Lørdag 6. juli 2019 Lederen

Seier

• De tidligere ansatte ved fiskeslakteriet til Norse Production vant en knusende seier i tingretten i går. Saken er svært viktig og prinsipiell og slår fast at arbeiderne ble nektet ansettelse fordi de var fag­organisert i NNN. Bakgrunnen er at selskapet de jobbet i ble slått konkurs, mens et nytt og til­svarende selskap ble opprettet i de samme lokalene bare dager seinere. «I denne saken foreligger det klare indikasjoner, ut fra de ytre omstendighetene, på at det har funnet sted diskriminering. Det er på det rene at 46 uorganiserte, tidligere ansatte i Norse, umiddelbart fikk ansettelse. Det er videre på det rene at det er ansatt ytterligere 39 personer uten fortid fra Norse. Samtidig fikk ingen av de fagorganiserte tilbud om arbeid», heter det i dommen.

• I retten har selskapet lagt fram en lang rekke bagatellmessige hendelser som bevis på at de fag­organiserte ikke var skikket til å bli med over i ny jobb: Her brukes påstander som at en ansatt skal ha forsøkt å stjele med seg en fisk fra jobb, at en annen ansatt deltok i 1. mai-tog og at en tredje skal ha fisket 100 meter fra arbeids­området. Retten hogger disse påstandene ned i tur og orden: «Retten står etter bevisføringen igjen med det klare inntrykket at saksøkte her har forsøkt å grave frem så mye som mulig om den enkelte – uten at dette egentlig er reelle begrunnelser for hvorfor saksøkerne ikke fikk arbeid», står det i dommen.

• Klassekampen har over lengre tid dekket konflikten ved lakse­slakteriet som leverer fisk til Sekkingstad AS. Konflikten går flere år tilbake i tid og viser hvordan et selskap på kreativt vis har forsøkt å organisere seg bort fra grunn­leggende regler i det norske arbeids­livet. Norse-saken er en sterk historie som viser hvordan en utsatt gruppe har vunnet gjennom å organisere seg. Samtlige ansatte skal nå få erstatning på beløp som strekker seg fra 100.000 kroner til godt over 300.000. Polakkene som vant fram i retten, kan likevel ende opp uten ett rødt øre, dersom saksøkte nok en gang velger å slå seg konkurs.