Lørdag 13. juli 2019 Lederen

Kvinneliv

• «Ikke en kvinne mindre!» Klassekampen skriver i dag om framveksten av en feministbevegelse på tvers av landegrenser og kontinenter med feminister fra Argentina, Spania og Polen som pådrivere. Bevegelsen protesterer mot kvinnedrap, voldtekter og innskrenkinger i kvinners rettigheter. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen oppsto i Argentina, og argentinske feminister tok sammen med polske meningsfeller initiativ til en internasjonal kvinnestreik 8. mars 2017. Kvinner i over 50 land streiket, og liknende demonstrasjoner ble avholdt i 2018 og 2019. Gjennom grasrotorganisering er håpet å rekruttere kvinner til en bredt forankret global bevegelse.

• For bevegelsen trengs dessverre verden over. Ifølge FN-organet UNFPA utsettes én av tre kvinner verden over for vold eller seksuelt misbruk i løpet av livet. Verdens helseorganisasjon oppgir at nesten 40 prosent av drap på kvinner begås av partneren deres. Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert vold. Også partnervolden øker når omgivelsene rundt blir mer utrygge. Verdens helseorganisasjon understreker at vold mot kvinner ikke er et marginalt problem som bare forekommer i enkelte lommer av samfunnet: Det er en global helseutfordring med epidemiske proporsjoner. For å komme volden til livs, må vi endre de økonomiske og sosiokulturelle faktorene som gir grobunn til volden. Kvinners økonomiske og juridiske rettigheter må styrkes, og kvinner må få tilgang til utdanning og arbeid på lik linje med menn.

• Også her hjemme er det mindre trygt å være kvinne enn mann. En fersk oversikt nyhetsbyrået NTB har laget viser at åtte av de tolv som er blitt drept i Norge så langt i år, er kvinner. Alle som er siktet for disse drapene er menn. Ifølge VG er 149 kvinner og 19 menn drept av sine partnere i Norge siden 2000. «Ikke en kvinne mindre»-bevegelsen gir håp om at nok kvinner verden over hever stemmen til at nasjonale myndigheter må lytte, og at stemmene lyder høyt nok til å verne kvinner i konfliktområder og på flukt verden over.