Fredag 16. august 2019 Kultur og medier

• Dagbladets eiere i Aller Media tar ut rekordutbytte for fjoråret • Søker samtidig om pressestøtte

Tappes for egenkapital

REKORDUTBYTTE: Sjefredaktør Alexandra Beverfjord bidro til at Dagbladet fikk et godt år i fjor, med et overskudd på 56 millioner kroner. Men eierne tar ut enda mer i utbytte – hele 84 millioner. FOTO: ØRN E. BORGEN, NTB SCANPIX

Det danske medie­konsernet Aller tok ut 100 millioner kroner i utbytte og konsern­bidrag fra Dagbladet i fjor. – Det virker ikke som avisa har behov for presse­støtte, sier medieviter.

Medier

Dagblades forsøk på å komme inn under ordningen for produksjonsstøtte for aviser er omdiskutert. I april i år leverte mediehuset inn sin søknad om støtte til Dagbladet Pluss, som er avisas lukkede betalingstjeneste på nett. Etter planen skal Medietilsynet behandle søknaden seinere i høst.

Nå viser de siste regnskapstallene for Dagbladet at eierne i det danskeide mediekonsernet Aller Media har sørget for å ta ut et rekordstort utbytte og konsernbidrag fra det norske mediehuset.

Ifølge årsrapporten har styret i Dagbladet AS gått inn for å betale 84 millioner kroner i utbytte og overføre 16 millioner kroner i konsernbidrag for regnskapsåret 2017/2018, til sammen 100 millioner kroner.

Som datterselskap i Aller Media følger også Dagbladet avvikende regnskapsår, det vil si at regnskapet dekker perioden fra oktober 2017 til september 2018.

Søker pressestøtte:

• 4. april i søkte Dagbladet om pressestøtte for den nettbaserte betalingstjenesten Dagbladet Pluss.

• Søknaden er nå til behandling hos Medietilsynet.

• Tilsynet har bestilt to eksterne utredninger for å vurdere søknaden, én fra konsulentselskapet BDO og en fra Høgskulen i Volda.

• Søknaden skal først behandles av Tilskuddsutvalget for produksjonsstøtte, før Medietilsynet fatter sitt vedtak seinere i høst.

Pluss-avisa går med tap

Medieviter Erik Wilberg ved Handelshøyskolen BI mener rekordutbyttet til Dagbladets eiere svekker søknaden om pressestøtte.

– Dersom regelverket likevel tilsier at Dagbladet kan få pressestøtte, bør noen skjære gjennom og sørge for at regelverket blir endret. Et annet spørsmål er i hvilken grad dette vil føre til tap av omdømme for Dagbladet, mener Wilberg.

Dagbladet Pluss ble skilt ut som eget datterselskap til mediehuset Dagbladet AS i 2017. Mens hovedavisa gikk med solid overskudd og eierne tok ut rekordutbytte, står Dagbladet Pluss oppført med 11 millioner kroner i underskudd i fjor. Driftskostnadene ble 56 millioner kroner etter skatt, noe som ut fra regelverket tilsier at Dagbladet kan få inntil 22,4 millioner kroner i pressestøtte.

Klassekampen har bedt Dagbladets administrerende direktør og ansvarlig redaktør Alexandra Beverfjord om å svare på hva som er bakgrunnen for det store utbyttet, og om dette har noen sammenheng med søknaden om pressestøtte.

På e-post svarer Beverfjord at regnskapene til Dagbladet er revisorgodkjent og styre­behandlet, og at generalforsamling er avholdt.

«En søknad om produksjonsstøtte er basert på vilkår der blant annet abonnements­tall og regnskapstall er viktige forutsetninger. Dagbladet Pluss AS har levert den revisorbekreftede dokumentasjon som kreves, og dokumentasjonen blir naturligvis gjennomgått av Medietilsynet», skriver Beverfjord.

– Henger ikke sammen

Regnskapet for Dagbladet AS, som først ble registrert i Brønnøysund nå i sommer, viser også at omsetningen falt fra 633 til 589 millioner kroner. Ifølge styret tilskrives nedgangen at opplaget på papiravisa fortsetter å falle og en tilsvarende nedgang annonseinntektene. Takket være omfattende kutt i kostnader, trolig også som følge av at Dagbladet Pluss ble skilt ut som eget selskap, endte årsresultatet likevel på 56 millioner kroner etter skatt.

Medieviter Erik Wilberg synes det rimer dårlig når Dagbladet søker pressestøtte for underskuddsbedriften Dagbladet Pluss, samtidig som Dagbladet AS går med solide overskudd og leverer rekordutbytte til sine eiere.

– Umiddelbart henger ikke dette sammen. Det er et spørsmål om hvor regelryttersk man skal være, men sett utenfra virker det ikke som Dagbladet har behov for pressestøtte, sier Wilberg.

Medieviter Jens Barland, som har en fortid som sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, mener det er vanskelig å spekulere i om det er en sammenheng mellom uttaket av utbytte og konsernbidrag og søknaden om pressestøtte for Dagbladet Pluss.

– Dette høres ut som en omdisponering av egenkapital. Det er ikke uvanlig at slike konsern konsoliderer ved å samle egenkapital i de sentrale strukturene, sier Barland til Klassekampen.

Barland, som nå jobber på Høyskolen Kristiania, trekker en parallell til det norske mediekonsernet Edda Media, som i en periode på 2000-tallet var eid av briten David Montgomery og investeringsselskapet Mecom.

– I en periode flyttet Mecom enorme mengder egenkapital fra de lokale mediehusene og skilte ut eiendomsporteføljen i egne selskap. Til slutt var det bare drifta som var igjen i Edda Media, sier Barland.

Styreleder svarer ikke

Et spørsmål som trolig blir avgjørende for Dagbladets søknad, er om Medietilsynet går med på premisset om at Dagbladet Pluss er en atskilt avis fra Dagbladet AS, slik regelverket for pressestøtte stiller krav om.

Redaksjonen i Dagbladet Pluss og Dagbladet AS har samme forretningsadresse i Oslo, har samme merkevarenavn og publiserer saker på samme plattform, Dagbladet.no. De har også identisk styre og samme daglig leder, Alexandra Beverfjord.

«Det er ikke noe som skiller Aller Media Konsernets organisering og drift av enkeltselskaper […] fra hvordan andre mediekonsern er organisert, og der datterselskaper måtte søke pressestøtte», svarer Beverfjord.

Styreleder i Dagbladet AS er Dag Sørsdahl, som også er konsernsjef i Aller Medias virksomhet i Norge. Han hadde i går ingen kommentar til saken, men viste videre til Beverfjord.

Klubben: – Ikke bekymret

Egenkapitalen i Dagbladet ble i fjor nesten halvert som følge av rekordutbetalingen av utbytte og konsernbidrag, til 50 millioner kroner.

Klubbleder for journalistene i Dagbladet, Anders Holth Johansen, er ikke bekymret for at avisa vil bli svekket redaksjonelt som følge av dette.

– Ja, det tas ut ganske store utbytter fra Dagbladet og inn i Aller Media. Dette er noe vi har konstant fokus på og er et argument internt når vi forhandler om lønn og diskuterer eventuell nedbemanning, sier Johansen.

Han forteller at økonomien er mer solid nå enn den har vært helt siden han begynte i avisa i 2002:

– Jeg har aldri sett en større bemanningsøkning enn det vi har hatt det siste halvannet året. Parallelt med store utbytter opplever vi en stor journalistisk satsing og at antall stillingshjemler økes.

jonas.braekke@klassekampen.no