Lørdag 3. august 2019 Kultur og medier

Halvparten av de ansatte ved Høgskulen i Volda har ikke tillit til Audhild Gregoriusdotter Rotevatn:

Kan ha entret vepsebol

DILEMMA: Halvparten av de ansatte mangler tillit til dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, men for at hun skal omplasseres, må ledelsen sannsynliggjøre at hun har ansvaret for det giftige miljøet på arbeidsplassen. FOTO: HØGSKULEN I VOLDA

Høgskulen i Volda vil omplassere dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn for å løse en fastlåst konflikt. Ifølge arbeidsrettsekspert Jan Dege kan problemene ha oppstått før hun tiltrådte stillingen.

Medier

«Det har liten verdi å kome med innspel, dekan har oftast bestemt seg på førehand».

«Ho har teke det for langt, det har bikka over til det konfronterande».

Det er noen av uttalelsene som de ansatte ved medie­avdelingen på Høgskulen i Volda har gitt i en intern kartlegging av arbeidsmiljøet, gjennomført av bedriftshelsetjenesten Stamina helse i vår.

Kritikken retter seg mot den tidligere NRK-profilen Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, som ble ansatt som dekan på åremål for tre år siden. I rapporten beskriver Stamina et arbeidsmiljø preget av høyt konfliktnivå, mye negativitet, uro og utrygghet. I fortrolige intervjuer med de 50 ansatte ved avdelingen, gir halvparten uttrykk for at de ikke har tillit til dekanen. Mange svarer at konflikten går ut over helsa og at de vurderer å bytte jobb.

«Det vil vere krevjande for dekan å gjennomføre den snuoperasjon som skal til for å gjenopprette ny tillit», konkluderes det i rapporten.

Som Medier24 og Dagens Næringsliv har omtalt tidligere, ble det etter et ekstraordinært styremøte mandag besluttet å ta grep for å løse den fastlåste situasjonen.

– Vi har sendt varsel om midlertidig omplassering, noe vi mener ligger innenfor styringsretten i den situasjonen vi befinner oss i nå, sier rektor Johann Roppen.

Konflikten på Høgskulen i Volda:

• Ansatte ved Avdeling for mediefag har uttrykt mistillit til dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Ledelsen åpner for tvangs­omplassering av Rotevatn. Dette er mot dekanens vilje.

• Dagens Næringsliv har meldt at styret har begynt jakta på en erstatter.

Må kunne dokumentere

Verken Audhild Gregoriusdotter Rotevatn eller hennes advokat Tore Lerheim har besvart Klassekampens henvendelser. Men overfor Dagens Næringsliv (DN) bestrider advokaten at det er grunnlag for en slik omplassering innenfor arbeidsgivers styringsrett. I et skriftlig svar til DN tidligere denne uka, viste også dekan Rotevatn til at arbeidsmiljøet «har vært preget av konflikter i mange år».

Spesialist i arbeidsrett, advokat Jan Tormod Dege, mener dette kan tyde på at Rotevatn «kom inn i et vepsebol» som ledelsen skulle ha ryddet opp i før hun tiltrådte.

– Dersom Rotevatn skal omplasseres, må ledelsen sannsynliggjøre at det er hun som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er blitt så dårlig som det som framkommer i rapporten, sier advokaten.

Han mener det er bemerkelsesverdig at skolens ledelse ikke på et tidligere tidspunkt har satt inn tiltak, ­enten for å fjerne Rotevatn eller satt inn ekstra ressurser for å analysere hvorfor de ansatte er misfornøyd. Ifølge Dege må ledelsen først for­søke alle mulige tiltak for å gjenopprette et godt arbeidsmiljø.

– Dersom dette ikke lykkes, og ledelsen kan dokumentere at det er dekanen som er årsaken til problemene, kan hun i kraft av arbeidsgivers styringsrett ­fjernes fra sin stilling, sier han.

– Nekter hun omplassering, kan hun gis avskjed, men da løper ledelsen en risiko hvis det ikke kan sannsynliggjøres at dekanen er årsaken.

Vil ha ny dekan

Erling Sivertsen i Forskerforbundet er tillitsvalgt for de ansatte ved avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda.

Han viser til Stamina-­rapportens konklusjon om at ledelsen har handlingsplikt etter arbeidsmiljøloven, det vil si at det må iverksettes umiddelbare tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.

– Jeg tror ikke det er mulig å bedre arbeidsmiljøet om vi ikke får ny dekan. Rapporten peker også på at de ansatte er svært kritisk til sittende ledelses håndtering av saken.

Allerede i november i fjor fikk ledelsen ved høyskolen kjennskap til at det var betydelige problemer med arbeidsmiljøet i avdelingen for mediefag. Blant annet svarte de ansatte ved Institutt for kommunikasjon at de i liten grad kunne stole på ledelsen av avdelingen. Den gjennomsnittlige poengsummen var 1,5 av fem mulige.

– Ledelsen burde satt inn tiltak mye tidligere for å løse denne situasjonen, i stedet for å engasjere Stamina for å gjennomføre enda en undersøkelse, sier Sivertsen.

Rektor Johann Roppen viser til at det ikke er uvanlig med en blanding av faglige og personlige konflikter ved en akademisk institusjon, og at en mer grundig undersøkelse var nødvendig.

– Det er tydelig at det er veldig mange på avdelingen som mener at dekanen også er en del av problemet. Men det er viktig for oss i ledelsen å understreke at vi ikke mener at dekanen alene er årsaken til det dårlige arbeidsmiljøet. Vi er heller ikke så naive at vi tror at alt vil bli løst som ved et trylleslag dersom dekanen trer til side, sier han.

kultur@klassekampen.no

Erling ­Sivertsen