Mandag 22. juli 2019 Utenriks

Ideen om rasekrig har gjenoppstått på høyreekstreme nettforumer i USA:

Oppildner til voldsbruk

EKSTREME: De siste årene har de høyreekstreme partiene Forza Nova og Casa Pund registrert seg som politiske partier i Italia. Her demonsterer sistnevnte i Roma 2018. FOTO: ANDREAS SOLARO, AFP/NTB SCANPIX

RADIKALISERES: Der ledere i høyre­ekstreme miljøer de siste årene har manet til kulturkamp og skolering, opp­fordrer stadig flere i høyreekstreme nettsamfunn til voldsbruk.

Høyre­ekstreME

Den siste måneden har det vært flere avsløringer knyttet til høyreekstreme miljøer i Italia og Tyskland. I Tyskland kom det fram at den nazistiske gruppa Nordkreuz har laget en dødsliste på over 25.000 navn. Blant navnene var det flere var nasjonale og lokale politikere som var positive til innvandring.

Nordkreuz, som har medlemmer med bånd både til militæret og politiet i Tyskland, hadde gått til innkjøp av 200 likposer og betydelig mengde kalsiumoksid, som brukes for å oppløse lik.

Høyreekstrem vold:

• Siden 1990-tallet har antallet alvorlige voldshendelser forbundet med høyreekstreme falt i hele Vest-Europa.

• På 1990-tallet dominerte snauskallekulturen, den var nynazistisk og brukte vold som utstrakt virkemiddel.

• Identitærbevegelsen utvikler heller politikk og ideologi rundt kultur og religion enn rase. Denne bevegelsen oppfordrer i mindre grad til til vold.

Mindre høyreekstrem vold

I Italia ble 26 våpen, nazistisk propaganda og en luft-til-luft rakett beslaglagt av politiet, som arresterte tre menn i forbindelse med våpenbeslaget. En av dem var tilknyttet det nyfascistiske partiet Forza Nuova.

Til tross for av hendelser som dette har antallet alvorlige tilfeller av høyreekstrem vold i Vest-Europa gått ned de siste årene, forteller Jacob Aasland Ravndal:

– Makrotrenden siden 1990-tallet har vært en nedgang i den mest alvorlige formen høyreekstrem vold. Det gjelder hele Vest-Europa.

Ravndal er postdoktor ved senter for ekstremismeforskning, C-Rex, ved Universitetet i Oslo. Han fortsetter:

– Trenden fortsatte helt fram til 2016. Det var en ganske kraftig oppgang det året.

Forskeren mener mye tyder på at oppgangen det året hadde med flyktningsituasjonen i 2015 og 2016 å gjøre. Han påpeker videre at i 2017 og 2018 har det igjen vært en nedgang.

Ravndal, som har politisk vold og ekstremisme som sine forskningsfelt, forklarer at det er to hovedgrunner til at det vært færre alvorlige voldshendelser knyttet til høyreekstremisme i Vest-Europa de siste årene:

– Våre samfunn har generelt blitt mindre voldelige: Det er mindre voldelig kriminalitet generelt, påpeker Ravndal.

Han trekker videre fram at høyreekstrem vold, sammenliknet med annen politisk vold, i større grad spontan og uplanlagt. Den har dermed mer til felles med volden i samfunnet for øvrig enn annen politisk vold.

Det andre viktige trekket er en endring i kulturen i de organiserte høyreekstreme miljøene i Europa:

– På 90-tallet dominerte skinheadkulturen. Det var en veldig voldelig kultur der vold nesten var et mål i seg selv. I dag er det andre trender, for eksempel identitær­bevegelsen.

Identitærbevegelsen er en betegnelse på høyreekstreme organisasjoner, særlig i Europa, som kritiserer masseinnvandring og multikulturalisme framfor innvandring generelt og som forsvarer det bevegelsen oppfatter som vestlige verdier.

Ravndal peker på at identitærbevegelsen, som har vokst seg populær de siste årene, har et mer skolert tilsnitt.

Planen er et revolusjonært utfall, men det skal skje gjennom en kulturell kamp.

Oppblomstring fra 70-tallet

– Det som har kjennetegnet det høyreekstreme landskapet den siste tida, har vært at det har vært relativt få ideologiske autoriteter som har preket for voldelig revolusjon.

Forskeren mener dette nå kan endre seg:

– Det er flere som plukker opp voldelig revolusjonær retorikk. Foreløpig er det nettbasert, og det foregår stort sett i USA, sier Ravndal.

Nett-ekstremistene har omfavnet en rekke av tekstene til den amerikanske nazisten James Mason, som ble publisert i nyhetsbrevet Siege på 1970-og 1980-tallet.

Masons tekster, som blant annet tar til orde for rasekrig, deles og spres nå på høyreekstreme nettforum i USA.

– Tekstene er revolusjonære og veldig antistatlig, voldelig propaganda. Mason har blitt gjeninnført som en «ikonisk» lederskikkelse hos den nettbaserte trollekstremismen som har blomstret i USA.

Han mener det foreløpig er vanskelig å si om denne nye trenden vil få utslag i alvorlige voldshendelser i framtida.

– Det er veldig vanskelig å vurdere risikoen, ettersom en ikke vet helt hvor politisk motiverte disse er. Det kan virke som mange av dem er mest opptatt av å få status innen disse nettforumene. I tillegg til og det å skape kaos og å irritere på seg folk, forklarer postdoktoren.

Sniker seg innpå islamisme

Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør for strategisk analyse i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), forteller at også nordmenn oppsøker nettforum med ekstremt innhold:

– Vi ser at personer i Norge lar seg eksponere for propaganda. Selv om dette ikke er noe nytt i seg selv så, har det ikke blitt mindre av det.

Hoffmann påpeker at trusselen fra høyreekstreme har fått stadig større oppmerksomhet i etterretningsmiljøet:

– For noen år siden gikk brorparten av ressursene til å forebygge ekstrem islamisme. Nå går det i økende grad også til trusselen fra høyreekstreme, sier Hoffman.

Han forklarer videre at det er ett tett samarbeid og en generelt økende bevissthet på trusselen fra høyreekstremisme i vestlige land.

– Den oppmerksomheten tror jeg kommer til å vedvare en stund, sier Hoffmann.

martinu@klassekampen.no

VÆPNA: Italiensk politi arresterte denne uka tre menn for ulovlig våpenbesittelse etter de forsøkte å selge en luft-til-luft-rakett til italienske militskrigere.FOTO: TINO ROMANO, AP/NTB SCANPIX