Torsdag 8. august 2019 Utenriks

• India åpner for kjøp av eiendom i Kashmir • Nabolandene protesterer

Tvangsintegrerer Kashmir

OPPTØYER: Voldelig motstand mot Indias integrering av Kashmir kan føre til ny konflikt mellom Pakistan og India. Her hopper en maskert kasjmirsk mann på en indisk politibil 31. mai i år. FOTO: DAR YASIN, AP/NTB SCANPIX

ESKALERer: Pakistan protesterer mot Indias inngrep i Kashmir. Det kan føre til en oppblussing av konflikten i området, sier forsker.

India

Mandag denne uka opphevet den indiske regjeringen særbestemmelsene for indisk Kashmir. Med opphevelsen grunnlovens paragraf 370 vil de muslimske delene av Kashmir, som tidligere var en autonom særregion, nå bli integrert som en region i India.

Denne beslutningen har fått sterke reaksjoner fra Pakistanske myndigheter. Pakistans statsminister Imran Khan ber om en internasjonal intervensjon i indisk Kashmir og har varslet at han vil ta indernes beslutning opp i alle relevante forumer.

Uten å støtte verken Imran Khan eller Indias beslutning ber USA begge parter om å være tilbakeholdne. EU har lagt seg på samme linje.

Kashmir-konflikten:

• Kashmir er i dag delt mellom Pakistan – der Azad «Fritt» Kashmir har Muzaffarabad som hovedstad – og India – med delstaten Jammu og Kashmir, eneste delstat med muslimsk flertall i landet.

• Mandag forkastet India den delen av grunnloven som ga indisk kontrollert Kashmir autonomi.

• Dette påvirker områdene Ladakh, som er hovedsakelig buddhistisk og ligger på grensa til Kina, samt Jammu og Kashmir, en region i hovedsak bebodd av muslimer.

Opphetet konflikt

Mange frykter nå en oppblussing av konflikten over det omstridte området ved Himalaya. Begge land er atommakter.

– Det er en viss fare for eskalering av konflikten mellom India og Pakistan nå, men langtidskonsekvensen er nok flere opptøyer i indisk Kashmir, mener Lars Tore Flåten.

Han er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og har skrevet en doktorgradsavhandling om hindunasjonalisme. Flåten tror også opptøyer kan føre til en eskalering av konflikten i området:

– Opptøyer i Kashmir vil kunne føre til terroranslag mot indiske styrker fra islamistiske grupper med base i Pakistan. Det kan lede til en voldsspiral som likner den vi så sist, der India svarer, og Pakistan svarer tilbake.

I forkant av lovendringen satte India inn flere tusen sikkerhetsstyrker i området, innførte portforbud og strupet internett­tilgangen i Kashmir.

Den forrige store konflikten i Kashmir fant sted tidligere i år. 14. februar, midt i den indiske valgkampen, drepte en pakistansk selvmordsbomber 40 soldater i den indiske sikkerhetsstyrken. India svarte med luftangrep mot pakistanske mål 26. og 27. februar.

Kina støtter Khan

Kina, som også har territorier i det omstridte området, holdt seg utenfor i februar, men støtter Pakistan denne gangen.

– Selv om de ikke deltok i den forrige Kashmir-striden i særlig grad, har de nå sagt tydelig fra om at det indiske skrittet er uakseptabelt, sier Flåten.

Det i hovedsak buddhistiske Ladakh-området på grensa til Kina, som har hatt samme ordning som indisk Kashmir, vil også bli direkte underlagt indiske styresmakter med grunnlovsendringen. Det er dette kineserne særlig protesterer mot.

Vold mot muslimer

– En av langtidskonsekvensene Pakistan frykter etter opphevelsen av paragraf 370, er en demografisk endring. Flere hinduer vil nå kunne flytte til regionen, sier Flåten.

Han viser her til en bestemmelse som har gitt regionale myndigheter retten til å definere hvem som er fastboende i Kashmir. Paragrafen har også forbudt ikke-fastboende fra å kjøpe eiendom og å jobbe i forvaltningen i Kashmir.

Seniorforskeren mener opphevelsen av særbestemmelsene kan få konsekvenser for alle Indias 200 millioner muslimer.

– Det vil påvirke forholdet mellom hinduer og muslimer i India. Muslimer generelt blir mistenkeliggjort når konfliktnivået i Kashmir øker, sier Flåten.

Modi tok muligheten

På tross av et kjent konfliktpotensial har opphevelsen av Kashmirs særstatus vært en kampsak for statsminister Narendra Modi og hans hindunasjonalistiske parti Bharatiya Janata Party (BJP) i en årrekke.

Med et sterkt valgresultat i ryggen og et maktvakuum i Kashmir så statsministeren sitt snitt til å handle.

– Regionforsamlingen i Jammu og Kashmir (en region i indisk Kashmir, red.anm.) har vært oppløst fra november. Siden da har de vært direkte styrt fra New Delhi. Det har gjort at den indiske regjeringen har kunnet hamre opphevelsen av særstatusen gjennom, sier Flåten.

Forskeren forteller videre at den hardhendte måten regjeringen har opphevet Kashmirs særstatus på, har ført til anklager fra deler av opposisjonen om udemokratisk og autoritær oppførsel.

Flåten påpeker likevel at regjeringen ikke er alene i parlamentet på dette spørsmålet:

– Opposisjonen er splittet, og flere av opposisjonspartiene har støttet regjeringen her, sier han.

Han peker på at konflikten har vært lang og tærende:

– Indias politikk ovenfor Jammu og Kashmir har vært feilslått i flere tiår. Mange ønsker å prøve noe nytt.

martinu@klassekampen.no

DALSTRØK: Kashmir ligger i Himalaya-fjellene og grenser til India fra sør, Pakistan fra vest og Kina fra øst. FOTO: MUKHTAR KHAN, AP/NTB SCANPIX