Fredag 12. juli 2019 Lederen

Medansvarlig

• Norge bærer også medansvar for situasjonen for migranter og flyktninger i Libya. Som Klassekampen skriver om i dagens avis, er Norges den femte største bilaterale giveren til EUs migrasjonsfond i Afrika, EUTF. De siste par årene har Norge bidratt med 200 millioner kroner. Fondet ble opprettet etter flyktningkrisa i 2015 og går ut på at land som Libya, Mali, Niger, Etiopia, Eritrea, Somalia og Sudan får ekstra bistand på betingelse av at de gjør tiltak for å stoppe migrasjon. Midlene går til en rekke ulike formål, flere av dem er gode og viktige. Men det er flere svært problematiske sider ved fondet og måten det fungerer på. Det innebærer for eksempel midler til den libyske kystvakta som plukker opp migranter fra Middelhavet og setter dem tilbake på land i Libya, der de blir sendt til interneringsleirer.

• I fjor ble 15.000 migranter stoppet på vei over Middelhavet, ifølge Libyas kystvakt. Det har vært veldokumentert i flere år at menneskehandel, voldtekt, tortur, mishandling og andre menneskerettsbrudd forekommer hyppig i de libyske interneringsleirene. En rekke organisasjoner, også EU selv, har fordømt dette og krevd at noe må gjøres. Likevel fortsetter EU, og Norge, å pumpe penger inn i en «failed state» som ikke har mulighet til å gi en forsvarlig migrasjonshåndtering. Norge og EU fraskriver seg ansvaret for forholdene migranter må (over)leve under samtidig som man betaler land for at migranter ikke skal komme seg videre.

• UNCHR, FNs høykommissær for flyktninger, ba seinest i mai om at EU må slutte å sende flyktninger tilbake til Libya, gitt den kjente situasjonen der. Leger uten grensers sjef i Libya, Julian Raickman, sier til Klassekampen at «Europa indirekte dreper folk». Det er åpenbart at europeiske land også må hjelpe dem der de er, som det heter. Men måten dette gjøres på idag, og spesielt i Libya, er på ingen måte holdbar. Som en bidragsyter til EUTF, må Norge også stille seg spørsmålet om vi kan fortsette å være med på en praksis som fører til at mennesker på flukt ikke kommer seg ut av grusomme lidelser i Libya.

Artikkelen er oppdatert: 12. juli 2019 kl. 09.59