Mandag 29. juli 2019

Private barnehagers landsforbund vil ha tarifflønn for ansatte i alle barnehager:

Ber om tariff til alle

NYE KRAV: Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, Anne Lindboe, mener at det ikke bør være mulig for barne­hager å spare penger på bekostning av de ansattes lønn. 8FOTO: TOM HENNING BRATLIE

LØNN: Fem prosent av private barne­hager har ikke tariffavtale. Private barnehagers landsforbund (PBL) vil at det ikke skal være noen vei utenom. De får støtte fra Utdanningsforbundet.

barnehage

Regjeringen har laget forslag til ny barnehagelov, men Private barnehagers landsforbund (PBL) mener noe mangler. De vil at kommunene skal kunne droppe å gi tilskudd til private aktører som ikke har lønns- og pensjonsvilkår forhandlet fram av fagforeningene.

– Det burde være en selvfølge. Vi vet jo at de ansatte er noe av det aller viktigste for kvaliteten i barnehagene. Det er også viktig at det er et godt sted å jobbe, sier administrerende direktør Anne Lindboe, som poengterer at ingen får være medlem i PBL hvis de ikke har tariffavtale.

– Det skal ikke herske noen tvil om at den private barnehagesektoren er en ryddig og ordentlig bransje, sier Lindboe.

1. august i år må de private barnehagene for første gang ha like mange ansatte som de offentlige. Det er Lindboe positiv til så lenge barnehager som sliter med å nå kravet på grunn av dårlig økonomi, får penger til å ansette flere.

I vinter skrev Klassekampen om Månestråle barne­hage i Oslo, hvor de ansatte sa de ikke ble erstattet ved sykdom. Det førte til at de som ble igjen på jobb, ble utslitt.

– Bemanningsnormen gjelder bare grunnbemanning, ikke når folk er sjuke. Ønsker dere noen norm for generell bemanning?

– Det viktigste er jo at man har en bemanningsnorm på plass i bånn, men vi støtter tiltak som gjør at man må sette inn vikarer ved sykdom. Det hjelper ikke med norm hvis ansatte er syke store deler av tida, så voksentetthet er kjempeviktig, sier Lindboe.

Private barnehager:

• 3093 norske barnehager er private og 2695 er kommunale.

• Barnehageloven har fått kritikk for å være for vag og gi private barnehager for fritt spillerom.

• I april sendte Kunnskaps­departementet ut forslag til endringer i barnehageloven og høringsfristen er nå ute.

• Private barnehagers landsforbund (PBL) foreslår blant annet at kommunene skal kunne kreve at private barnehager har tarifflønn.

• De ber også regjeringen definere hvor mye overskudd barnehagene kan ha.

Støtte fra fagbevegelsen

Utdanningsforbundet, som organiserer mange ansatte, er positiv til forslaget fra PBL.

– Vi har lenge krevd at alle som jobber i barnehager skal være omfattet av en tariff­avtale, sier nesleder Terje Skyvulstad.

I dag er rundt 5 prosent av ansatte i barnehager ikke dekket av en avtale.

– Det kan virke marginalt, men det føles ikke sånn for dem som står i det, sier nestlederen.

Det er blant annet Utdanningsforbundet som sitter på andre siden av bordet fra PBL når det forhandles lønn i barnehagesektoren.

– Er PBL en grei motpart i forhandlinger?

– Jeg oppfatter dem som en seriøs motpart. Seriøs, men hard. Det er alle motparter vi forhandler med, uansett om det er offentlig eller privat, sier Skyvulstad.

Nå står de foran en ny runde med pensjonsforhandlinger, og Utdanningsforbundet håper på fortsatt godt samarbeid.

– Som i skolen er vi i barnehagen opptatt av at det skal være like tariffavtaler i privat som i offentlig sektor. Vi håper det fortsetter også etter dette oppgjøret, sier han.

Noe av det viktigste for forbundet når regjeringen lager ny barnehagelov, er at det ikke skal bli enklere å etablere private barnehager.

– Barnehagesektoren egner seg ikke for konkurranse. Vi flytter ikke barna våre fra en barnehage til en annen sånn som vi skifter strømleverandør, sier han.

Strengere enn regjeringen

Barnehageloven sier ikke noe om hvor mye penger man kan tjene på en barnehage, bare at private barnehager kan ha «et rimelig årsresultat». SV har flere ganger bedt om at regjeringen forklarer hva det betyr. Nå får de støtte fra uventet hold.

– Det er bedre for både kommunene og barnehagene å vite hvor mye man kan tjene. Barnehager skal ikke være en sektor for superprofitt. Det skal gå an å tjene greit på det, men ikke mer enn det som ansees som rimelig av politikerne og som ikke går på bekostning av kvalitet, sier Lindboe i PBL.

– Mener PBL noe om hva som er et rimelig årsresultat?

– Nei, det gjør vi ikke. Det må være opp til politikerne å vurdere, men vi håper at man tar innover seg at enkelte år er det store kostnader, og at det er variasjoner mellom lønnsutgiftene til ulike barnehager. Derfor trengs det en utredning for å finne riktig nivå, sier hun.

– En måte å redusere overskuddet på uten å miste pengene, er å ansette eiere og gi uforholdsmessig høy lønn. Hva tenker dere om det?

Det er en ulovlig måte å øke overskuddet på, og det er vi veldig sterkt imot. Derfor håper vi departementet får gjennomslag for at Utdanningsdirektoratet får ansvar for økonomiske tilsyn med barnehagene. Det gjør det enklere å avdekke lovbrudd. De aller fleste av medlemmene våre driver skikkelig. Men dem som bryter loven, vil vi ikke ha i sektoren, sier Lindboe.

ainah@klassekampen.no