Mandag 12. august 2019 Utenriks

Oppfordringer til høyreekstrem vold spredd på nettet før moské-skytingen:

– Et globalt idéfellesskap

FROSKEN: En demonstrant bærer en «Pepe the Frog»-maske under en demonstrasjon for ytre høyre i USA, 6. juli i år. Demonstrasjonen fant sted utenfor Trump Hotel i Washington. Pepe the Frog er et mye brukt symbol på den høyreradikale internettkulturen som har vokst fram de siste årene. FOTO: DAVE SANDERS, THE NEW YORK TIMES/NTB SCANPIX

HAT: Høyreekstreme terrorangrep sprer seg, støttet av en hatsk internettkultur. Ekstremismeforskere tror sensur kan dempe trenden, i alle fall på kort sikt.

EKSTREMISME

Moskéskytingen i Bærum er det siste i en rekke angrep rettet mot minoritetsbefolkninger vestlige land. Angrepene har sitt utspring i en helt spesiell høyreekstrem internettkultur med tilhold på beryktede internettforum som 4chan og 8chan. Den unge nordmannen som sto bak angrepet i Bærum lørdag, publiserte angivelig innlegg på flere av forumene kort tid før angrepet. I innleggene hyllet han terroraksjonen mot to moskeer i Christchurch i New Zealand tidligere i år og terrorangrepet i El Paso i Texas for to uker siden.

– Disse terroristene er en del av et globalt idéfellesskap. Jeg har tidligere skrevet at dette er enslige aktører som deler ideer, sier forsker Cathrine Thorleifsson.

Hun jobber ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo og har nettopp startet et forskningsprosjekt om nettopp disse høyreekstreme internett­forumene.

Nettforum for høyreekstreme og terrorister:

• Gjerningsmannen bak terrorangrepene på New Zealand tidligere i år publiserte et manifest på internett like før angrepet. Manifestet ble publisert på det ekstremistiske internettforumet 8chan.

• 8chan er en avlegger av det fra før beryktede nettstedet 4chan, og har seinere blitt brukt av flere terrorister, blant annet gjerningsmannen bak terroren i El Paso i Texas for litt over to uker siden.

• 8chan ble kastet ut av serverleverandøren sin etter angrepet i El Paso, men flere brukere har forsøkt å få forumet opp på nettet igjen.

• Facebook har nylig innført strengere sensur av hatefullt innhold.

Arena for radikalisering

4chan har hatt en lang historie på internett, og det er først de siste årene at forumene har blitt åsted for omfattende mengder av oppfordringer til høyreekstrem terror. Brukerne er i all hovedsak anonyme, men Thorleifsson sier hun anslår at hovedtyngden kommer fra Nord-Amerika, med avleggere til store deler av verden.

– Forumene har brukere fra Nord-Amerika, Europa, New Zealand, Australia, Japan og Singapore. Det er også en god del skandinaviske brukere, sier forskeren.

Hun sier forumene er en arena for radikalisering.

– Det er en samlingsplass for mye hat, oppfordring til vold og hvit nasjonalisme, og så er det i tillegg et sted hvor folk søker underholdning og tilhørighet, sier hun.

Blir latterliggjort på nett

Gjerningsmannen bak angrepene i Bærum ble i helga latterliggjort på internettforumene han selv forsøkte å få oppmerksomhet i.

– Denne fyren i Norge blir nå omtalt som en «loser» og latterliggjort. Hvis målet er å søke anerkjennelse, så har han oppnådd det motsatte. Han blir nå sett på som en taper.

Det sier ekstremismeforsker Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo. Bjørgo er ellers enig med sin forskerkollega Thorleifsson og setter moskéangrepet i direkte sammenheng med den høyreekstreme internettkulturen.

– Det ser ut til å ha vært en ny utvikling de siste årene, hvor det har vokst fram noen sånne nettsamfunn som dyrker det ekstreme. Mange som er med der, er nok ironiske, og dyrker det ekstreme uten å ta det på ramme alvor, men det er noen som tar det alvorlig, sier Bjørgo.

Forskeren sier at den norske terroristen Anders Behring Breivik har høy stjerne i disse internettforumene. Det har også terroristen bak angrepene på New Zealand, den australske statsborgeren Brenton Tarrant.

– Sensur kan hjelpe

Bjørgo ser et slags lyspunkt i at den norske gjerningsmannen ikke vil oppnå samme status.

– Hvis det er noe positivt i dette, så er det at han ikke blir noe forbilde for noen, sier han.

Både Thorleifsson og Bjørgo forteller at Facebook har strammet inn sensuren de siste månedene. Terroren mot moskeene i Christchurch ble strømmet direkte på det sosiale mediet, men det skal ikke lenger være mulig. Twitter har derimot ikke maktet å slå ned på hatet i samme grad.

Internettforumet 8chan ble stengt for to uker siden, etter terroren i El Paso i Texas. Stengingen har hjulpet på kort sikt, sier Thorleifsson.

– Det er klart at det er viktig å gjøre det vanskeligere for høyreekstreme å organisere seg på nett. En strategi som gjør det vanskeligere for dem å spre sin propaganda, det tror jeg er effektfult, sier hun.

Forskeren sier likevel at det trolig ikke er mulig å fjerne tilgangen til høyreekstreme internettsider fullstendig, og at hun tror det er nødvendig med flere virkemidler.

– På lang sikt må vi ta tak i de bakenforliggende årsakene til at unge hvite menn radikaliseres og søker seg til høyreekstreme nettsamfunn, sier hun.

magnusl@klassekampen.no