Lørdag 10. august 2019 Innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om militæroperasjonen i Persiabukta:

Slipper ikke unna USA

USA MÅ MED: En eventuell militæroperasjon i Persiabukta må uansett skje sammen med USA, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Han sier regjeringen ennå ikke har bestemt seg. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.

Iran

For seks uker siden sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at det var uaktuelt å sende en norsk marinestyrke til Persiabukta, før han under 24 timer seinere sa at Norge likevel vurderte å bli med i USAs koalisjon.

Gjennom hele sommerferien har regjeringen sagt at Norge fremdeles henter inn informasjon om forslaget om en militær koalisjon i Persiabukta, og ellers holdt kortene tett til brystet. I dette intervjuet med Klassekampen letter forsvarsministeren på sløret.

– Den første reaksjonen min til mediene, som var at det sitter langt inne å bruke norske styrker i utlandet, gjelder ennå. Det er alvorlige spørsmål vi holder på med. Dette er ikke noe man hopper på uten god planlegging sier Bakke-Jensen.

Norsk bidrag til Persiabukta:

• Siden april har seks tankskip har blitt utsatt for sabotasje i Persiabukta.

• USA henvendte seg i slutten av juni til en rekke land, deriblant Norge, om å bidra i en militær koalisjon for å sikre skipsfarten gjennom Hormuzstredet.

• Regjeringen vurderer om Norge skal bli med.

• Flere europeiske land har avslått på grunn av uenighet med USAs Iran-politikk.

– Iran bruker sterke midler

USA har åpent sagt at har sagt at formålet med militæroperasjonen i Persiabukta er å legge «maksimalt press» på Iran. Presset handler om å få Iran til å reforhandle atomavtalen, en avtale europeiske land vil beholde.

– Alle europeiske land har sagt at atomavtalen er viktig. Det har ikke endret seg, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren mener likevel at en militæroperasjon må skje i samarbeid med USA. Storbritannia tok i sommer initiativ til en egen europeisk operasjon i Persiabukta. Britene har seinere gjort det klart at de slutter seg til USAs operasjon.

– Vi har sagt at en eventuell militær operasjon må skje i forståelse med USA. For det første fordi to operasjoner uavhengig av hverandre vil være mye mer komplisert, og øke faren for misforståelser. Det andre er at vi må ha en så stor og tung koalisjon som mulig, sier Bakke-Jensen.

Han legger vekt på at Iran har brukt sterke midler mot skipsfarten i Hormuzstredet og mener det krever solide mottiltak.

– Det er på grunn av de grepene vi ser at Iran har gjort der nede. De har brukt både missiler, miner og oppbringelser av fartøy. Ganske sterke virkemidler. Det gjør at dette må være godt planlagt, godt organisert og godt koordinert, mellom alle aktører, sier han.

Tror ikke på FN-mandat

– Kan du si hvor lang tid det tar før regjeringen fatter en avgjørelse?

– Nei. Du må huske at målet er å få rigget en operasjon eller avtale som gjør at vi ikke kommer i væpnet konflikt. Målet er ikke å eskalere konflikten, målet er å de-eskalere den.

– Er det mulig å få til de-eskalering samtidig som den amerikanske ledelsen har sagt at den militære koalisjonen skal være en del av USAs «maximum pressure campaign» mot Iran?

– Det har vi ikke noe svar på nå, men det er et spørsmål som diskuteres blant alle landene. Det primære formålet vårt er å sikre maritim trafikk, å sikre retten til navigasjon. Derfor er det viktig for oss å være med på dette arbeidet.

– Anniken Huitfeldt i Ap har sagt at et FN-mandat bør være et kriterium for at Norge deltar. Det betyr vedtak i FNs sikkerhetsråd. Har du noen kommentar til det?

– Jeg tror det vil være ganske urealistisk. Dette er en fredstidsoperasjon, så jeg tror realismen i å få dette behandlet i Sikkerhetsrådet er ganske liten.

Lover offentliggjøring

Regjeringen har tidligere sagt at Stortinget skal informeres før Norge blir med i en operasjon i Persiabukta. Forsvarsministeren understreker at han mener regjeringen har vært åpen om militære operasjoner i utlandet tidligere, og at det kommer til å fortsette.

– Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet kommer til å utarbeide en rettslig betenkning om folkeretten i denne operasjonen. Vil dere offentliggjøre den?

– Ja, jeg ser ingen grunn til at ikke en slik betenkning skal offentliggjøres.

innenriks@klassekampen.no