Lørdag 3. august 2019 Lederen

Vikarbruk

• Tidsskriftet Sykepleien kunne nylig vise at norske kommuner er store kunder hos landets bemanningsbyråer. Hele 1,1 milliarder kroner ble brukt på å leie inn vikarer fra bemanningsselskaper i til helse- og omsorgssektoren i norske kommuner i 2018. Det er 100 millioner mer enn i 2017. Det er ikke vanskelig å forstå at Norsk Sykepleierforbund er kritisk til den omfattende vikarbruken. Som forbundsleder Eli Gunhild By sier, er kontinuitet og kompetanse viktig for kvaliteten. Hun har også et godt poeng når hun påpeker at det kan være en fordel for brukerne å ikke måtte forholde seg til stadig skiftende personale.

• Derfor er det svært gledelig å se at Kari Kjønaas Kjos, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Frp, mener kommunene burde kutte i vikarbruken og heller øke grunnbemanningen. «Økes grunnbemanningen kan man både gjøre noe ekstra for pasientene når det er full bemanning, og man slipper å ringe vikarer hvis noen er syke. Og man driver ikke rovdrift på de ansatte. Det gir både bedre tjeneste, bedre arbeidsmiljø og mer fornøyde pasienter», sa hun til Fri Fagbevegelse. Frp og regjeringen som helhet har ellers varmt forsvart bemanningsbransjen. Derfor er det positivt at de her ser fordelene med å heller ha faste ansatte i offentlig sektor.

• Det er Oslo, Tromsø og Bergen som topper Sykepleiens liste over storforbrukere av innleie, med henholdsvis 80, 50 og 39 millioner kroner i utgifter i 2018. Dette er store byer, så slik sett er det ikke rart de havner høyt på lista. Men samtidig er det også byer styrt av Ap, som ellers liker å snakke både om behovet for flere hender i offentlig velferd og om heltidskultur i helsesektoren. Dette er et felt der kommunene faktisk har muligheter til å ta grep. Det viser erfaringene fra rødgrønne Trondheim, der de på ett år reduserte utgiftene til bemanningsbyråer med 18,9 millioner kroner. 143 kommuner brukte ikke ei krone på innleie fra vikarbyråer i 2018. Det kunne være en god valgkampsak for venstresida i de store byene å følge deres eksempel.