Onsdag 10. juli 2019 Lederen

Liv og lære

• Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt som mål å «styrke heltidskulturen i Oslo kommune og tilby flest mulig hele og faste stillinger». Målet rimer svært dårlig med en pågående rettslig konflikt, der ­kommunen vil nekte en kvinnelig barnehageansatt fast jobb. Kvinnen har vært 30 prosent ansatt i kommunen og 50 prosent ansatt gjennom et bemanningsbyrå. Retten slår fast at dette både er et brudd på arbeidsmiljøloven og arbeids­markedsloven: «Samlet sett fremstår etter lagmannsrettens oppfatning Oslo kommunes innleiepraksis overfor A som en irregulær konstruksjon. Denne konstruksjonen fremstår videre som en om­gåelse av det vern hun, som fast ansatt i deltidsstilling i Oslo kommune, skal ha i kraft av arbeids­miljøloven», heter det i dommen.

• Det er smått absurd at rødgrønt styrte Oslo kommune nå har kjempet i to rettsinstanser for retten til å bruke et bemanningsbyrå, og dette synliggjøres ved at LO har gått inn som partshjelper for kvinnen som ønsker fast stilling. Lagmanns­retten viser også til at kommunen er på kollisjonskurs med egen vedtatt politikk: «Lagmannsretten tilføyer at bruken av innleie som i saken her heller ikke synes å harmonere med en politisk mål­setting om flere i heltidsarbeid som kommer til uttrykk i byrådets forslag til budsjett 2019 og økonomiplan for 2019–2022».

• Klassekampen har de siste dagene forsøkt å få svar på om byrådet tok avgjørelsen om å anke saken til lagmannsretten. Kort og godt: Vi har forsøkt å finne ut hvem som står politisk ansvarlig. Så langt har vi blitt avfeid med en e-post fra Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, der hun skriver at hun ikke kommenterer enkelt­saker, og at hun først hørte om saken i mai. Saken har i stedet blitt håndtert av kommunens administrasjon. I saker som dette bør byrådet sørge for at administrasjonen fører en praksis som samsvarer med kommunens politikk. Det er vanskelig å se hvordan to rettssaker mot en deltidsansatt barnehage­arbeider har bidratt til å «styrke heltidskulturen» i Oslo.