Torsdag 1. august 2019 Lederen

Honours

• Elitestudiene inntar norske universiteter. Om halvannen uke begynner de tjue første studentene på Universitetet i Oslos (UiO) såkalte honours-program. Tanken med programmet er ifølge universitetsstyret å etablere en «individtilpasset, tverrfaglig utdanning» for særskilt motiverte studenter. Honours-studentene fordyper seg i enten humaniora eller realfag, i tillegg til at de får fellesundervisning om kunstig intelligens. Studentene skal i løpet av tre år ta 210 studiepoeng, mot normen på 180. Hver student blir tildelt mentorer som skal sørge for et studieløp som passer til den enkeltes ønsker, talenter og ambisjoner. De får også egne lokaler, slik at de kan bygge opp en felles identitet. Bakgrunnen, heter det i universitetsstyrets saksdokumenter, er at «talentfulle studenter har et særlig behov for tilhørighet og fellesskap».

• Dette slår an. Tall fra Samordna opptak viser at programmet rager øverst på lista over studiene med høyest karaktersnitt for søkere under 22 år med førstegangsvitnemål. Som Klassekampen skrev onsdag, planlegger også Universitetet i Bergen (UiB) å rulle ut et nytt elitestudium i 2021. «Vi mener slike programmer er viktig for å utvikle den kompetansen som trengs for å løse framtidas utfordringer», sa viserektor Oddrun Samdal ved UiB da. I saken melder andre utdanningsinstitusjoner at de følger UiOs eksperiment med stor interesse. Også regjeringen er begeistret. Satsingen er da også som tatt ut av regjeringens utdanningsmelding, som etterlyser nye linjer «for de mest talentfulle og motiverte».

• UiO har tradisjon for å prioritere aktivitet som spisser toppene og bidrar til gode plasseringer på internasjonale rangeringer. Egne lokaler er sikkert positivt for identitetsfølelsen for de tjue utvalgte studentene som får sjansen. Spørsmålet er hva elitesatsingen får å si for de øvrige 28.000 studentene ved universitetet. Prorektor Kristian Bogen ved Universitetet i Sørøst-Norge pekte i onsdagsavisa på at elitestudier deler studenter inn i A- og B-lag. Det er en viktig advarsel i en tid der viljen til lagdeling brer seg i Utdannings-Norge.