Onsdag 14. august 2019 Lederen

Sjølvbedrag?

• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av nasjonalt sjølvbedrag». Hagtvet kritiserer i samme slengen Labour-ledelsen for at den «ikkje ser dette klart» og «ikkje tidlegare gjekk inn for ei ny folkerøysting» – «eit teikn på leierskapskrisa i partiet». Fullt så enkelt er det dessverre ikke.

• Boris Johnson er en tradisjonell britisk konservativ politiker. Markedsliberalist, men samtidig opptatt av offentlig velferd. Til tross for noen sleivete uttalelser spiller han i liten grad på rasisme, og han argumenterer for et multikulturelt og inkluderende Storbritannia. Johnson har en hard retorikk i utenrikspolitikken, og hans politikk vil øke de sosiale forskjellene og fortsette den markedsliberalistiske kursen. Likevel, sammenliknet med andre toppolitikere er det snakk om gradsforskjeller. Det eneste som virkelig skiller ham ut, er hans EU-motstand. Johnson har lovet at Storbritannia skal gå ut av EU i tråd med folkeavstemningsresultatet på den fastsatte datoen, 31. oktober – med eller uten en avtale. Målet er å tvinge Brussel tilbake til forhandlingsbordet. Så langt har Boris Johnsons strategi lyktes.

• Labour og Liberaldemokratene arbeider nå febrilsk for å få flertall for et mistillitsforslag mot Johnson for å hindre ham fra å ta landet ut av EU uten en avtale. Ingen vet om dette vil lykkes. Samtidig vokser mistilliten til politikerne i Westminster. Labour ser likevel ikke ut til å ha noe annet valg enn å motsette seg en utmelding fordi partiet huser så mange EU-tilhengere. Likevel er det et tankekors at viktige deler av partiets program ikke kan gjennomføres så lenge Storbritannia er medlem av EU. Hvis Boris Johnson derimot hadde fått Storbritannia ut av EU, kunne Jeremy Corbyn etter neste parlamentsvalg ha kommet tilbake som en Clement Attlee, som etter krigen reformerte helse- og sosialvesenet, drev gjennom nasjonaliseringer og stilte seg i spissen for en avkolonisering av det britiske imperiet.