Torsdag 25. juli 2019 Politikk

Regjeringen vil ikke fremme nasjonal ramme for vindkraft til Stortinget:

Vil ha vindkamp til tinget

STOLER IKKE PÅ REGJERINGEN: Lars Haltbrekken (SV), medlem av Stortingets energi- og miljøkomité, krever at Stortinget behandler nasjonal ramme for vindkraft. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

RAMME: Regjeringen vil ikke fremme den omstridte nasjonale ramma for vindkraft til Stortinget. Nå krever både SV, Sp og MDG å få saken til behandling.

Vindkraft

Det har stormet rundt forslaget til nasjonal ramme for vindkraft etter at den ble lagt fram av Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april.

Forslaget, som peker på 13 områder som er «godt egnet» for vindkraftutbygging, har møtt stor motstand i flere av de berørte kommunene.

Til tross for motstanden mot forslaget, har ikke regjeringen noen planer om å la Stortinget behandle den nasjonale ramma. Statssekretær Liv Lønnum (Frp) i Olje- og energidepartementet sier den bare skal behandles internt i regjeringen.

– Planen er å utarbeide et endelig forslag til nasjonal ramme etter at vi har fått inn alle høringsuttalelsene. Det gjør vi i samarbeid med de berørte departementene. Deretter skal saken fremmes for regjeringen til endelig vedtak, sier Lønnum.

Nasjonal ramme:

• Forslag til nasjonal ramme for vindkraft ble presentert av Norges vassdrags- og energidirektorat 1. april og er på høring til 1. oktober.

• Ramma peker på 13 områder som er «godt egnet» for vindkraft. Disse områdene omfatter 98 kommuner.

En kartlegging Klassekampen gjorde 11. juli, viste at 17 av kommunene allerede hadde sagt nei til ramma. I de øvrige kommunene sa 44 av ordførerne nei, tre ja, mens seks ikke hadde bestemt seg. Tolv ordførere svarte ikke.

Krever behandling

Nå krever både SV, Sp og MDG at Stortinget skal behandle saken.

– Vi kommer til å kreve stortingsbehandling av saken. Dette er en stor og viktig debatt som bør tas av Stortinget, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV.

Han peker på at vindkraftutbygging inngår i en større diskusjon om å ta vare på naturverdier og beskytte urfolksrettigheter, samtidig som man kutter klimagassutslipp og bygger ut mer fornybar energi.

– Derfor er det viktig at landets nasjonalforsamling tar diskusjonen om hvordan vi løser klimakrisa samtidig som vi tar vare på natur. Jeg har ingen tillit til at dagens regjering klarer det, sier Haltbrekken.

SV får støtte fra Sp i kravet.

– Med situasjonen vi har sett i det siste om vindkraft, mener jeg at den bør og må til brei, politisk behandling i Stortinget, sier stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp).

Hun sier en stortingsbehandling vil gi den offentlige debatten saken fortjener.

MDG: skaper sterke følelser

Også MDG krever å få ramma til Stortinget.

«Vindkraft er et tema som skaper sterke følelser og store konflikter mange steder i landet. Det høye konfliktnivået er seg selv et argument for en tyngst mulig demokratisk forankring», skriver nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG i en e-post.

Han viser til at folkevalgte i mange kommuner er sterkt kritiske til den nasjonale ramma for vindkraft.

«Regjeringen har ikke noe å tjene på å hamre planen igjennom uten en brei offentlig debatt», skriver Hermstad.

Aps energi- og klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide vil ikke kreve en stortingsbehandling, men sier det likevel kan være en fordel.

– Gitt det store engasjementet, kan det være klokt med en breiere og mer overgripende diskusjon om vindkraftas plass i norsk energiforsyning, sier Eide.

Han sier han gjerne har en dialog med de andre opposisjonspartiene og regjeringen om hvordan man bør gripe det an.

– Gir ikke bedre avklaring

Frp er på sin side skeptiske til å la Stortinget behandle vindkraftramma.

– Vi vil ikke få noen bedre avklaringer om saken blir behandlet i Stortinget, fordi nasjonal ramme ikke er en utbyggingsplan, men en rammeplan som viser hvor de beste områdene for vindkraft er, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

Høyres stortingsrepresentant Tina Bru sier det bør være opp til regjeringen hvordan saken behandles.

– Utgangspunktet er at Olje- og energidepartementet tar dette, men vi ser at det er en sak som engasjerer veldig mange, og da er det naturlig at Stortinget deltar i debatten.

Leder av Stortingets energi- og miljøkomité Ketil Kjenseth (V) er på sin side åpen for at Stortinget bør ta saken om høringsrunden viser stor, lokal motstand mot forslaget.

– Vi har ikke på hørselvern. Det er viktig å lytte til stemmene som nå reiser seg mot utbygging, sier Kjenseth.

Han peker på at et enstemmig Storting i 2016 ba om rammeplanen for vindkraft.

– Hvis man har hatt manglende prosesser der folk ikke er kjent med realitetene, er det lurt å forankre dette i Stortinget. Da kan vi ta en runde og høre om dette er i tråd med den gjengse oppfatning. Samtidig er energiforsyning et nasjonalt ansvar og i større grad et globalt ansvar, sier Kjenseth.

politikk@klassekampen.no