Lørdag 20. juli 2019 Innenriks

Tretten vindturbiner skal rave 220 meter over bakken i Finnskogen:

De gir ikke opp kampen

KULTURKAMP: Man tukler med skogfinnenes kulturarv når man bygger vindturbiner i Finnskogen, mener styremedlem i Skog­finske interesser Norge Gunn Marit Lindmoen.

VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.

«Fremmede menn eier trærne og jorda (…) Likevel eier vi skogene med blodets røde rett», skrev dikteren Hans Børli. Han vokste opp ved den sørligste delen av Finnskogen, som strekker seg helt til Trysil i nord.

Det er i den nordlige delen, i Våler kommune i Hedmark, Klassekampen møter en kampklar gjeng som mener som Børli: alle skal eie skogen. Derfor demonstrerer de nå mot at 13 vindturbiner skal bygges i et skogsområde tilsvarende nesten 1000 fotballbaner. Turbinene skal bli opptil 220 meter høye med rotorblader på 75 meter.

Motstanden på Våler er et av mange lokale vindkraftopprør over hele landet.

– Jeg er ikke direkte berørt, men jeg bryr meg likevel, sier Hege Kristin Nilsen fra Elverum når vi møter henne og de andre vindkraftmotstanderne i skogen.

– Hva mener du? spør Jim Odin Wik, som har møtt opp med hunden Bamse.

– Alle er berørt, skogen er for alle, sier han.

Wik har klistret et stort merke på bilen sin: «Stopp overgrepet mot Finnskogen». Nå deler han ut klistremerker til dem som vil ha.

Her er frustrerte naboer, kampklare naturvernere og hundeeiere som går turer i området. Vi skal gå to timer innover i skogen, til der turbinene skal bygges.

Vindkraftstrid i Våler:

• I mai 2016 ga et enstemmig Våler kommunestyre vindkraftselskapet Austri Vind dispensasjon til å bygge vindturbiner på Kjølberget i Finnskogen.

• Det siste året har motstanden mot utbyggingen vokst, og flere lokale politikere er usikre på om de valgte rett i 2016.

• Austri holdt ikke treårsfristen for å begynne arbeidet innen mai i år, mente rådmannen i Våler, men ordfører Lise Svenkerud (H) fikk et knapt flertall med på at Austri ikke trengte søke tillatelse på nytt.

• Arbeidet er nå i gang, og turbinene skal bli opp til 220 meter høye og rotorbladene 75 meter lange.

Truer skogfinnenes arv

Finnskogen har fått navnet sitt etter den nasjonale minoriteten skogfinner som bosatte seg langs svenskegrensa fra slutten av 1600-tallet.

Politikerne nedvurderer den skogfinske kulturen når de bygger vindturbiner her, mener Gunn Marit Lindmoen fra Våler, som er etterkommer av skogfinnene og styremedlem i Skogfinske interesser i Norge.

– Dette er identiteten, og det stikker dypt. De rører ved de områdene folk livnærte seg og lærte bort tradisjonelle skikker. Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier hun.

En 24 mil lang sti, Finnskogleden, slynger seg langs norsk og svensk side fra Eidskog i sør til Trysil i Nord. Den er et anbefalt reisemål, men når vi krysser den, er det i et brakkeområde med breie veier av stein. Leden er midlertidig flyttet.

– Her skulle Finnskogleden gått, sier Lindmoen mutt.

– Uff, og det blir verre lenger inn.

Vil se turbiner fra vinduet

– De sier at ingen bor her ute, men vi som bor her, bor her av en grunn, sier Carlos Gullbrandsen mens vi går langs veien med nedhogde trær på begge sider.

Her skal det bli plass til å frakte enorme turbindeler til byggeplassen.

Carlos flyttet ut av Oslo for å komme unna «tekniske installasjoner». Nå kommer han til å se turbinene fra huset sitt i Trysil ved grensa til Våler.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg hørte det. De blir over 200 meter høye og kommer til å lyse. Først tenkte jeg mest på det visuelle, men det sier seg selv at dette er enorme naturinngrep, sier Gullbrandsen.

– Er det ikke bra at Norge lager grønn energi til Europa?

– Dette gir så lite energi og utgjør så stor skade, at det ikke er verdt det, sier han.

