Tirsdag 9. juli 2019 Kultur og medier

Kunstnere mener kulturministeren er uvillig til å diskutere prinsipielle spørsmål ved Fredriksen-avtalen:

Føler seg avfeid av Grande

FÅR KRITIKK: Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for hvordan hun har håndtert debatten om Nasjonalmuseets kunstavtale med Fredriksen-familien. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.

Kunst

«Uvirkelig» var kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grandes første karakteristikk av kritikken mot Nasjonalmuseets kunstavtale med Fredriksen Family Art Company Limited. Grande ønsker mer private penger til kulturlivet, og til NRK uttrykte hun bekymring for at «hver gang noen prøver å dele med det offentlige så får de kjeft».

Flere av dem som er kritiske til avtalen, mener kulturministeren stempler dem som negative til private penger i kunstlivet per se, og at hun dermed unngår å diskutere den konkrete avtalen.

– Jeg ser en statsråd som avfeier kritikken og ikke anerkjenner at det finnes en rekke viktige prinsipielle spørsmål som bør drøftes, sier kunstner Trond Hugo Haugen til Klassekampen.

Haugen er også styreleder i atelieret Oslo Open og Kunstnernes Hus. Han understreker at han ikke er mot verken privat samarbeid eller private donorer, men mener en avtale av en slik størrelse også må gi rom for prinsipielle diskusjoner. Diskusjoner han gjerne skulle sett Grande tok.

Fredriksen-avtalen:

• Avtale mellom Nasjonalmuseet og søstrene Kathrine og Cecilie Fredriksen om utlån av kunst.

• Kunsten lånes ut for en tiårsperiode fra det Kypros-registrerte selskapet Fredriksen Family Art Company Limited til Nasjonalmuseet.

• kulturminister Trine Skei Grande (V) har vært tydelig i sitt forsvar av avtalen.

Savner klargjøring

I Klassekampen lørdag uttalte kulturministeren at folk som har deltatt i debatten har en «sær» holdning til privateid kunst. Hun mente det også var «underlig å angripe denne avtalen».

Samtidig advarte hun om at en debatt rundt Fredriksen-avtalen kan skade samarbeidet.

Hun viser til at samtalen mellom Stein Erik Hagen og Nasjonalmuseet i sin tid strandet etter flere runder med offentlig debatt rundt donasjonen av den såkalte Canica-samlingen.

For Trond Hugo Haugen blir dette en snever inngang til en viktig debatt.

– Det er mulig det er vanskelig å få til privat samarbeid fordi det er en debatt rundt dette, men den debatten må vi ta, sier han.

Konkret mener Haugen at man kan diskutere hva slags type samarbeid et nasjonalmuseum kan gå inn i, hvor stor definisjonsmakt samlere skal ha for det felles eide, og hvor stor oppmerksomhet det skal knyttes til markedspris kontra et verks historiske og kunstneriske verdi.

– Debatten rundt en så viktig avtale klargjør hvilket landskap vi nå er i ferd med å bevege oss inn i. Spesielt fordi Nasjonalmuseet tross alt er vår viktigste nasjonale institusjon for kunst, som skal være et forbilde for de andre institusjonene. Den samtalen burde kulturministeren ønsket velkommen, sier Haugen.

– En selvsagt debatt

Kunstner og professor ved Kunsthøgskolen i Oslo Lotte Konow Lund mener kulturministerens holdning vitner om at hun ikke lytter til de som er kritiske til avtalen.

– Det Grande har gjort i denne debatten, er å avfeie kritikernes premisser, mener hun og viser til Dagsnytt atten-debatten på NRK 2. juli.

– Kulturministeren snakket hovedsakelig om hva dette betyr for Nasjonalmuseets økonomi, og at kunstnerstanden er utakknemlig, mens kunsthistoriker Tommy Sørbø snakket om Nasjonalmuseets autonomi, sier hun.

Lund mener vi heller må snakke om hva kunst er og hva vi vil at det skal være for samfunnet.

– Nasjonalmuseet er ikke privat. Det er vårt felles eide museum, som forvalter vår nasjonale identitet, påpeker Lund.

– Grande bør både respektere og ønske velkommen at kunstfeltet vil debattere en avtale som utfordrer Nasjonalmuseets autonomi. Vi vil alltid kjempe for den frie kunsten.

Lund er i likhet med mange kunstnerkolleger kritisk til avtalen mellom Fredriksen-søstrene og Nasjonal­museet.

– Når et så unisont kunstmiljø roper varsko om denne avtalen, er det rett og slett ubetimelig at kulturministeren ber dem tie stille. Vi snakker ikke om private gaver. Vi snakker om en tiårig privatisering av Nasjonalmuseets innkjøpspolitikk. Selvfølgelig skal vi ta ordet, sier Lund.

– Meninger må være greit

Trine Skei Grande er på en lengre flyreise og hadde ikke mulighet til å svare på Klassekampens henvendelse. Mona Lindseth (V), politisk rådgiver i Kulturdepartementet kjenner seg ikke igjen i kritikken mot Grande.

– Statsråden har stilt opp på alle henvendelser om denne saken og naturlig nok svart på det hun har blitt spurt om. Selvfølgelig har hun forståelse og respekt for andre synspunkter enn sine egne, sier Lindseth.

– Det er ikke helt åpenbart for oss hvorfor noen mener at hun ikke er åpen for kritikernes poenger. sier Lindseth.

At Grande har klare meninger er noe annet, mener Lindseth må være greit.

– Dette bærer fort preg av en «debatt om debatten», og det er synd i en sak som det åpenbart er masse interessant å ta av i form av politiske motsetninger om sakens innhold, sier hun.

kultur@klassekampen.no

– Er ikke underlig

– Vi bruker folks penger på Nasjonalmuseet, og dermed også denne avtalen. Det er helt supert, og ikke «underlig», at vi har en debatt om det, sier SV-politiker Guri Idsø Viksen som leder partiets kulturpolitiske nettverk.

Hun viser til kulturminister Trine Skei Grandes (V) uttalelse om at det er «underlig» at Fredriksen-avtalen blir kritisert.

Viken er ikke kritisk til private bidrag til kultur­livet, men har ingen lovord til overs for avtalen mellom Nasjonalmuseet og Cecilie og Kathrine Fredriksen.

– Det handler om makta over hva slags kunst vårt felles Nasjonalmuseum skal løfte fram. Fredriksen-søstrene har jo vetorett på innkjøp av verk til samlingen, sier Viken.

– Selv om museets kuratorer velger hva som skal henge på veggen, får Fredriksen-søstrene uten tvil en makt over museets ressurser og prioriteringer. Det er jo derfor vi vil debattere avtalen, ikke fordi vi har mistro til de rike.

Hun mener det bare skulle mangle at avtalen blir diskutert.

– Nasjonalmuseet betaler kunstskatt for søstrene, de bruker våre skattekroner på forvaltning av samlingen, kommunikasjonsstrategi- og rådgivere. Grande bør holde seg for god til å avfeie debatten.