Onsdag 7. august 2019 Lederen

På tur

• 13.000 kroner. Det er månedslønna til en polsk turbussjåfør som frakter turister rundt om i landet, ifølge Aftenposten. Det er ett av de grelle eksemplene på sosial dumping i en stadig mer utsatt transportbransje. Lønna er litt over halvparten av det som er lovbestemt minstelønn i bransjen, og rundt en tredel av det vanlige sjåfører i norske turbusselskaper koster. Arbeidstilsynet har avdekket underbetaling i 77 prosent av sine kontroller. NHO Transports administrerende direktør Jon Stordrange er med rette bekymret for hva lavlønnskonkurransen gjør med det norske turbussmarkedet. Til tross for vekst i turismen har den norske bussparken blitt redusert med over 30 prosent de siste ti årene. Det har jo ikke blitt færre turbusser på veiene, de bare drives ikke av norske selskaper.

• De utenlandske selskapene som kjører i Norge gjør det under de såkalte kabotasjereglene. Kabotasje er når et transportselskap krysser grensene, og så utfører transportoppdrag mellom steder i vertslandet. Kabotasje er egentlig ikke lov, men EØS-avtalen åpner for det i en viss utstrekning. Det er grunn til å tro at en rekke av dem som opererer, både i turbussmarkedet og med godstransport, bryter reglene. Problemet er at reglene er innfløkte, noe som gjør oppgaven til tilsynsmyndighetene vanskelig.

• For NHO Transports del er utfordringen beslektet med andre bransjer som er rammet av sosial dumping: Mye av det som skjer er ulovlig eller befinner seg i lovens grenseland, men selve strukturene og logikken i det felleseuropeiske markedet skaper enorme økonomiske insentiver til aktører som er villige til å tøye reglene. Prisen betales både av de utenlandske sjåførene som utnyttes, og av ansatte og eiere i norsk transportbransje. Det er dessverre ikke grunn til å tro at situasjonen vil bli enklere. EUs uttalte mål er å legge til rette for mer grenseoverskridende handel og transport, og det er knallhard dragkamp om hvordan de nye reglene skal være. For transportbransjens skyld får vi håpe det ikke er de hardeste fri flyt-tilhengerne som vinner fram.