Torsdag 1. august 2019 Innenriks

Fribilletter for bussjåfører og familiene deres skattlegges fra 1. januar neste år:

De fratas et historisk gode

KISTESPIKER: Bussjåfør Frode Eriksen tror skattleggingen av frikortet for bussjåfører kan være dråpen som får glasset til å renne over når det gjelder rekruttering til yrket. Han håper regjeringen snur.

INNSKJERPES: Fra 1. januar får ikke bussjåfør Frode Eriksen ta bussen gratis lenger. – Det er organisert tyveri fra bussførerne, sier han.

arbeidsliv

Klokka er kvart over to og Frode Eriksen kjører ut fra Unibuss sin garasje på Alnabru øst i Oslo. Han var egentlig journalist, men ble bussjåfør da mediebransjen gikk inn i en økonomisk krise. Det skulle være midlertidig, men nå har han kjørt buss i 13 år.

Eriksen synes ikke det er overraskende at en «gråblå» regjering vil skattlegge fri­kortet han og kollegene får, så de kan reise gratis med familiene i eget fylke.

– Det er organisert tyveri fra bussførerne. Vi har gitt fra oss lønn gjennom flere lønnsoppgjør for å finansiere ordninger som frikort. Nå tar de det fra oss uten at vi får noe igjen for det, sier Eriksen, som er nestleder i Bussklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Han får støtte fra Felles­forbundets bransjeråd for buss.

– I realiteten kommer mange sjåfører til å si fra seg fri­kortet. Bussjåførene mister altså en viktig fordel uten at det gir penger i stats­budsjettet, sier leder Per Ole Melgård.

Frikort:

• Fra 1. januar 2019 ble reglene for beskatning av goder gjennom jobben skjerpet inn.

• Arbeidsgivere overtok dessuten ansvar for å registrere godene.

• Frikortet, som bussjåfører får i busselskapet de jobber, var planlagt skattlagt fra 1. januar.

• Skattleggingen ble utsatt til 1. juli fordi busselskapene trengte tid til å utvikle nye systemer for registrering.

• Nå er den igjen utsatt til 1. januar 2020.

«Spikeren i kista»

Bussjåfør Frode Eriksen liker at han møter mange mennesker på jobb og får se deler av byen han ellers ikke ville sett, men han liker ikke retningen arbeidsplassen hans går i.

– Hele bransjen er jo på anbud. Anbudssystemet har bidratt til press om å stadig gjøre ting kjappere og billigere og enklere. Det betyr kortere pauser og at vi må kjøre like fort fra A til B selv om det er flere biler på veiene eller flere folk på bussene, sier han.

Bussbransjen sliter med rekruttering og gjennomsnittsalderen i yrket er mellom 55 og 60 år.

Å skattlegge frikortet vil gjøre det enda mindre attraktivt, tror bussjåføren.

– Halvparten av norske bussjåfører blir pensjonister i løpet av de neste 15 årene. Vi er et lavlønnsyrke, og nå fratas vi et av godene vi trodde var relativt sikkert. Det vil hindre ny rekruttering og kan være spikeren i kista for yrket, sier Eriksen.

Selv må han regne på om det vil lønne seg for ham å beholde frikortet når han må skatte. Fordi han bor i Oslo og kan gå til de fleste steder, er ikke Eriksen like avhengig av kollektivtransport som dem i distriktene.

Kjøper heller bil

I Møre og Romsdal er frikortet verdt 26.000 kroner. For en familie med to barn blir verdien 78.000 kroner, og de må fra nyttår betale 17.000 kroner, hvis de skatter 22 prosent.

Det er for dyrt for mange, ifølge Transportarbeider­foreningen i fylket.

– Jeg har hørt fra flere at de heller sier fra seg kortet og kjøper en billig bil. Bussen til for eksempel Volda går hver time, og folk kan hoppe på med ungen når det er fotballtrening. Nå kan de bli borte som busspassasjerer, sier leder Jack Narve Sæther.

Han varsler kamp i lønnsoppgjøret neste år.

– Frikortet har ligget i tariff­avtalen i årevis. Staten svekker lønnsvilkårene til bussjåførene, og ved neste lønnsoppgjør må det kompenseres, sier Sæther.

Busselskapene liker heller ikke skattleggingen av fri­kortet, ifølge arbeidsgiver­foreningen Spekter.

– De skulle gjerne sett at det ikke ble innført, sier kommunikasjons­direktør i Spekter, Gunnar Larsen.

– Frikortet har vært et historisk gode for sektoren, men mye tyder på at toget er gått, sier Larsen.

Bussjåfør Frode Eriksen i Oslo håper likevel regjeringen snur.

– De kan fortsatt ombestemme seg, sier han.

De nye skattereglene for naturalytelser er ment å gi klarere regler og lik behandling av arbeidstakere på tvers av næringer, ifølge Finansdepartementet.

«Vi har lyttet til transportnæringen som har fått utsettelse av fristen til 1. januar 2020. Dette vil gi næringen den tiden de har bedt om til å etablere gode løsninger for sine ansatte, og tilpasse frikortene til det nye regelverket», skriver statssekretær Marianne Groth (H) i en e-post.

Bussjåfører kan fortsatt motta frikort fra arbeidsgiver for inntil 10 000 kroner skattefritt. Det er bare beløp ut over dette som er skattepliktig, ifølge henne. Begrunnelsen for skjerpelsen er at også goder man får gjennom jobben i en annen form enn kontant betaling ansees som lønn.

«Naturalytelser som rapporteres inn og skattes av, gir samtidig økte rettigheter i folketrygden, noe som igjen betyr større utbetalinger av pensjon, sykepenger og foreldrepenger, dersom man har behov for det», skriver Groth.

ainah@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 1. august 2019 kl. 14.53