Lørdag 20. juli 2019 Lederen

Fire av ti

• Det er mye LO og NHO strides om, men en ting er de enige om: Det som faktisk er av vedtatt lovverk og inngåtte avtaler skal man følge. Derfor er det like deprimerende hvert år når LOs sommerpatrulje leverer rapport etter å ha besøkt tusenvis av ungdommer ved i alt 4788 bedrifter. Det er en årviss tradisjon at sommerpatruljen kan fastslå at ved en oppsiktsvekkende stor andel av bedriftene foregår det brudd på både lover og avtaleverk. I år har de funnet brudd ved nesten fire av ti bedrifter, eller 39,2 prosent for å være nøyaktig. Det er bekymringsverdig høyt.

• Da er det en mager trøst at de fleste lovbruddene er mindre alvorlige. Det vanligste bruddet er at de ansatte ikke er informert om verneombud. Selv om det ikke er det drøyeste, sier det også noe om at mange bedrifter ikke tar ansattes sikkerhet på alvor. Verneombud er til for å sikre at det er forsvarlige arbeidsforhold, og om man tar lett på vernebestemmelsene kan det på mange arbeidsplasser medføre alvorlige ulykker eller medføre helseskadelig arbeid.

• Mer alvorlig er det at det ved 9 prosent av bedriftene er brudd på overtidsbestemmelsene. I klartekst betyr det at nesten en av ti bedrifter snyter ansatte for til dels betydelige summer overtidsbetaling. Enda verre er det at det ved en del bedrifter utbetales lønn under lovfestet minstelønn. Det er bare noen bransjer i Norge som har lovfestet minstelønn gjennom allmenngjorte tariffavtaler, men en av dem er hotell- og restaurantbransjen. Ved hele 15,7 prosent av bedriftene i denne bransjen fant sommerpatruljen brudd på minstelønnsbestemmelsene. Det er ganske mange ungdommer som har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en sommerjobb, for eksempel på en kafé. At en av seks av dem da får mindre betalt enn den relativt lave lovbestemte minstelønna kan vanskelig beskrives som noe annet enn et utslag av rein griskhet fra enkelte arbeidsgiveres side. Vi kan ikke ha det slik at serveringssteder skor seg grovt på at underbetalte ungdommer serverer øl til tørste feriegjester.