Tirsdag 6. august 2019 Innenriks

Topper i Fellesforbundet tar lett på Ap-ledelsens nei til EØS-utredning:

Tror Ap snur om EØS-krav

IKKE SKREMT AV NEI: Richard Storevik, klubbleder ved Leirvik verft var med på å hamre ut Fellesforbundets kompromiss om utredning av alternativer til EØS. Han tror Ap-ledelsen vil ende med å lytte til arbeiderne i industrien. FOTO: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

REVERS: Ap-ledelsen har sagt kontant nei til utredning av alternativer til EØS, men flere tillitsvalgte i industrien er trygge på at Ap vil lytte til fagbevegelsen.

EØS

Motstanden mot EØS-avtalen har vokst seg sterk i LOs største industriforbund, Fellesforbundet. Lenge så det ut som det gikk mot et nei til EØS på forbundets landsmøte i høst, men flertallet i forbundsstyret foreslo i juni at landsmøtet skal kreve en offentlig utredning (NOU) av alternativer, heller enn utmelding av EØS.

Mens ledelsen i Fellesforbundet prøver å samle landsmøtet om kompromisset, er Arbeiderpartiets ledelse tydelig på at kravet vil være verdiløst. I mai avviste Jonas Gahr Støre at Ap vil støtte en utredning av alternativer til EØS. I gårsdagens Klassekampen forsøkte Ap-nestleder Bjørnar Skjæran å parkere EØS-debatten ved å gjenta at det er uaktuelt for Ap med en utredning av alternativer.

EØS-debatten:

• Representantskapet i Fellesforbundet ønsker en offentlig utredning av alternativene til EØS. Disse skal bygge på WTO-regelverket, handelsavtalene med EU fra før EØS og nye avtaler, som den Canada har med EU. Også EU-medlemskap skal bli vurdert.

• Dersom landsmøtet følger representantskapets innstilling, vil LO-kongressen trolig gå inn for det samme i 2021.

• Ap står fast ved sitt ja til EØS, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

Tar ikke nei for nei

– Dette gjør meg ikke urolig. En utredning av EØS-samarbeidet tvinger seg fram. Vi fatter våre vedtak og skal jobbe i alle fora for at de får gjennomslag, sier Richard Storevik.

Han er Ap-medlem, klubb­leder ved Leirvik verft og satt i det interne utvalget i Fellesforbundet, som hamret ut kompromissforslaget om utredning.

Han mener Skjæran er nødt til å si det han sier, fordi Ap per i dag har vedtatt politikk på å ikke utrede alternativer. Det kan endre seg når LO blir enig om sin linje.

– Utfallet på LO- kongressen vil være førende. Utredningen er et forsøk på å unngå konflikt og fyrverkeri. Vi må få fakta på bordet, sier Storevik.

Konflikt har ikke vært mangelvare mellom Ap og Fellesforbundet i det siste. Da Ap droppet kravet om konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, på landsmøtet i april i år, følte flere i industrien seg så svikta at de meldte seg ut av partiet. Storevik var en av dem, men meldte seg inn igjen etter at Ap og Fellesforbundet inngikk en ny samarbeidsavtale.

Vanskelig å si nei

– Hvis Fellesforbundet fatter dette vedtaket og LO-kongressen følger opp, blir det vanskelig for Ap å nekte å innhente den kunnskapen vi ber om, sier Roar Abrahamsen, leder av Fellesforbundets avdeling 5. Også han har nylig meldt seg inn igjen i Ap etter å ha meldt seg ut i forbindelse med krangelen om Lovese.

Er samarbeidet med LO og Fellesforbundet så viktig at de er nødt til å komme dere i møte?

– Det er den ene sida av det, den andre sida er jeg ikke kan forstå hvorfor de skal sitte på Stortinget og nekte å finne ut hva som fakta, sier Abrahamsen. Han fortsetter:

– Vi sliter med EØS-debatten. Å avklare om det finnes alternativer en gang for alle, bør politikerne være med på.

Irritasjon

Flere har latt seg irritere av Ap-nestlederens nei.

– Når Skjæran avviser dette før vi i det hele tatt har vedtatt det på landsmøtet vårt, er det rett og slett arrogant, sier Jorge Dahl, leder for Unionen Fagforening i Bergen.

Han ønsker i utgangspunktet at forbundet sier nei til EØS, men mener utredningen er et skritt i riktig retning.

– Hvis han mener det ikke eksisterer alternativer til EØS-avtalen, at den er uforbederlig og at det ikke er behov for en utredning av de utfordringene avtalen skaper, er han sterkt i utakt med store deler av fagbevegelsen, sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker. Han er selv kritisk til EØS, men tror det er lite realistisk å stable på beina et politisk flertall mot avtalen.

jos@klassekampen.no

havardy@klassekampen.no