Fredag 9. august 2019 Innenriks

Høyrekommuner har klart færre heltidsansatte enn kommuner styrt av Ap:

Høyre ligger bak på heltid

MÅ JOBBE: Erna Solberg var i valgdebatten mandag klar på at heltidsstillinger er en prioritet for Høyre, men heltidsandelen i Høyre-styrte kommuner ligger bak kommuner der Jonas Gahr Støres Arbeiderparti har makta. FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB SCANPIX

SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.

Arbeidsliv

«I Ap-styrte kommuner har andelen som jobber heltid gått opp, i Høyre-styrte går den ned. Det teller hvem som styrer i kommunen», sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han og statsminister Erna Solberg møttes til partilederduell i Oslo på mandag.

Klassekampen har kontaktet Arbeiderpartiet for å få dokumentasjon på påstandene til Ap-lederen.

Arbeiderpartiet har sendt over utregninger basert på tall fra Kommunenes Sentralforbund som viser at Støre både har rett og tar feil.

Deltidsarbeid:

• Mandag arrangerte Høyre og Arbeiderpartiet partilederduell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Heltidsstillinger i kommunene var et av stridstemaene.

• Ufrivillig deltid er en særlig utfordring i kvinnedominerte yrker i kommunal sektor. I 2018 hadde bare 35,6 prosent av de med jobb innen helse og velferd i kommunene en heltidsstilling.

• Ifølge tall fra Kommunenes Sentralforbund var gjennomsnittet for andelen heltidsansettelser i landets kommuner 51 prosent i 2018.

Rett om forskjell

Tallene viser at det er en klar forskjell i andelen heltidsstillinger i henholdsvis Ap-styrte og Høyre-styrte kommuner.

• 54 prosent av kommunalt ansatte i kommuner med ordfører fra Ap hadde heltidsstillinger i 2018.

• I kommuner med ordfører fra Høyre var andelen 49 prosent. Altså 5 prosentpoeng lavere.

Arbeiderpartiet er landets suverent største ordførerparti og startet valgperioden med 203 ordførere. Senterpartiet er på andreplass med 102 ordførere og Høyre har hatt 75 ordførere i perioden. Alle partiene har mistet noen ordførere i løpet av perioden til kommunesammenslåing.

Feil om Høyre

Tallene viser også at Støre tar han feil når han sier andelen heltidsstillinger i Høyre-styrte kommuner går ned.

• Mellom 2015 og 2018 økte andelen som jobber heltid i Ap-kommuner i snitt fra 50 til 54 prosent.

• Heltidsandelen gikk også opp i Høyre-kommuner, fra 46 til 49 prosent.

Ser man på antallet, heller enn andelen, er det riktignok en forskjell mellom røde og blå. I Ap-kommuner har det totale antallet deltidsstillinger sunket med 5 prosentpoeng mellom 2015 og 2018. I Høyres kommuner har antallet deltidsstillinger økt med 1 prosentpoeng i samme periode.

Avviser forklaring

– Det er en forskjell, men den kan ikke bare forklares med hvem som styrer kommunen. Hvordan vil Ap i så fall forklare at kommuner styrt av Frp har hatt en raskere vekst i heltidsstillinger enn Ap-kommuner de siste årene? sier Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant for Høyre.

Hun gleder seg over at den generelle økningen i heltidsstillinger og mener det er tull av Ap å gjøre heltid til en konfliktsak mellom høyre-og venstresida.

– De slår inn åpne dører. Det er brei erkjennelse om at heltidsandelen må opp. Vi har blant annet endret arbeidsmiljøloven for å sikre fortrinnsrett til heltidsstillinger for deltidsansatte.

– Viser ikke tallene at Ap gjør en bedre jobb?

– Jeg har ikke inntrykk av det. Det er store forskjeller mellom kommuner, og variasjonene er såpass små at det kan være mange forklaring. er. Viktigere enn hvem som styrer, er at det er kontinuerlig målrettet innsats mot problemet. Vi er like opptatt av dette som Ap, sier Lunde.

Roser fagbevegelsen

Nils Kristen Sandtrøen, stortingsrepresentant for Ap, gir fagbevegelsen mye av æren for resultatene.

– Tett samarbeid med fagforeninger og tillitsvalgte er den viktigste forklaringen. Mange av våre folkevalgte har et langsiktig engasjement og ser verdien av heltid både for tilbudet og de ansatte, sier han.

Sandtrøen stoler ikke på Høyres engasjement for ­heltid.

– Vi står langt fra hverandre. De har presset gjennom lovendringer som gjør det lettere å ansette midlertidig, sier Sandtrøen.

jos@klassekampen.no