Torsdag 18. juli 2019 Politikk

FpU advarer egen regjering mot for lite konkurranseutsetting i Kommune-Norge:

Vil ha konkurranseplikt

I LØVENS HULE: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener det er behov for en lovpålagt plikt om konkurranseutsetting av sykehjem og hjemmetjenester. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.

Konkurranse

– Vi tror på et samspill mellom det offentlige og private. Dessverre får man ikke muligheten til å prøve ut det samspillet i mange kommuner fordi man har ideologiske skylapper som nekter for at man skal konkurranseutsette, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Frp-ungdommen er bekymret for at kun et fåtall av kommunene har valgt å konkurranseutsette sykehjemsdrift og hjemmetjenester.

Nå ber ungdomspartiet sin egen regjering om å innføre en lovpålagt plikt om kommunal konkurranseutsetting av slike tjenester.

– Veldig mange private leverer gode tilbud. og de burde få muligheten til å levere dette i flere kommuner, sier Svendsrud.

Konkurranseutsetting:

• Ved konkurranseutsetting konkurrerer ulike aktører om å drifte en tjeneste, gjerne gjennom anbud.

• Ifølge en Fafo-rapport fra mai, har bruken av konkurranseutsetting av velferdstjenester økt de siste årene. Dette gjelder blant annet reinhold, renovasjon, barnehager, hjemmetjenester, sykehjem og barnevern.

• Samtidig har folk flest blitt mer skeptiske til konkurranseutsetting. Mens 45 prosent av befolkningen var ganske eller svært positive i 2012, gjaldt dette 34 prosent i 2018.

Skylder på skylapper

Det er vanskelig å finne nøyaktig antall kommuner som har valgt å konkurranseutsette sykehjemsdrift.

Ifølge en Fafo-rapport fra 2013, var det i 2012 kun 12 kommuner med konkurranseutsatte sykehjem. Siden den gang har blant annet Oslo sluttet med konkurranse­utsetting etter at de rød­grønne vant valget i 2015.

På spørsmål om hvorfor Svendsrud tror så få kommuner velger å konkurranse­utsette, peker han på at mange kommuner styres av Ap og Sp og dermed har ideologiske skylapper mot konkurranseutsetting.

– Hvordan forklarer du da at så mange høyrestyrte kommuner ikke konkurranseutsetter?

– Jeg kan ikke svare for hver enkelt kommunepolitiker. Det lave antallet viser uansett behovet for en lovpålagt plikt fordi det er behov for det i mange kommuner, sier Svendsrud.

Han hevder resultatene av å konkurranseutsette sykehjem som oftest er positive, og peker på fornøyde ansatte, beboere, pårørende og innovative løsninger.

Under lupa

– Er ikke dette noe kommuner burde bestemme selv uten lovpålagte plikter fra nasjonalt hold?

– Jeg mener det er behov for en nasjonal plikt fordi det viktigste er at de eldre får det beste tilbudet.

– Kan det ikke være ulike behov i ulike kommuner?

– Jo, det kan det være. Derfor sier jeg ikke at hele kommunen skal bli konkurranseutsatt, men deler må bli det fordi det er viktig å sette seg selv under lupa og se om man leverer de beste tjenesten, sier Svendsrud.

I moderpartiet er man lunkne til FpUs forslag.

– Jeg er enig i alle argumentene for konkurranseutsetting, men jeg er opptatt av at kommuner er forskjellige og at man velger seg de politikerne man vil ha i den enkelte kommunen, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp), første nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

Hun advarer mot å innføre flere lovpålagte plikter for kommunene.

– Vi har en tendens til å lovregulere alt mulig for kommunene og innskrenke mulighetene deres enda mer fra Stortinget. Vi må gi kommunene handlingsrom, sier Kjos.

Slaktes hos forskere

Heidi Gautun, forsker ved Oslomet, har tidligere forsket på konkurranseutsetting av sykehjem i Kommune-Norge. Ifølge Gautun har ikke FpU noe grunnlag i forskningen for å hevde at konkurranse­utsetting gir bedre kvalitet.

– Vi har konkludert med at det ikke er noe å hente på kvalitet, sier Gautun.

Hun viser også til argumentet om at private sykehjem er billigere i drift, men sier at slike kostnadsbesparelser ofte blir spist opp av økt byråkrati i kommuner til blant annet utlysninger og tilsyn.

– Det er ganske absurd å skulle pålegge over 400 kommuner å konkurranseutsette, særlig grunnet personalmangelen innen helse og omsorg og det å måtte sette av økte ressurser til byråkrati, sier Gautun.

Konfrontert med uttalelsene fra Gautun, viser FpU-­lederen til en rapport utarbeidet av Oslo Economics i 2013 på vegne av NHO Service, som slo fast at konkurranseutsatte sykehjem i Oslo hadde vesentlig lavere kostnader enn sykehjem drevet i offentlig eller ideell regi.

I tillegg ­viser Svendsrud til konkrete eksempler.

– På Kantarellen sykehjem gikk sykefraværet kraftig ned etter at private overtok, og på Paulus sykehjem i Oslo har de pub i kjelleren. Det er ikke akkurat historier man hører fra offentlige sykehjem, sier han.

andreash@klassekampen.no