemet.