Fredag 9. august 2019 Lederen

Rettferdighet

• I fjor på denne tida slet norske bønder med en ekstrem tørkesommer, som ga dårlige avlinger og for lite mat til dyra. Tørka ble knyttet til global oppvarming, og mange fryktet at ekstremt vær ville bli den nye normalen. FNs klimapanel lanserte i går en ny rapport som slår fast at det er tilfelle: Klimaendringene truer den globale matvaresikkerheten. Allerede nå opplever bønder verden rundt mer ekstremt vær, og det vil bare tilta etter hvert som temperaturen kryper oppover. Areal som i dag dyrkes, vil bli oversvømt eller uttørket. Rapporten anbefaler også en omlegging av landbruket slik at det blir mer klimavennlig, blant annet ved å minske produksjonen av rødt kjøtt.

• Rapporten tar også for seg klima i videre forstand, nærmere bestemt hvilket politisk klima som skal håndtere global oppvarming. Internasjonalt samarbeid, mindre ulikhet og større rettferdighet vil bidra til å minke framtidas matkriser, mener forskerne. Dessverre er det lite i dagens situasjon som tyder på at vi går inn i en slik epoke. I stedet preges vår samtid av oppsigelser av nedrustningsavtaler, økt stormaktspress for egen vinning og særdeles liten forståelse for rettferdig fordeling. Det siste kan bli prekært framover, ettersom dårligere matsikkerhet vil ramme fattige land hardest. Og mennesker som ikke har mat og muligheter, legger seg ikke ned og dør der de er. De drar, slik en av forskerne bak rapporten formulerte det under gårsdagens pressekonferanse.

• I hele menneskets levetid har klima påvirket migrasjon. Slik er det også i dag. Den store økningen i innvandring fra El Salvador, Guatemala og Honduras til USA mellom 2010 og 2015, hang for eksempel sammen med en ekstrem tørkeperiode. I dag er spørsmål om folke­forflyttinger blant de mest politisk betente, både i Europa og i USA. Rapporten fra FNs klimapanel viser at rike land kan gjøre mye for å styre unna de verste scenarioene. For det første må de bidra til drastiske klimakutt. Samtidig må kuttene fordeles rettferdig slik at konsekvensene av klimaendringene ikke rammer fattige og folkerike land mens rike murer seg inne.