Når vi kommer til området nær der turbinene skal stå, ser vi spor etter andre demonstranter. Blant utsprengte steinhauger og maskiner ligger norske flagg og spraybokser. Det er tagget «stopp» flere steder og borehull er fylt med byggskum.

– Hva med arbeiderne?

– Det er ikke maskinførerne folk er sinte på, det er dem som lar dette skje, sier Hege Kristin Nilsen fra Elverum.

Konsekvenser utafor Våler

Våler-politikerne tar ikke på alvor at nabokommunene også påvirkes av turbinene, mener varaordfører i Åsnes, Kristian Botten Pedersen når Klassekampen besøker ham sør for Våler.

– De har tatt en liten del av noe vi har felles og ødelagt det. De selger sjela til fanden for småpenger, sier han.

Fem kommuner deler på Finnskogen. De har søkt om at den felles skogen skal havne på Unescos verdensarvliste på grunn av den skogfinske kulturen og den gamle skogen. Målet er mer turisme.

– Nå er vi redde for at turbinene i Våler skal ødelegge for den muligheten, sier Pedersen i Åsnes.

Flere truede fugle-, sopp- og lavarter trives bare i skog som er over 120 år gammel. Det er ikke mange sånne områder igjen på lavlandet, ifølge Gjermund Gjestvang i Naturvernforbundets skogutvalg.

– Tretåspetten, for eksempel, er sjelden og trives ikke i ny skog. Når man hogger, går den tilbake i bestand. Dette område utgjorde toppsjiktet av skog i området.

– Du sier utgjorde?

– Ja, nå har man ødelagt. Det er helt vanvittig. Jeg overnattet der i vår og hørte reven skrek om natta og nattugla, men nå har de sprengt seg fram, og det er bare kjempetrist, sier Gjestvang.

Innlandet som grønt batteri

Det var et enstemmig Våler kommunestyre som sa ja til bygging av vindturbiner på Kjølberget for fem år siden. Nå er flere usikre.

– Det siste halvåret er det flere som har blitt skremt av motargumentene til miljøvernere. De positive sidene er færre enn de man så for seg først, sier førstekandidat for Våler SV, Egil Olav Hansen.

– Å stoppe utbyggingen nåvil svekke troverdigheten til lokaldemokratiet, tror ordfører i Våler, Lise Svenkerud.

– Hvis vi endrer mening på bare noen år, kan ikke store investorer gjøre investeringer. Da er jeg redd for at man flytter sånne beslutninger høyere opp, sier hun.

Svenkerud mener også Våler må støtte opp om nasjonal politikk for mer vindkraft.

– Vi kan ikke stå og se på at all utbygging skjer ved kysten. Det må bygges i innlandet også, sier hun.

Fordi området er så stort og turbinene kan bygges langt unna bebyggelse, er det få steder som egner seg bedre til vindkraft, ifølge ordføreren. Hun har ikke stor tro på at skogen kan gi turistinntekter.

– Vi trenger turisme som går innom våre bygdesentrum. Det har ikke noe å si for arbeidsplasser og aktivitet for de ungdommene som vokser opp hos oss om vi har en tursti langs svenskegrensa eller ikke, sier hun.

Vindkraftanlegget vil gi mellom en og to millioner årlig inntekt i eiendomsskatt.

ainah@klassekampen.no

VISER MOTSTAND: Her går egentlig den 24 mil lange svensk-norske stien og det anbefalte turistmålet Finnskogleden. Skiltet til høyre sier at i dette området skal fire vindturbiner bygges. På bildet er sju av elleve som møtte opp for å be politikerne snu. (F.v.) Turid Lien, Carlos Hussong Gulbrandsen, Gunn Marit Lindmoen, Hege Kristin Nilsen Gry Nordstad, Frank Norstad, og Jim Odin Wik.
Vindmøllekonflikt på Finnskogen Deler av lokalbefolkningen på Finnskogen protesterer mot vindmølleutbygging på Kjølberget i Våler kommune. Utbyggingen påvirker Den norsk-svenske Finnskogleden, som er en del av den skogfinske kulturarven. Utbyggingen vil påvirke flere kommuner enn den kommunen som har fattet vedtaket om utbygging. Foto: Maria GossÈ Journalist: Aina Ebube Helgheim