Torsdag 8. august 2019 Lederen

Dyrker enere

• Universitetet i Oslos nye satsing av året er et bachelor-program for de mest ambisiøse studentene. 20 stykker er tatt opp i høst, hvor den ene halvparten har fordyping i humaniora og den andre halvparten i realfag. Første kull skal ha kunstig intelligens som overordnet tema, og målet er ifølge universitetsrektor Svein Stølen at programmet skal bidra til å løse samfunnets utfordringer på nye måter. På sikt ønsker universitetet flere slike programmer, hvor mindre grupper får spesielt tett oppfølging og får tatt flere studiepoeng. Karakter­kravene kan bli høye; i år var programmet det vanskeligste studiet å komme inn på. Slik sikres allerede faglig sterke studenter et svært godt utdanningstilbud, som er utprøvd gjennom århundrer med stor suksess: Mindre grupper og tett personlig oppfølging. Det er nok mange studenter som kunne hatt god hjelp av en slik oppfølging i studiehverdagen.

• Universitetet står selvsagt helt fritt til å utvikle smale programmer for mindre studentgrupper. Det er likevel verdt å se nærmere på hva det såkalte honours-programmet er et uttrykk for. Programmet går inn i en samfunnstrend hvor såkalte enere skal dyrkes. Da er det verdt å minne om det store samfunnsløftet det har vært å gi den breie befolkningen tilgang på utdanning, det være seg i fagskoler, høgskoler eller på universitetene. Slik har kunnskap om samfunn, vitenskap og kultur blitt delt av mange, og slik bygges demokratiet. Konkurransesamfunnet, slik det har vokst fram, vektlegger i stedet vinnerne.

• Målet for institusjoner har i dag blitt å toppe den til enhver tid gjeldende statistikken de måles etter. En slik tankegang innen høyere utdanning har allerede bidratt til nedleggelse av mindre studiesteder, som Sandnessjøen og Nesna. De ryker når målet ikke lenger er å utdanne lokale fagpersoner, men å konkurrere med andre fag- og universitetsmiljøer, ofte med betydelig lengre erfaring og mer ressurser. Honours-programmer vil også kreve penger og professortid på bekostning av de breie fagene. De passer slik sett godt inn i dagens konkurransesamfunn.