Fredag 2. august 2019 Kultur og medier

Norsk barnebokinstitutt mener flere forfatterstudier bør kvotere inn studenter med flerkulturell bakgrunn.

Lykkes med kvotering

KVOTERING FUNKER: Dag Larsen, nylig avgått utdanningsleder ved Norsk Barnebokinstitutt (NBI), kan fortelle at 78 prosent av de innkvoterte studentene ved instituttets forfatterutdanning har gitt ut bok etter studiet.FOTO: LINE ØRNES SØNDERGAARD

Norsk barnebokinstitutt kvoterer inn forfatterstudenter med flerkulturell bakgrunn. – Vi ville gjøre noe med den blendahvite bransjen, sier avgått utdanningsleder Dag Larsen.

Bøker

– Jeg kan ikke begripe hvorfor andre forfatterstudier ikke har en liknende kvotering. Det er jo åpenbart at norsk litteratur trenger breiere representasjon, sier Dag Larsen, som inntil onsdag denne uka var utdanningsleder i Norsk Barnebokinstitutt (NBI).

NBI er en stiftelse som arbeider med å utvikle kunnskap om barne- og ungdomslitteratur. De opprettet sitt forfatterstudie i 2006 og allerede året etter ble det vedtatt å kvotere inn studenter med flerkulturell bakgrunn.

– Vi erfarte at norsk barne- og ungdomslitteratur var en blendahvit bransje og bestemte oss rett og slett for å gjøre noe med det, sier Larsen.

NBIs Forfatterutdanning:

• Norges eneste forfatterutdanning som er rettet mot dem som vil skrive for barn og unge.

• Det er satt av 70.000 kroner i stipend til to studentplasser forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika.

• Siden 2007 har 78 prosent av de innkvoterte studentene gitt ut bok.

78 prosent har gitt ut bok

Hvert opptaksår settes det av to stipend til studentplasser ved NBIs forfatterstudie forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika. Stipendet er ment å dekke studie­avgifta, som totalt kommer på 70.000 kroner for det toårige studiet. Larsen mener at ordningen har vært svært vellykket.

– 68 prosent av våre tidligere studenter har debutert som forfatter. Men når det gjelder elevene som er kvotert inn, så har faktisk 78 prosent av dem gitt ut bok.

Larsen forteller at det er en forutsetning at studentene må være motiverte og at de innkvoterte studentene i hovedsak vurderes på kvaliteten på tekstene.

– Det har vært noen få tilfeller hvor vi ikke har fylt opp de to studentplassene, sier han.

Men dere vil beskrive ordningen som kvotering?

– Ja, absolutt. Men det handler også om sende ut et tydelig signal om at vi ønsker en bredt sammensatt studentgruppe.

Ser kun på tekstene

På Forfatterstudiet i Tromsø er det kun opptakstekstene som er avgjørende for opptaket av nye studenter.

– Så langt er det sjelden mer enn én person med en form for minoritetsbakgrunn som tas opp hvert år, sier Anne Oterholm, som er leder for studiet.

Hun har ikke fullstendig oversikt over hvor mange fra denne gruppa som søker opptak, men er ikke i tvil om at det er et klart mindretall av søkere med flerkulturell bakgrunn.

Kan det være aktuelt for dere å kvotere inn studenter med flerkulturell bakgrunn?

– Kvotering, uansett om det skulle handle om kjønn, geografi eller flerkulturell bakgrunn, har ikke vært diskutert, og det vil trolig heller ikke være aktuelt, sier Oterholm.

Hvorfor ikke?

– I en diskusjon om kvotering ville forfatterstudiet måtte bli sett i sammenheng med andre studier ved Universitetet i Tromsø. Etter min mening ville det være rart om forfatterstudiet skulle innføre kvotering uten at studiet ble sett i sammenheng med andre fag, sier Oterholm.

Hun mener at det er viktig at forfattere som gruppe har ulike perspektiver og forskjellig bakgrunn.

– Men jeg tror ikke kvotering ved de ulike studiestedene er det riktige virkemiddelet for å få det til, sier hun.

Neste uke samles Tromsø-kullet for 2019–2020 for første gang. Blant de 16 studentene er det tre som har flerkulturell bakgrunn. Oterholm tror det muligens er i ferd med å skje en liten endring i søkermassen når det gjelder minoritets- og majoritetsbakgrunn.

– Jeg tror det blant annet kommer av at det stadig er flere med flerkulturell bakgrunn som gir ut bøker og får oppmerksomhet i mediene og det norske samfunnet. Disse forfatterne kan nok også fungere som forbilder, sier hun.

Vurderer ikke kvotering

Heller ikke på Skrivekunst­akademiet i Bergen eller på Forfatterstudiet i Bø vurderes det å kvotere inn studenter med flerkulturell bakgrunn.

– Vi har heller planer om å gjøre flere oppmerksomme på vårt tilbud, uavhengig av bakgrunn, sier Øyunn Viken, som er leder ved Skrivekunstakademiet.

Hun mener det er viktigere å øke søkermassen med flerkulturell bakgrunn, heller enn å kvotere til de tolv plassene.

Leder for Forfatterstudiet i Bø Rune Christiansen gjør også opptak først og fremst etter vurdering av søknadstekst.

– De siste ti årene har vi på hvert kull hatt én til to studenter med flerkulturell bakgrunn, så det har ikke vært aktuelt å vurdere kvotering, sier han.

thomase@klassekampen.no