Lørdag 10. august 2019 Lederen

Opprørsvalg

• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig sektor og staten, og for tilliten til politikk i Norge.» Sitatet er fra forsker Reidar Almås ved Ruralis, institutt for rural- og regionalforskning, og er hentet fra Nationens valgkampserie om den stille sentraliseringen. Avisa undersøker fram mot valget hvordan Solberg-regjeringens mange reformer til sammen utarmer lokalsamfunn rundt i landet. De rammer heller ikke bare spredtbygde strøk. Også regionssentre mister arbeidsplasser, funksjoner og etater. Det har ført til et distriktsopprør som får velgerne til å gå til det partiet som klarest har markert seg i opposisjon til sentraliseringen: Senterpartiet. Særlig er det tydelig i Nord-Norge og på Innlandet, hvor Sp overtar for Arbeiderpartiet som største parti.

• Erna Solberg sier til Nationen at utviklingen følger hennes plan for å få offentlige byråkrater over i privat sektor. Det er imidlertid ikke bare byråkrater som forsvinner fra Norges mellomstore byer. Sandnessjøen mister både høgskolen, halvparten av politistillingene og asylmottaket, og det tidligere regionsenteret kan dessuten miste både tingretten og sykehuset om få år. Byen er et godt eksempel på sammenhengen mellom statlige og private arbeidsplasser, som Solberg overser. For at havbruksnæringen skal kunne vokse og få stabil og kvalifisert arbeidskraft, må folk i Sandnessjøen kunne stole på at tjenestene er gode og trygge.

• Også vi i Klassekampen vil følge distriktsopprøret tett i ukene fram mot valgdagen. Dessuten vil vi se nærmere på privatiseringen av offentlige oppgaver som skjer rundt i kommunene. Hvilke konsekvenser har den for arbeidsliv, tillit og muligheten for politisk styring? En tredje sak vi tror blir viktig, er miljøsaken, hvor bompengeopprøret allerede har satt sitt tydelige preg på debatten. Dagens målinger viser dessuten til dels store forflytninger av velgere. Det er duket for en spennende valgkamp.