Onsdag 7. august 2019 Innenriks

Storstilt russisk marineøvelse langs kysten av Nord-Norge:

Skremmer Norge

MOT NORGE: Et stort antall russiske krigsskip er på vei mot Norskehavet for å gjennomføre den største russiske marineøvelsen i norske nærområder på svært lang tid. Forsvarets operative hovedkvarter forventer omfattende skarpskyting, og den norske regjeringen følger situasjonen nøye. Flere av de russiske krigsskipene har nylig deltatt i markeringen av den russiske marinens dag i St. Petersburg 28. juli. FOTO: OLGA MALCEVA, KOMMERSANT/SIPA USA/NTB SCANPIX

SKARPT: Russland har varslet en stor marineøvelse utenfor kysten av Nord-Norge. Forsvarsminister Frank Bakke-­Jensen reagerer uvanlig skarpt.

forsvar

I neste uke skal den russiske marinen gjennomføre en stor marineøvelse utenfor Nord-Norge.

Norske myndigheter ble varslet om øvelsen forrige fredag. Russiske myndigheter ga da beskjed om at russiske krigsskip planlegger å skyte med skarpt i fire områder i havet utenfor Nord-Norge.

Ett av områdene ligger rett vest for Mo i Rana, mens tre av områdene ligger nord-nordvest for Andøya. Skarpskytingen er varslet i dagene 14. til 17. august. Alle områdene ligger utenfor norsk territorialfarvann, men i norsk økonomisk sone.

Det opplyser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Klassekampen.

Den russiske øvelsen er «den største øvelsen vi har sett på veldig lenge», sier en talsmann ved FOH, som også legger til at et stort antall russiske marinefartøy er på vei mot området.

Russisk storøvelse:

• Russiske marinefartøy er på vei mot norskekysten. Russland har varslet en stor militærøvelse i havet utenfor Nord-Norge neste uke.

• Flere av skipene som deltar i marineøvelsen, seiler fra St. Petersburg.

• Russiske myndigheter har varslet skarpskyting i fire ulike skytefelter til havs. Ett av dem er utenfor Mo i Rana, mens tre er utenfor Andøya.

Regjeringen bekymret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ga i går uvanlig skarpe kommentarer til den russiske militærøvelsen.

– Norge vektlegger forutsigbarhet og tilbakeholdenhet i planlegging og gjennomføring av nasjonal og alliert militær øving og trening. Vi kan ikke se at Russland tar de samme hensynene, sa han i en pressemelding fra departementet.

– Vi ser heller ikke reint militære grunner til at den ventede russiske øvingsaktiviteten må gjennomføres i nettopp disse farvannene så langt vest og i nærheten av Norge, sa han.

Forsvarsministeren sa også at regjeringen er bekymret og at de vil følge nøye med på den russiske militære aktiviteten.

– Vi har over tid sett en utvikling der Russland opptrer stadig mer selvhevdende i våre nærområder. Norge ser med bekymring på dette, sa han.

Omfattende øvelse

Forsvarsdepartementet opplyser at de russiske skytefeltene er store, og at det «indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene».

Departementet skriver også at øvelsen føyer seg inn i et mønster der Russland driver militær aktivitet «hyppigere og lenger vest enn tidligere».

I fjor høst gjennomførte russiske marineskip øvelser i norske farvann, samtidig som Nato-øvelsen Trident Juncture fant sted i Norge. Siden har Russland skutt med skarpt i norske nærområder, seinest utenfor Lofoten i april i år.

Den varslede øvelsen neste uke skiller seg likevel ut ved å være uvanlig stor.

Overvåkingshjelp fra USA

Tre amerikanske overvåkingsfly av typen P8 Poseidon landet søndag på Andøya, ifølge forsvarsnettstedet Aldrimer.no.

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sier til Klassekampen at flyene skal delta i overvåking av havområdene rundt Norge.

FOH sier at det var planlagt at de amerikanske flyene skulle komme til Norge, og at de er stasjonert på Andøya for å «øke situasjonsforståelsen».

Det norske forsvarets egne overvåkingsfly skal også holde oppsikt med den russiske marineøvelsen.

magnusl@klassekampen.no