Tirsdag 30. juli 2019 Innenriks

Mange kommuner håper at en ny barnehagelov lar dem prioritere ideelle barnehager:

Vil la ideelle snike i køen

VALGMULIGHET: Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak (Ap) vil ha mulighet til å prioritere ideelle barnehager foran kommersielle. Her er han i Langgata barnehage i Sandnes sammen med Lex og Hennie.

SKILLE: Mange av kommunene som har gitt innspill til ny barnehagelov, vil ha mulighet til å velge vekk kommersielle barne­hager til fordel for ideelle.

BARNEHAGE

De 3095 private barnehagene i Norge kan være ideelle og kommersielle. I dag kan ikke kommunene la være å gi tilskudd til barnehager fordi de er profittdrevne.

Da regjeringen i april spurte kommunene om de ønsker å kunne prioritere ideelle, var de fleste som mente noe om temaet, positive. Sandnes kommune er en av dem.

– Ideelle organisasjoner har drevet med omsorg i hundre år i dette landet. Det er en del av det vi tror på, at ideelle organisasjoner, som har ordnede arbeidsforhold for ansatte, skal prioriteres, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

Han mener de kommersielle har en annen motivasjon.

– De ideelle kjører pengene tilbake til sin ideelle drift, det er ingen som sitter, hvor enn de sitter, og henter ut pengene, sier han.

Private barnehager:

• 3093 norske barnehager er private og 2695 er kommunale.

• Barnehageloven har fått kritikk for å være for vag og gi private barnehager for fritt spillerom.

• De fem største barnehageselskapene eide over 600 barnehager i 2018.

• I april sendte Kunnskaps­departementet ut forslag til endringer i barnehageloven.

• De vurderer blant annet å gi kommunene mulighet til å prioritere ideelle barnehager.

Får støtte fra Øyer

60 mil mot nordøst, i Øyer kommune, sitter ordfører i Øyer Brit Kramprud Lundgård (Ap) som støtter Sandnes-ordføreren.

– Vi vil ha muligheten til å velge, sier hun.

– Handler det om at kommunen kan få mer kontroll over sektoren?

– Det handler om at man holder fast ved at det å drive en barnehage ikke skal være en kommersiell virksomhet. Det er en offentlig oppgave, og da skal ikke noen tjene penger på det.

Ønsker mer kontroll

I Stavanger er det mange ideelt drevne barnehager, men her vil ikke det politiske flertallet prioritere bort kommersielle.

– I Stavanger trenger vi muligheten til å kontrollere de private barnehagene vi allerede har, bedre, sier leder i kommunal­styret for oppvekst, Sissel Knutsen Hegdal (H).

For noen år siden hadde Stavanger for mange barnehager og måtte legge noen ned.

– Da måtte vi legge ned kommunale fordi vi ikke har lov til å legge ned de private. Det gir oss lite fleksibilitet som kommune, sier Hegdal.

Hun håper regjeringen ikke gjør det enda vanskeligere for kommunen å si nei til nye private aktører.

Vanskelig å lage skille

Noen kommuner vil vite hva som menes med «ideell» før de bestemmer seg. Det er også grunnen til at Nannestad kommune har sagt nei til å kunne velge.

– Hva er en reint kommersiell aktør? Så vidt jeg vet har ikke John Fredriksen gått inn i barnehagesektoren. De som driver med barnehage, er ikke i hovedsak kommersielle. De er interessert i å drive med barnehage, sier vara­ordfører Karl Henrik Laache (V).

Varaordføreren mener det blir vanskelig å lage et skarpt skille.

– Jeg vet ikke hvor mye du har analysert eierforholdene i sektoren, men det er også familie­barnehager hvor man har tjue barn hjemme i stua og andels­barnehager som foreldre eier sammen. Er dette ideelle foreninger eller kommersielle aktører?

Kommunene vil kanskje slippe å si ja til konsern som eier flere hundre barnehager?

– Ja, jeg ser at det kan være vanskelig å måtte si ja til disse, men jeg vil anbefale deg å se på regnskapene til for eksempel Læringsverkstedet og se hvor mye av pengene som faktisk kommer barna til gode. Det kan være mer enn man tror.

Styrker selvråderetten

SV og Rødt vil at antall profitt­drevne barnehager skal reduseres. Nå håper Rødt at Stortinget støtter valgfrihet.

– Det vil styrke lokaldemokratiet og gi kommunene mulighet til å sikre at pengene går til barnehagen og ikke privat berikelse. I dag er det forbud å prioritere ideelle foran profittmotiverte. Nå har regjeringen en mulighet til å øke mangfoldet i sektoren, sier Rødts Seher Aydar, som er stortingsvara for partileder Bjørnar Moxnes.

– Noen små, private barnehager går med underskudd eller i null og putter alt overskudd tilbake i selskapet. Kan dette forslaget gå ut over dem?

– Det er ingen tvang i dette, men mulighet til å velge.

aina@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 30. juli 2019 kl. 10.03